Uppdaterad
11 nov 2019

Demenssjukdomar

När du får minnesproblem som ej känns normala, skall du i första hand vända dig till din distriktsläkare eller företagsläkare. De kan i de flesta fall avgöra vad som ligger bakom genom en utredning.
Vid misstanke om en demenssjukdom eller svårtolkade symtom så remitterar distriktsläkaren/företagsläkaren ibland vidare patienten till geriatriker, psykiatriker eller annan med demens som specialområde på ett sjukhus.
Är du under 65 år så skickas i princip alltid en remiss till specialist.

Kom ihåg att du har laglig rätt att begära en "second opinion" dvs. en förnyad medicinsk bedömning från en annan läkare om du inte känner förtroende för din läkares utredning. Få känner till denna möjlighet och ännu färre utnyttjar den. 1999 skrevs möjligheten till förnyad medicinsk bedömning också in i hälso- och sjukvårdslagen.
Förnyad bedömning är en lagstyrd rättighet för patienter där mycket står på spel.
1. Har du en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom?
2. Står du inför valet av en riskfylld behandling?
3. Saknas entydig vägledning i beprövad vetenskap om hur just dina problem ska behandlas?
Du har även rätt att besöka en specialist utanför ditt landsting.
Det börjar också etableras privata minnesmottagningar
Minnesspecialisten, S:t Lars väg 45 B i Lund
Minnesspecialisten

Du som känner att du har problem med minnet.
Gå ej och oroa dej! Uppsök företagsläkare eller distriktsläkare. Det finns en mängd orsaker till minnesbesvär förutom demenssjukdomar. Det kan vara borrelia, sköldkörtelsjukdomar, B-vitaminbrist, depression, stress,utbrändhet (utmattningsdepression) etc

Tänk dig att alla som bor i Sverige x 4 skulle vara drabbade av någon form av demenssjukdom plus tio miljoner. Det är ungefär så många som är drabbade i hela världen, 50 miljoner. En person anses få demens var 3-e sekund i världen enligt WHO, 10 miljoner nya fall per år. År 2050 räknar man med 152 miljoner drabbade !

Tänk dig att hela Uppsalas befolkning skulle ha någon form av demenssjukdom. Det är ungefär så många som är drabbade i Sverige, 200 000 personer. Cirka 70 personer per dag får en demensdiagnos i Sverige.

Tänk dig att alla som bor i Åre eller Vaxholm eller Haparanda skulle vara drabbade av någon demenssjukdom. Det är lika många som det finns i Sverige, som är drabbade och är under 65 år, ungefär 10 000 personer.

De vanligaste demenssjukdomarna är
Alzheimers sjukdom
Lewy Body Demens
Blodkärlsdemens (Vaskulär demens)
Frontotemporallobsdemens (pannlobsdemens)

Minnesproblem på jobbet

I allmänbildningssyfte bör alla chefer/personalchefer/skyddsombud och medarbetare ha möjlighet att ta del av nedanstående 2 produkter.

1.
En medelålders kvinna, som arbetar som kamrer och sekreterare i styrelser, insjuknar i Alzheimers sjukdom. Octopus Demens vd tillika sjuksköterska kerstin Lundström intervjuar henne efter att diagnosen ställts och intervjuar henne under sammanlagt 7 år. Även maken intervjuas.
DVD Möte med Lena 1997 - 2003, är en världsunik film.

Filmen kan beställas i e-butiken här bredvid och kostar 525 kr + moms

2.
Stress, utbrändhet eller tidiga tecken på demens. En talbok på 46 minuter, som skrivits av sjuksköterskan Kerstin Lundström och överläkaren Ingvar Karlsson. Boken kan med fördel avlyssnas kapitelvis i bilen på väg till och från jobbet, eller på flyget. Bokens uppläsare heter Ulf Broberg, som har en mycket behaglig röst att lyssna till. CD utgiven år 2007.

Demens i arbetslivet. En mycket informativ CD, som finns att köpa i e-butiken här bredvid för 200 kr + moms.Chefens ansvar
Var lyhörd!
Samla ihop medarbetarnas frågeställningar och problemsituationer. Boka tid för ett enskilt möte med den det berör.
Berätta om de handfasta situationer där den berörde upplevs ha förändrat sitt beteende mot tidigare.
Lyssna på den berördes förklaringar.
Uppmuntra vid behov till ett besök hos företagsläkaren/husläkaren. Det finns många orsaker till minnesproblem. Chefen har ett arbetsmiljöansvar och kan vid behov insistera på ett läkarbesök.

Du som är arbetskamrat
Börja inte mobba en person som börjar glömma eller ändra sitt beteende. Prata inte bakom ryggen, frys inte ut den berörde. Tala istället med den det berör om din oro, om du känner denne väl, annars tala med din chef om dina funderingar. Problem med minnet kan ha många orsaker.


Visste du att:
varannan 50-åring kommer att insjukna i någon demenssjukdom senare i livet. Detta beror bland annat på ökad medellivslängd och bättre behandlingar mot hjärt-kärlsjukdomar.

cirka 15000 personer i Sverige, mellan 30 och 65 år har en demenssjukdom.

cirka 7000 barn/ungdomar/unga vuxna under 30 år har en förälder med demenssjukdom

Vill Du veta namnet på något ställe/någon i din region/kommun/landsting, som har mer kunskap nära Dej, skicka ett mail till
kerstin@octopus.se