Uppdaterad
4 dec 2019

Beställningsvillkor

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel vid prissättningen, vid meningsskiljaktighet är det respektive företags priser som gäller.

Demensbutiken.se skickar aldrig ut någon reklam till kunder där leverantören är Octopus Demens AB. Om du beställt produkter från någon/några av mina samarbetspartners/leverantörer så säger du även ja till eventuella erbjudanden från dem.
När du lämnar dina personuppgifter till Octopus Demens AB ger du medgivande till Octopus Demens AB och dess leverantörer att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.
Vi behandlar personuppgifter den tid som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Klicka här för personuppgiftspolicyn.

Utlandskunder:
Kommun, landsting el myndighet inom EU ska skriva momsregistreringsnummer för att slippa betala moms.
Privatkunder inom EU betalar moms.
Alla kunder utanför EU är momsfria.
OBS: Butikens leverantörer som är föreningar är inte momspliktiga.

Klicka på ett företag för att se deras beställningsvillkor.Sanicare AB
Försäljningsvillkor
Tillämplighet

Sanicares Allmänna Försäljningsvillkor gäller från och med 2016-02-01 och ersätter alla tidigare versioner av publicerade försäljningsvillkor. Om du är privatkund/konsument som handlar hos Sanicare AB och/eller Sanicare Hjälpmedel AB omfattas du av Konsumentköplagen
Priser

Alla priser till privatkunder anges med moms, exklusive frakt. Priserna som anges på vår hemsida och i våra tryckta kataloger gäller normalt till dess ny katalog utkommer eller vår web-shop uppdaterats med nytt pris. Priserna kan ändras av faktorer som Sanicare inte kan påverka. Det kan bl a bero på stora förändringar av råvarupriser, transportpriser och/eller stora förändringar på valutamarknaden. Vi reserverar oss även för eventuella tryckfel i web-shop, hemsida och i tryckta kataloger.
Offerter (företag/kommun)

Alla skriftliga offerter är bindande i trettio dagar efter upprättande.
Betalningsvillkor (privatperson, företag/kommun)

Betalning skall ske senast 30 dagar från fakturadatum. Vi förbehåller oss rätten att debitera dröjsmålsränta samt påminnelseavgift om betalning sker efter förfallodagen.
Kreditprövning

Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditprövning innan vi levererar beställda varor.
Leverans privatkunder

Mindre försändelser levereras som brev. Övriga försändelser levereras som paket via (utlämningsställe) eller hemdistribution. Paket hämtas på angivet utdelningsställe. Se avisering. Alla order där varuvärdet överstiger 1 500 kronor exklusive moms levereras frakt- och emballagefritt (exklusive eventuell pall) till angiven ort inom Sverige
Leverans företag/kommun

Försändelser levereras direkt till er som bilpaket eller som pall. Vid beställning anges alltid organisationsnummer om du är ny kund. För företagskunder tillkommer verklig fraktkostnad. Vi väljer det transportsätt som är mest fördelaktigt. För leverans utanför Sverige kontakta alltid vår kundtjänst +46 346 71 55 30 eller via e-post sanicare@sanicare.se.
Fraktkostnader Privatkunder

Fraktkostnad eller porto tillkommer. Vi väljer det leveranssätt som passar dig bäst och som är bäst anpassad till den eller de varor du beställer. De fraktkostnader som anges på hemsidan gäller för dig som privatkund.
Fraktkostnader företags/kommunkunder

Frakt och ev. pallkostnad tillkommer. Vi väljer det billigaste transportsättet. För exakt uppgift om fraktkostnad innan leverans – ring vår kundtjänst. För avtalskunder och volymköp gäller speciella villkor, kontakta vår kundtjänst via telefon 020-58 10 10 eller 0346-71 55 30 e-post: sanicare@sanicare.se, eller brev. Sanicare AB, Box 260, 311 23, Falkenberg, Sverige.
Ej uthämtade paket

Frakt eller porto tillkommer på ej uthämtade varor. Oskadade varor krediteras.
Skadad leverans

Skadad leverans reklameras direkt till ombudet/utlämnaren eller fraktutföraren.
Leveranstid

Vi levererar din beställning 3-5 arbetsdagar efter mottagen order. I normalfallet innebär det att varorna är framme inom en vecka från order (lördagar, söndagar och röda dagar oräknade). Vi reserverar oss mot slutförsäljning av viss produkt, färg eller storlek. I normala fall lagerför vi alla produkter som förekommer i vår katalog och på vår hemsida. Vi reserverar oss dock för att någon produkt kan vara slut eller utgått ur vårt sortiment. Ni erhåller då ett meddelande om detta.
ÅNGERRÄTT

Du som kund har rätta att ångra ditt köp. Du har enligt Konsumentköplagen 14 dagars ångerrätt. Om du vill ångra dig, använda öppet köp eller bytesrätt krävs att du har kvitto på köpet. Du som kund betalar returfrakten. Av hygieniska skäl är intimprodukter undantagna från denna lagstadgade rätt och får alltså inte returneras. De varor som ej kan returneras är alla bikini-underdelar, baddräkter, badbyxor och badshorts.

Meddela alltid vår kundtjänst INNAN du returnerar varor via telefon 020-58 10 10 eller 0346-71 55 30, via e-post sanicare@sanicare.se eller via brev: Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg
Returadress

Kontakta oss alltid för rätt returadress.
Reklamation

Felaktiga produkter tas i retur utan kostnader för beställaren. Ny vara skickas kostnadsfritt till dig. Kontakta oss innan du returnerar en vara på via telefon 020-58 10 10 eller 0346-71 55 30, via e-post: sanicare@sanicare.se, eller via brev. Sanicare AB, Box 260, 311 23, Falkenberg, Sverige.
Restnoteringar

Saknas en produkt erhåller ni ett meddelande om förväntad leveranstid. Vill ni annullera er beställning kan ni göra detta utan tillkommande kostnader.
Anmärkning på faktura

Anmärkning görs senast 8 dagar efter fakturans mottagande.
Påminnelseavgift

Om faktura trots en första påminnelse ej betalas på utsatt tid enligt påminnelsen tillkommer en kravavgift om 40 kronor vid andra påminnelsen och 150 kr vid tredje påminnelsen. Vidare tillkommer dröjsmålsränta beräknat på tid från förfallodatum. Aktuell räntesats framgår av originalfakturan. Om fakturan fortfarande är obetald efter detta, överlåts ärendet till inkasso och ytterligare avgifter samt dröjsmålsränta tillkommer. Om något är oklart är det alltid bäst att kontakta oss.
Personuppgifter

Sanicare AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du som kund lämnar till oss. Dina personuppgifter används för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och för att, i förekommande fall, inhämta kreditupplysning i samband med din beställning, samt för utskick av marknadsföringsmaterial. Uppgifterna används endast av Sanicare AB och Sanicare Hjälpmedel AB (helägt dotterbolag till Sanicare AB) och vi samkör inte personuppgifter, förutom vid kreditupplysning, med några andra register. Vill du inte ha några utskick eller erbjudande från oss är vi tacksamma om du meddelar oss detta.
Fel eller brist i produkt

Alla medicinsktekniska produkter omfattas av speciella regler för producentansvar. Fel eller brist i vara skall anmälas till oss så fort det kan ske. För att hantera situationer där icke förutsedda risker leder till allvarligare olyckor/tillbud har tillverkaren en skyldighet att följa upp hur produkterna fungerar i praktisk användning. För att detta system ska fungera måste vi som tillverkare/leverantör få reda på de problem som uppstår. Kontakta vår kundtjänst.

Som användare måste man känna ett ansvar för att informera om de brister man upptäcker. Produktfel ska därför anmälas till Läkemedelsverket och till oss. Även allvarliga skötselfel ska anmälas eftersom sådana fel kan bero på bristande användarvänlighet i utformningen av en produkt. Om en patient har skadats eller riskerat allvarlig skada på grund av felfunktion hos en medicinteknisk produkt ska händelsen i vanlig ordning anmälas enligt lex Maria till Socialstyrelsen. För mer information se www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-1
Garantier

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. Anmäl alltid skada på produkten via vår kundtjänst telefon 020-58 10 10 eller 0346-71 55 30, via e-post: sanicare@sanicare.se, eller via brev. Sanicare AB, Box 260, 311 23, Falkenberg, Sverige.
Skadestånd

Om säljaren genom hos honom eller hans leverantör uppkommen arbetsinställelse såsom strejk, lockout eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill säljaren ej varit vållande, förhindrats att fullgöra sina leveranser enligt åtagande, berättigar detta icke köparen till skadestånd.
Övriga villkor

Vi följer konsumentköplagen i alla frågor som inte regleras i ovanstående villkor. Dessa villkor gäller vid försäljning i Sverige. Vid eventuell tvist rörande garanti, reklamation, ångerrätt, byte och retur av varor följer vi ARN, Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.
Kunder utanför Sverige

Övriga kunder uppmanas att kontakta vår kundtjänst via telefon +46 346 71 55 30, via e-post: sanicare@sanicare.se, eller via brev. Sanicare AB, Box 260, S311 23, Falkenberg, Sverige.

Demensförbundet

Design Rubens Sweden AB

Din Bok

Elisabeth Svedin Rehab

Jan Nyström Idé och Utveckling

Joy&Care

Järven Health Care

Klädvalet Sverige

Mentex Terapimaterial

Music Doll Sweden AB

Octopus Demens AB

Posifon AB

Sanicare AB

Svenska Media Docu AB

Sångbågen

Trident Industri AB

Vax Records

Wiktorson Hjälpmedel AB

Winblad Media Productions