Uppdaterad
4 dec 2019

Anhörigföreningar

Alzheimer Sverige ( fd Alzheimerföreningen i Sverige)
De har huvudkontor i Lund och cirka 2000 medlemmar. Lokalföreningar finns på 13 orter.
Minnesvärt heter medlemstidningen som utkommer med fyra nummer per år.
Tel 046-14 73 18.
Gratis telefonrådgivning 020-73 76 10
Persiska 0766-48 63 83 | Bosniska (BKS) 0760-40 07 36
Alzheimer Sverige

På Facebook finns det 3 kodade grupper för yngre med demenssjukdom i familjen, under namnet "Ung anhörig i demensens skugga".
En grupp för unga från cirka 10 år upp till 30 år med demenssjuk mamma eller pappa.
En grupp för dem över 30 år med demenssjuk mamma eller pappa.
En grupp för unga med make/maka/sambo som har en demenssjukdom.


Hemsida för barn/ungdomar med en demenssjuk förälder.
ungdomar med demenssjuk förälder

Demensförbundet
De har huvudkontor i Stockholm och cirka 11 000 medlemmar. Lokalföreningar finns på cirka 130 orter. De har många typer av lättlästa häften att köpa.
Demensforum, medlemstidning som även går att prenumerera på.
Telefon 08-658 99 20.
Demenslinjen för anhöriga, tel. 0485-375 75
Demensförbundet


Ett rikstäckande nätverk för anhöriga till yngre personer med demenssjukdom, demensnätverket. Nätverket ordnar regionala träffar.
Telefon: 0392 - 363 14
Mobil: 073 - 965 03 55
E-post: info@demensnatverket.se
anhöriga till yngre med demenssjukdom


Anhörigas riksförbund
Detta är en riksorganisation till stöd och hjälp för anhöriga/närstående till den som vårdas i hemmet eller på institution. De har över 50 lokala föreningar.
Lina Brustad, kanslichef
Telefon: 010-155 70 65
E-post: info@anhorigasriksforbund.se
Anhörigas Riksförbund