Uppdaterad
19 jun 2017

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens Pärlor  
Startpaket för familjen  


Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010

Leverantör: Socialstyrelsen
Artikelnummer: 2010-5-1
Pris: 140.00 kr
(132.08 kr exkl moms)

Antal:

Dessa riktlinjer behöver finnas på ALLA enheter och hemtjänstgrupper där man kommer i kontakt med personer med demenssjukdomar. Så här skriver Socialstyrelsen:
All vård och omsorg vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt.Teamarbete, utbildning,diagnostik, läkemedelsbehandling, omvårdnad,dagliga aktiviteter,boende och anhörigstöd är andra rekommendationer. Alla åtgärder, inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, bör följas upp och utvärderas.
Rapporten är 117 sidor och utgiven den 18 maj 2010.

Det vetenskapliga underlaget till rapporten kan endast hittas på nätet under denna adress:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-5-1/Documents/Vetenskapligt underlag.pdf