Uppdaterad
11 dec 2017

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  

Äldres hälsa och livskvalitet

Leverantör: Din Bok
Pris: 668.00 kr
(630.19 kr exkl moms)


Antal:

Detta är en bok som är lätt att läsa och har fina färgbilder som utsmyckning. Äldres hälsa och livskvalitet består av två delar: Gerontologi och Geriatrik.
Del 1 innehåller kunskaper om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet. Ett kapitel berör attityder till åldrandet och sexualitet samt homo-, bi- och transsexualitet. Omsorg om äldre personer med utvecklingsstörning blir belyst i ett kapitel.
Del 2 innehåller kunskaper om geriatriska sjukdomar, deras behandling och rehabilitering. Kapitlet om psykisk hälsa och ohälsa tar upp vikten av aktivitet och socialt umgänge för att bevara den psykiska hälsan. Den palliativa vården beskrivs utifrån den palliativa vårdfilosofins fyra hörnstenar.
Varje kapitel avslutas med studieuppgifter och referenser. professor emerita i vårdvetenskap.Författare Margareta Skog och Margareta Grafström, båda doktorerade sjuksköterskor. 376 sidor. Utgiven 2013