Uppdaterad
11 dec 2017

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - CD  
    - Filmer för förströelse  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  

Spisec AddOn spisvakt

Leverantör: Athena Nordic
Pris: 3987.50 kr
(3190.00 kr exkl moms)


Antal:

Spisvakt är det första som man måste skaffa när en demenssjukdom drabbar familjen. Brand i samband med spisanvändning är oerhört vanligt.
Spisec AddOn är utvecklad för att passa alla typer av användare oavsett boendeform. Den är utformad och godkänd enligt den nya EU-standard som gäller från april 2015 i Sverige.
Systemet kan på ett unikt sätt särskilja
en farlig situation från normal matlagning och minimera falsklarm. Sensorerna mäter bl a värmestrålning, ljus, lufttemperatur, rörelse och effekt. Även tid används i beräkningarna för att uppnå ett optimalt resultat. Nio olika sensorer samlar kontinuerligt in mätdata. Analysen sker inom ramen av en sekund vilket
innebär att den omedelbart reagerar om en farlig situation uppstår.

Skalet till värmevakten kan anpassas med olika färger för att skapa harmoni och lugn genom att smälta in i bakgrunden och placeras där det är lämpligast, på väggen ovanför spisen eller vid fläkten. Personer med demenssjukdom behöver då inte ens se, att det kommit något nytt på väggen eller vid fläkten. Värmevakten känner själv av sin placering och ställer in sig automatiskt.

Startknappen avhjälper hinder som kan uppstå för
en användare med demenssjukdom. Sätter man in detta hjälpmedel i tidigt skede av sjukdomen så är det lättare att lära sig att man ska trycka på ”Starta spisen” knappen innan man kan använda spisen. Den ger säkerhet, trygghet och det kognitiva stöd som användaren behöver för fortsatt matlagning. Med startknappen kan man vid installationen välja vilka inställningar som ska gälla. Den mest lämpliga kan vara 45 minuter för plattor och 12 timmar för ugnen (finns från 10 min till 5 timmar, finns även timerläge för synskadade), då hinner potatisen kokas innan plattan automatiskt stängs av. Något som kan vara oerhört viktigt då bristande näringsintag är ett vanligt problem i dessa sammanhang och potatis kan vara det enda varma som personen äter och kan laga.
Det fiffiga är också att startknappen inte skruvas fast utan fästs invid spisen. Det betyder att till exempel hemtjänst eller sammanboende som reser bort över dagen kan gömma ”startaspisenknappen” när de inte är på plats, vilket betyder att då kan spisen inte bli någon brandfara.

Förbindelsen mellan värmevakten och startknappen är trådlös. Man kan koppla förbi potatiskok-45 minuter-timern med en speciell kod om det behövs, till exempel om någon anhörig är på besök och vill göra långkok.