Uppdaterad
15 aug 2017

Länkar

Alzheimers sjukdom har Yvonne, läs hennes blogg

Alzheimer-europe

Alzheimerfonden

Amphio ledarskapsutveckling

Anhörigas Riksförbund

Betulastudien

Demensförbundet

Svenska Demensdagarna

Demensomsorg i Norden

Doktorn.com - tidskrift och hemsida

Föreläsande anhörig - Ulf Lundahl

Gun Aremyr

Hattstugan

Hemsysterfonden

Hjälpmedelsinstitutet

Institutet för medicinsk rätt

Jenny 19 år, ung föreläsande anhörig

Kunskapsguiden från Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Ola Polme

Ronnie Gardiner terapi institut via rytmer

SBU-statens beredning för medicinsk utvärdering

Silviahemmet

Smedbygårdens demensboende och privata minnesmottagning

Kognitiv medicin

Svenskt Demens Centrum

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges gerontologiska sällskap

Tommy Jonssons Demensblogg

Ung anhörig

Wikipedia

Vårdhundskolan