Uppdaterad
11 dec 2017

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  

Palliativ medicin och vård

Leverantör: Din Bok
Pris: 798.00 kr
(752.83 kr exkl moms)


Antal:

I den fjärde omarbetade upplagan av Palliativ medicin finns samma målsättning som tidigare: att sprida kunskap och nya rön om vården av svårt sjuka oavsett diagnos. Nyheter i boken handlar om sällskapsdjurens villkorslösa kärlek och tröstande roll, om den ensamme patienten – ensamhetens alla former –, om sorgen före, under och efter en nära anhörigs bortgång och om våra allra äldsta svårt sjuka och döende. En ny text beskriver munvård, en annan hur mjuk massage kan lindra smärta och skapa mening och välbefinnande hos såväl patienter som närstående. Andra nya och viktiga kapitel berör palliativ sedering, akuta komplikationer hos cancerpatienter i palliativ vård, samt hur vi förhåller oss till svårt sjuka och döende patienter. Varje kapitel inleds med ett huvudbudskap, där innehållet summeras på ett överskådligt sett.

Boken vänder sig till hela vårdteamet: läkaren, sjuksköterskan, undersköterskan, arbetsterapeuten, sjukgymnasten, dietisten, kuratorn och kyrkans företrädare m.fl.
Boken är på 432 sidor. Utgiven 2012, 4-e upplagan.

Redaktionen Barbro Beck - Friis, Peter Strang