Uppdaterad
11 dec 2017

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  

Att vårda och orka i det svåraste. - Perspektiv på komplex stresshantering.

Leverantör: Din Bok
Pris: 154.00 kr
(145.28 kr exkl moms)


Antal:

Att vårda och orka i det svåraste.
Perspektiv på komplex stresshantering i vårdarbete.
En akademisk bok.

Hur orkar sjuksköterskor vårda svårt sjuka och döende patienter ett helt yrkesliv? Vad fordras för att de inte skall tappa modet och kraften? Den röda stolen på framsidan är en symbol för de redskap som krävs för att en sund balans i vården skall kunna upprätthållas. Vilopauser behövs.

Bilden är även en inbjudan till sjuksköterskor att sitta ner och reflektera, utifrån bokens text, över vad som ytterligare fordras för att de skall orka vårda när det är som svårast – i dödens närhet. Några av dem kommer själva till tals, exempelvis Daniel: »Jag har också intresserat mig mycket för det här med att tänka kvalitativt, att det inte bara är kvantitet och livslängden som är viktig, utan kvalitén i varje ögonblick man lever är minst lika viktig … för det är mycket det som det handlar om inom onkologi … att förbättra och optimera livet för patienterna …«. Den här boken kom till för att stärka sjuksköterskor i yrkesrollen och bidra till deras yrkesutveckling.

MarieAnne Ekedahl, docent, lektor i religionspsykologi vid Teologiska Institutionen, Uppsala universitet

Yvonne Wengström, docent, vårdforskare vid sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet

139 sidor.