Uppdaterad
11 nov 2019

Länkar

Alzheimer-europe

Alzheimerfonden

Amphio ledarskapsutveckling

Anhörigas Riksförbund

Demensförbundet

Svenska Demensdagarna

Norsk demensomsorg

Doktorn.com - tidskrift och hemsida

Föreläsande anhörig - Ulf Lundahl

Gun Aremyr

Hattstugan

Hemsysterfonden

Hemtjänstutbildning med Teater Spotlight

Institutet för medicinsk rätt

Kunskapsguiden från Socialstyrelsen

Myndigheten för delaktighet

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Ola Polme

Ronnie Gardiner terapi institut via rytmer

SBU-statens beredning för medicinsk utvärdering

Silviahemmet

Smedbygårdens demensboende och privata minnesmottagning

Kognitiv medicin

Svenskt Demens Centrum

Sveriges kommuner och landsting

Sveriges gerontologiska sällskap

Ung anhörig

Wikipedia

Vårdhundskolan