Uppdaterad
11 dec 2017

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  

God man och förvaltare: en handbok

Leverantör: Din Bok
Pris: 539.00 kr
(508.49 kr exkl moms)


Antal:

En bok för dig som tänker bli eller har en god man eller förvaltare som sköter om din demenssjuke anhörigs ekonomi, bevakar dennes rättigheter och kanske också ska se till att personen har det bra.
I denna bok med tillhörande webbutbildning går författarna utförligt igenom vilka regler som gäller för ditt uppdrag och vägleder dig i hur du hanterar de svårigheter som kan uppkomma.
Första delen av boken ger en teoretisk bakgrund och tar upp frågor om syftet med godmanskap och förvaltarskap, vem som kan få god man eller förvaltare, vad uppdraget omfattar och hur gränserna för din behörighet ser ut. Därefter redogör författarna för vad du bör tänka på när du inleder ditt uppdrag och guidar dig till lämpliga rutiner och arbetssätt.
Författare: Daniel Sjöstedt och Peter Sporrstedt
Boken har 226 sidor. Utgiven 2011.