Uppdaterad
11 nov 2019

Demensföreläsningar  

Välj kategori:
Aktiviteter 
    - Aktiverande presenter  
    - Böcker väcker minnen  
    - DVD och CD   
Hjälpmedel 
    - Kläder och övrigt  
    - Tekniska produkter  
Litteratur om demens 
    - Fördjupning  
    - Lättläst  
    - Utbildningsfilmer  

Demensbutikens pärlor  
Startpaket för familjen  
Personuppgiftspolicy  

Gott ledarskap i demensvården

Leverantör: Din Bok
Pris: 165.00 kr
(155.66 kr exkl moms)


Antal:

Denna bok bör bli chefernas bibel inom demensområdet. Den tilltalar mig alldeles oerhört och bör läsas av alla som vill utveckla chefsfunktionen inom demensvården. Ett lättläst språk och många chefstips.

Professor Ingmar Skoog skriver i förordet till boken: ”Men tillfredsställande är kanske inte tillräckligt när vi tänker på den vård vi vill ha när vi själva eller våra anhöriga får en svår demenssjukdom. Då vill vi ha en excellent vård med engagerad personal. En förutsättning för det är ett gott ledarskap med en ledare som kan entusiasmera sin personal och som har idéer och visioner om hur vården kan bli så bra och inspirerande som möjligt för de boende. Detta gör inte bara att de boende och personalen trivs och att boende och arbete känns meningsfullt, utan också att intellektuella och psykiska symtom hos personer med demenssjukdom förbättras. Det finns starkt vetenskapligt stöd för detta.”


Den nya boken Gott Ledarskap i Demensvården söker belysa just detta. I den beskrivs hur nio chefer agerar för att söka åstadkomma den excellens som professor Skoog betonar. Även krav och arbetsmetoder och mönster lyfts fram med en avslutande blick mot framtiden. Alla kan förhoppningsvis hitta något användbart i boken utifrån sin situation.
96 sidor. Utgiven av den idéella föreningen Gott ledarskap i demensvården. 2018