Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 2, 2010

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev


Nyhetsbrev nummer 2, år 2010
********************************************************************************

Härligt med framsteg i omvårdnadsforskningen

QUALID, ni har väl inte missat detta fantastiska instrument för att mäta livskvalitet hos svårt demenssjuka? Sjuksköterskan Hanna Falk försvarar sin doktorsavhandling nu i dagarna, den 26 mars 2010, hon har gjort ett jättebra jobb. En personal som varit mycket med den sjuka under de senaste 7 dagarna, sätter sig och fyller i ett frågepapper, tar 5 minuter att fylla i. Det är 11 frågor med 5 olika svarsalternativ på varje fråga. Svaren skrivs alltså utifrån betraktarens ögon, hur ser han/hon ut att må. En fråga till exempel: LER, med 5 alternativ, max en gång om dagen etc

**********************************************************************************************************************************
Finland tar forskningen framåt igen

Projektledaren Jyrki Lötjönen har kommit fram med nytt sätt att analysera magnetkamerabilder av hjärnan. Det är ett matematiskt sätt att räkna ut volymen på minnescentrat. Detta kan nu göras på 3 minuter och har tidigare tagit flera timmar. I mitten på decenniet ska det kunna bli tillgängligt för läkarna sägs det i Österbottens tidningen.

**********************************************************************************************************************************
God mans organisationen under lupp

Riksrevisionen anser att överförmyndarnas organisation och verksamhet måste ses över. Det behövs en stärkt rättssäkerhet för den enskilde. I Västmanland till exempel anmärkte Länsstyrelsen på samtliga granskade akter.

**********************************************************************************************************************************
Intressant om APO dos

Läste en intressant artikel i tidningen Dagens medicin. APO dos kostar cirka 370 miljoner om året och 170 000 i Sverige använder det, de flesta är över 65 år.
frågan är om felen kanske skulle bli färre om man övervägde andra sätt att ge läkemedel, fler sjuksköterskor till exempel. det finns inga studier på att APO dos är bra heller, men några som lutar åt att det medför problem.

*********************************************************************************************************************************

OBS !! Att tänka på med hemförsäkringen OBS !!

En vanlig hemförsäkring täcker inte stölder i lägenheter som andra har nyckel till. Tänk på det om du till exempel har hemtjänst !!. Det krävs en tilläggsförsäkring då.
Ta kontakt med ert Försäkringsbolag och kolla upp detta.

**********************************************************************************************************************************
Cefalus - vad är det?

Ett nätverk för distriktsläkare och andra läkare i Västra Götaland har bildats, som arbetar med att sprida kunskap om Normaltrycksvattenskalle. Det finns ju nya exempel på att detta behövs. Mannen i Hudiksvall som fick fel diagnos i 5 år, han ansågs ha Parkinson och det visade sig sedan att det var en normaltrycks hydrocephalus. han har det skrivits om i flera tidningar vilket är bra så att man pekar på vikten av en datortomografi även om man är säker på att det är en Alzheimer.

*******************************************************************************************************************************
Sömnforskning är spännande

Nu kommer det forskning som talar om att vi nog ska sova 2 gånger per dygn. Det är till och med så att vi kan styra vad vi ska minnas genom att olika sovtid gynnar olika sorters minnen. Tänk att sova mellan en halv och en timme gör att vi når djupsömnen och då minns vi fakta, platser och människor bättre. Sover vi mellan en och en och en halv timme så kommer vi till REM-sömnen och då ökar kreativiteten för minnena flyter ihop bättre. Minnena lagras i minnescentrat men kommer inte vidare om vi inte sover, så då blir det som i en dator, det blir fullt. I Dagens nyheter den 28 februari 2010 kan man läsa detta spännande innehåll och mycket mer om sömn.

**********************************************************************************************************************************

Nytt i www.demensbutiken.se

LRF har givit ut en ny tidning, Minnenas Journal. Ni måste helt enkelt prenumerera på den tidningen, den är helt out standing !! En aktiverande present som kommer ut 6 gånger om året med cirka 70 sidor per gång. i detta nummer handlar det en del om Lill-Babs i unga år och Saab m m. Alla närstående och personal och personer med demenssjukdom har här en guldgruva !!

****************************************************************

Olle Adolfssons samlingsbox med hans musik på cd skivor och en dvd om hans liv. detta är en fantastisk möjlighet att följa en kär artist
och hans artistiska verksamhet.

**********************************************************************************************************************************

Mandela färgläggningsbok är ett tips som kan passa bra för personer med Frontotemporallobsdemens / pannlobsdemens. Färgläggning av geometriska figurer har provats bland annat av Pias man som fått pannlobsdemens

**********************************************************************************************************************************

Fysiska begränsningsåtgärder i en avhandling

Tony Pellfolk försvarade sin avhandling i Umeå på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för geriatrik.
Fysiska begränsningsåtgärder och fall inom institutionell äldrevård - effekterna av ett utbildningsprogram med syfte att minimera användningen av fysiska begränsningsåtgärder. Avhandlingen visar att det finns mindre begränsningsåtgärder där personalen får mer demensutbildning. Detta tycker jag inger hopp och visar återigen på behovet av mycket mer utbildning.

**********************************************************************************************************************************
Vårdarsång - en underbar möjlighet

Att sjunga minskar stressen hos människor och den uppjagade stressade demenssjuke varvar ner med vårdarens sång. Eva Götells avhandling har börjat få genomslag vilket är underbart. Jag tänker tillbaka på de gånger jag stod i duschen med en dam med frontallobsdemens, vi sjöng för full hals och hon tinade upp från sin irritation och tyckte dusch var trevligt. På den tiden gjorde jag det inte konsekvent vilket jag skulle provat idag, allra helt med personer med frontala skador.
Vårdarsångsutbildningen bör spridas över Sverige och de bland personal som inte vill sjunga ska tänka på att de är anställda och får lön för sitt arbete och det arbetet ska utföras enligt den senaste forskningen och den beprövade erfarenheten. Man behöver inte vara operastjärna, tänk på tv-reklamen om tv-licensen, så glad man blir över sång som budskap.


**********************************************************************************************************************************

Demensteam - en överblick

En intressant rapport skriven av Ulla Haraldsson och Sven Erik Wånell finns utgiven på Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum heter
Demensteam En nationell överblick. Rapport 2009:09 ISSN 1401-5129.************************************************************************************************************************

Ett litet tips för er som älskar smycken www.cameodesign.se som också levererar en minneströja som finns i demensbutiken och sen ett litet tips för er som gillar dans, börja med Linedance , finns en avhandling som visar att det ökar bentätheten www.sv.wikipedia.org/wiki/Linedance


Vid pennan
Kerstin Lundström