Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 3, 2010

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 3, 2010
***************************************************************************************************************************
Diagnosproblem visas i ny studie
En svensk studie gjord på 176 patienter, visar att det finns behov av mer kunskap när det gäller att ställa demensdiagnos. Man kontrollerade om diagnosen som ställdes när patienten levde, stämde överens med facit när man gjorde en hjärnobduktion. Det stämde i 49 % av fallen men stämde inte alls i 37 % av fallen !! Forskningen är gjord av doktoranden och läkaren Hans Brunnström vid Universitetssjukhuset i Lund. Detta stod att läsa i Dagens Medicin den 16 april 2009.
********************************************
Jag tycker att detta även visar att patientens rättighet att få en s.k. "second opinion" av en annan läkare, om man känner tveksamhet över läkarens kunskaper, är något alla bör känna till. Om man misstänker att man lider av en allvarlig eller dödlig sjukdom, har man rätt att få en second opinion.
****************************************************************************************************************
Åldrande och nya ord
Telomerer är ett nytt ord, som vi kan lägga minnet. Det är en samling DNA som bestämmer hur gamla vi däggdjur blir. jfr mus - 4 år och mussla - 410 år, den äldsta människan 122 år, en fransyska. Även ordet röntgenkristallograf, som undersöker äggviteämnen är bra att känna till. Stamceller och cancerceller håller sig ständigt unga och kanske kanske kan man så småningom göra så att vanliga celler blir yngre. I boken "Ending Ageing" tror författaren att man kommer, inom 20 år, att hitta antiåldringsstrategier. När jag var i Kina första gången så hittade jag läkemedel som hette " Antiageingtablets", men har inte vågat ta dem......än!
**************************************************************************************************************
Demens och dygnsrytm
Äldre personer har svårare att behålla dygnsrytmen på grund av många saker. Det handlar om förtvining av vissa nervceller. Detta i sin tur ger svårt med nattfastan, behov av att gå upp o kissa, fler uppvaknanden nattetid.
Tänk om personen dessutom har Alzheimers sjukdom och får problem med dygnsrytmen och orienteringen. Omgivning som inte har kunskap om dessa saker kan förorda mer långtidsverkande sömnmedicin istället för lite nattmat.
**************************************************************************************************************
Vårdhunden här för att stanna?!
Nu ska äntligen ett forskningsprojekt i Sverige påbörjas på Uppsala universitet, där det ska forskas om vårdhundens betydelse när det gäller mängden lugnande läkemedel. Det finns vid det här laget vårdhundar på fyra boenden i Uppsala. I USA har denna typ av hundar funnits länge men i Sverige var Uppsala först med sin boxern Bosse. Nu finns även Tindra m fl. Personer med demens har glädje av detta på många sätt. Jag hoppas på en studie, där man jämför rehabilitering av lårbensfrakturer, med och utan vårdhund också.
**************************************************************************************************************
Dagverksamhet med "nattis"
Uppsala, Klubb Orstenen i Eriksberg har haft dagverksamhet i många år. Nu har man även möjlighet att få övernatta där och ha känd personal och miljö omkring sig. Detta har nu blivit en FoU-rapport 2009/2, skriven av Marianne Winqvist ( känd genom sin avhandling SOS-syndromet, där hon intervjuade anhöriga och deras gemensamma upplevelser blev sorg, oro och samvetsförebråelser).
Demensvårdsutvecklare Britt-Inger Stefansson på Uppsala kommun, 018- 727 00 00 kan svara på frågor om verksamheten med dag- och nattverksamheten som anhöriga blivit så nöjda med.
****************************************************************************************************************
Nytt i www.Demensbutiken.se !!
Det har kommit både saker och böcker.
*****************************
Boken "Mamma minns du mej" är en gripande nutida bok om en ensamstående 3-barnsmamma, vars mor drabbas av demenssjukdom. Vi får följa vardagslivet i dessa hushåll.
**********************
OBS ! OBS! Ni har väl sett den nya sakletaren, som är ett måste i allt från barnfamiljer via vuxen ADHD/ADD till familjer med personer med demenssjukdomar. Tänk att slippa leta nycklar, handväskor, plånböcker, färdtjänstkort, skolväskor etc !!
*************************
Kedjetäcket är en annan variant på bolltäcket, som är en av många saker som i vissa fall ska testas vid oro. Att stoppa om personen med ett täcke med lite tyngd kan ge en känsla som gör att personen varvar ner och kommer till ro.
**************************************************************************************
Läkemedelskarusellen Careousel nu ännu smartare
Det är underbart när "uppfinnaranhöriga" själva sett bekymren för personer med demens att komma ihåg sina läkemedel. Då kan produkter som Careousel komma fram. Se produkten i www.demensbutiken.se Nu väntar serietillverkning av en uppdaterad version. Anhöriga kan få ett sms om den sjuke inte kommit ihåg att ta läkemedlet ur Careousel hjälpmedlet. Dessutom kan den laddas med en färdigifylld engångskassett, som man ev. hämtar ut på apoteket. Till på köpet så kan en USB kabel göra så att man kan tidsinställa den via datorn om man vill det.
**************************************************************************************
Sälen Paro, en japan på väg !
Sälen Paro har kommit till Skandinavien. Den är än så länge under projekt och testning i ett 5-årsprojekt. Vill du satsa 50 000 kr (säl + sälförsäkring + 1-dags utbildning)+ ytterligare 6 000 kr(sälförsäkring) per år i fem år för att få vara med i sälprojektet så hör av dej så förmedlar jag dej till den som har hand om detta nordiska sälprojekt. Några kommuner har redan visat intresse.
**************************************************************************************
Vid pennan
Kerstin Lundström