Uppdaterad
24 jul 2017

Demensföreläsningar och uppdrag

Octopus Demens populäraste korta föreläsning 1 till 3 timmar är just nu:

ONT I MINNET
-tidiga tecken
-de vanligaste demenssjukdomarna
-vilka lagar gäller
-vilket stöd finns att få i familjen

*******************
*******************

ALLMÄNBILDNING OCH FÖRDJUPANDE KUNSKAPER
Denna föreläsning/kurs planerar du själv i samråd med föreläsaren Kerstin Lundström Octopus Demens AB för allt från 1 timmes demensföreläsning eller en kurs på upp till 4 heldagar i din kommun eller på din arbetsplats. Demensföreläsningen anpassas till de nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen den 18 maj, 2010 och den omarbetning av riktlinjerna som pågår och beräknas komma ut 2017.

Ur innehållet:
- Nationella riktlinjer 2010 från Socialstyrelsen
- Demens mitt i livet
- Tidiga tecken
- Olika demenssjukdomar
- Nationella riktlinjer -evidens/forskningsresultat
- Ny forskning till exempel Qualid-undersöka livskvalitet genom betraktande av svårt demenssjuk
- Bemötande och människosyn
- Att arbeta utifrån lagstiftningen om lås, larm och brickbord och grindar.
- Levnadsberättelse - kontaktmannaskap
- BPSD-beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
- Övergrepp
- Smärta och demens
- God man
- Att vara anhörig
- Unga anhöriga - pappa/mamma har en demenssjukdom
- Född utomlands - drabbad av demenssjukdom
- Teknik och demens - demenshjälpmedel för vardagen
- Vardagsjuridik,tandvårdsstöd
- Litteratur och demenshjälpmedel förevisas

*************************
KONSULTUPPDRAG
Exempel på genomförda åtaganden:
- Politiker önskar stöd och råd inför planering
- Arbetsledare önskar lotsning för att åtgärder runt glömsk medarbetare
- Arkitekt önskar hjälp av sakkunnig
- Arbetsgivare önskar stöd inför planering och beslut
- Företag/myndighet/organisation önskar projektarbetare
- Hjälpmedelstillverkare önskar information