Uppdaterad
19 apr 2019

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - DVD och CD för nöje  
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  
Personuppgiftspolicy  

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Leverantör: Din Bok
Pris: 589.00 kr
(555.66 kr exkl moms)


Antal:

Detta är en Board Book för utbildningar.

Arbete med behandling av demens är ett stort område inom vård och omsorg. Att arbeta utifrån kunskap, ett etiskt bemötande, förståelse för patientsäkerhet och respekt för patienten är avgörande inom vården. Med en åldrande befolkning ökar andelen med demenssjukdom och själva sjukdomen drabbar också allt yngre personer. Det gör att vård och omsorg vid demenssjukdom kommer vara en allt viktigare del av arbetslivet framöver.

Vård och omsorg vid demenssjukdom tar upp frågor som:

Vilka symptom har demenssjukdomar?
Hur ser hjärnans fysiska förändring ut?
Hur kan vårdpersonal stötta att patienters integritet och värdighet bibehålls?
Vilka etiska svårigheter kan personal ställas inför?
Vilken plats har levnadsberättelser inom vård och omsorg av dementa?

Boken Vård och omsorg vid demenssjukdom följer kursens centrala innehåll mycket nära och bygger varje kapitel kring en eller flera av det centrala innehållets punkter. För eleverna ger det en större förståelse för kapitlets syfte och mål och ger dem en konkret koppling till vad de bör lära sig. Varje kapitel innehåller en sammanfattning av de viktigaste delarna och instuderingsfrågor som låter eleverna träna på egen hand.
Författare Eva-Lena Lindqvist, leg sjuksköterska. 192 sidor. Utgiven dec.2015