Uppdaterad
4 dec 2019

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - DVD och CD   
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  
Personuppgiftspolicy  

Musikdockan vid BPSD

Leverantör: Music Doll Sweden AB
Artikelnummer: 50011
Välj alternativ:

Pris: 5362.50 kr
(4290.00 kr exkl moms)


Antal:

Musikdockor som sjunger och spelar de egna älsklingslåtarna, Elvis, Lill-Babs, Birgit Nilsson, Lasse Stefanz etc. Välj vad du vill, t ex från Spotify och musiken spelas sedan upp i dockan. Barnbarnet kan även sjunga in något på mobilen, som sedan spelas upp i dockan. Detta är en positiv revolution vid BPSD problematik i demensvården.Dockorna är handgjorda i mjuk polyesterfleece och stoppade med polyesterfiber. Särskild hänsyn har tagits till hanterings- och säkerhetsaspekter, så dockorna är designade att kunna användas under lång tid. Dubbla dragkedjor på ryggsidan, infällda och förstärkta sömmar samt anpassad, uttagbar innerpåse med musikspelaren. Denna innerpåse tas ut vid tvätt, som kan göras i 60° C. (Se tvättinstruktion.) Musikspelaren har en användningstid på 3 timmar för musik och en standbytid på 18 timmar. Spelaren laddas på 2 – 3 timmar och laddningskabel medföljer dockan.
En användarmanual följer med dockan.
BPSD-problematiken,dvs beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, kan ha många orsaker och 9 utav 10 personer med demenssjukdom får sådana symtom någon gång under sjukdomsförloppet. Det är viktigt att försöka hitta orsaken. Det kan till exempel vara smärta, läkemedelsrelaterat, eller ensamhetskänsla.
Effekten av Music Doll har testats på demensboenden, för att se om BPSD-problematik kan dämpas. 10 kvinnor med medelsvår eller svår demens fick en egen musikdocka med en musikenhet i sin mage. Musikdockan användes när deltagaren visade tecken på något av de symtom som beskrivs i BPSD-registret, eller som rent socialt sällskap. Effekten var mycket positiv, gruppen sänkte sitt BPSD med 70 %. En förinspelad lista görs i ordning i mobilen med några favoritlåtar som personen har, allt enligt personcentrerad omvårdnad (demensbutiken anser att alla personer med demenssjukdom ska ha sin levnadshistoria med älsklingsmusiken antecknad). Musiken kontrolleras och spelas upp av personal eller anhöriga via Bluetoothteknik, dvs trådlöst koppling via en smartphone, iPod eller dator.
Alla produktdelar är CE märkta.
Tillverkningen sker i samarbete med Rubens Barn.
Längd: 50 cm.
Vikt: 1000 g.

OBS!
Music Doll Sweden AB erbjuder nu möjlighet till korttidsleasing utan köpkrav. Efter en minimitid på fyra månader (förskott för 4 månader 400 kr + moms per månad x 4 = 1600 kr) kan avtalet avslutas eller förlängas. Avtalet kan omfatta en eller flera dockor. Du binder inte upp inköpskostnader och får möjlighet att verkligen prova på vilket sätt som Music Doll® bäst kan komma till glädje på din avdelning.

§ 1. Leasingtagare erbjuds via detta avtal att under en minimitid av fyra (4) månader
testa Music Doll® utan krav på köp.

§ 2. Avtalet kan sägas upp skriftligen av endera parten med en månads uppsägningstid, dvs.
efter 3 månader.
Avtalet förlängs automatiskt med ytterligare fyra månader om ingen uppsägning skett och då med samma villkor som under föregående period, dvs., fyra månader och en månads uppsägningstid innan utgången av pågående avtalsperiod.

§ 3.Efter 12 månader, erbjuds Leasingtagare två alternativ:
- Köpa de leasade dockorna till 30% av gällande marknadspris vid ingången
av avtalet genom skriftligt meddelande därom 1 månad innan pågående avtal utgår.
- Alternativt, att förlänga avtalet på samma villkor med 4 månaders leasingperioder
och en månads uppsägningstid. Efter totalt 24 månaders leasingperiod
övergår dockorna till Leasingtagares ägo utan ytterligare kostnad.

§ 4. Under gällande avtalstid ägs dockorna av Music Doll Sweden AB och bolaget tar ansvar för de utleasade dockorna och deras funktion under avtalstiden.
Vid eventuella funktionsproblem, förutsatt normalt slitage, hantering samt följande
av instruktioner, avhjälps eller ersätts icke fungerande dockor eller delar av dessa med nya, alternativt att Leasingtagaren erbjuds för felet motsvarande avdrag. Music Doll Sweden AB ansvar under detta Leasingavtal är begränsat till vad som anges i
denna § 4 och ska inte i något fall omfatta indirekt skada eller följdskada samt aldrig
överskrida en årsavgift från Leasingtagaren.

§ 5. Gällande månadskostnad per docka är 400kr + moms och erläggs i förskott för aktuell period vid ingången av ett avtal.
Vid förlängning faktureras automatiskt nya leasingavgiften. Frakt och
moms tillkommer förutom vid byte av felaktig produkt eller delar av denna.