Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 1, 2011

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 1, 2011.
*******************************************************************************
En underbar hemsida.
Jag har hittat en fantastisk hemsida www.illvet.se
Du hittar Tema hjärnan där på första sidan. Klicka dej in i hjärnans mysterier. Gör också
flera egna tester, m m.
****************************************************************************************************************
Konsten att kunna hämta ut medicin
Såg en intressant artikel som Läkemedelsindustriföreningen forskat fram genom IHM Health.
Av människor i Örebro län hämtar bara 28 % ut Alzheimerläkemedel. I Västerbottens län hämtar 75 % ut symtomlindrande Alzheimerläkemedel, mycket intressant läsning. Det kanske finns
många fler ensamhushåll i Örebro än i Västebotten.....som gör att man glömmer att hämta ut..... eller är det nåt annat…
Undrar hur den totala kostnaden för demensvården ser ut i resp. län eftersom man enligt
Överläkare Niels Andreasen på Huddinge ( och flera med honom) anser att de
svårare symtomen kan förskjutas upp till fem år. Det är ju de svåra beteendeförändringarna som
gör att man flyttar till ett boende.
****************************************************************************************************************
Alzheimers sjukdom utvidgas i diagnostiken
Allt eftersom forskningen jobbar framåt, kommer förslag att det ska gå att ställa diagnosen tidigare än förut.
Det är inte så vanligt än, med ord som prodromal Alzheimer, vilket betyder att man har lite
problem med episodminnet men inget annat. Eller preklinisk Alzheimer, som betyder
att de sjukliga förändringarna i hjärnan kan ses men inga kliniska symtom märks.
Ordet mild kognitiv svikt är inte lika ovanligt att prata om.
Forskarna diskuterar när de ska kunna ställa diagnos utifrån allt de vet idag. De lär sig ju mer
och mer om äggviteämnen, markörer mm när de tar prov på ryggmärgsvätskan.
En annan ny markör, som kan användas vid röntgen (PET-kamera) har också upptäckts, florbetapir,
som tydligen ska kunna hjälpa till att ställa tidig diagnos och påvisa placken i hjärnan.
I USA vill man att något som heter amyloid imaging ska ingå i tidig diagnostik.
**********************
Det behövs forskning om att kunna diagnostisera tidigt, för det kommer siffror från
H70-utredningen i Göteborg att dagens 70-åringar är mycket smartare än för
30 år sedan. Lika många insjuknar i demens men det kan vara svårt att
upptäcka tidigt om vi är duktiga på att dölja och kommer med smarta
orsaker till vår glömska. I kommuner med hög utbildning ser biståndshandläggarna detta ofta.
**************************************************************************
Nytt i www.demensbutiken.se
Boken "Den längsta ronden", skriven av Edna Alsterlund och som handlar om Ingos och Ednas liv.
Ett liv där Ingo insjuknar i Alzheimers sjukdom och vi får följa deras kaos och kamp för värdighet.
**************
Lilla Nostalgiboken 50-talet och 60-talet.
Lite yngre demenssjuka ser många igenkännande saker i dessa böcker.
***************
Vovve, som aktiverande present, en gosig hund att smeka och kanske döpa till ett namn du minns.
***************
Min syster fick Alzheimer, om vård och bemötande ur ett anhörigperspektiv.
En bok som alla skulle behöva läsa.
***************
Promenaderna med Lise
En bok om mor o dotter, där mor får demens
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Många andra nya böcker finns också i butiken, bl a en underbar bok med fåglar och en del av boken utformad som en liten bandspelare där fågelljuden är inspelade.
**************************************************************************
Undernäring är en stor kostnad
Jag läste en mycket intressant artikel i tidningen Skandinavisk sjukvårdsinformation. Livsmedelsverket
anser att varannan person på gruppboende är undernärd. De har undersökt undernäring på uppdrag av regeringen.
5 % av dem som bor hemma är undernärda. Att ha ett lågt BMI som äldre är en riskfaktor. Det bästa är att ha mellan 25 och 30, om man ser till överlevnad. De som är undernärda stannar längre på sjukhus efter operation.
Livsmedelsverket säjer att det vore mycket ekonomiskt att skaffa en dietist i varje kommun. De skulle kosta mindre än en procent av vad sjukdomar orsakade av undernäring kostar.
Nåt att tänka på.
************************************************************************
Mikrovågsugnen och vitaminer
Det är ibland tur att man inte vet för mycket men ibland blir man frustrerad. Just nu funderar jag
över mikrovågsugnen och japansk forskning. I slutet på 1990-talet så konstaterade japaner att
mer än en tredjedel av B 12 vitaminer går förlorade i mikrovärmning.
Sen läser jag nu att delar av B12 verkar ge skydd mot Alzheimers sjukdom. Detta enligt forskaren Miia Kivipelto i en finsk studie av 271 äldre som följts i 8 år. Sen tänker jag på att ju äldre vi blir ju vanligare är det att värma mat i mikron, åtminstone gör jag det. Ska då detta öka mina risker att få Alzheimers sjukdom...?
Dessutom finns studier som säger att Evitaminer också är viktiga.
Hm alla vitaminer klarar ju sig dåligt i mikron.
Efterlyser mer forskning och fundering om vi ska återgå till att laga maten hos personer vi hjälper,
för att inte påskynda demensutveckling. Tänk så mycket som är höljt i dunkel ju mer man läser om forskning.
*************************************************************************
Bemanning och inlåsning nattetid
Jag följer, som alla er andra, med stort intresse den diskussion som förs runt om i landet efter Socialstyrelsens tillsyn.
En del politiserar detta andra inte. Med tanke på att jag tillbringat 40 år inom detta område så tycker jag att jag kan sticka ut hakan lite och säga att obemannat under del av natt, har funnit i princip
alla kommuner, mer eller mindre, sedan 1992 när ädelreformen genomfördes, vilket i sig är förskräckligt.
När jag var som mest verksam ute på enheterna före 1992 så var vi ständigt 2 personal nattetid
på en demensenhet med 16 boende, och det behövdes. Våra demenssjuka kan ju inte ha blivit friskare.....
Socialstyrelsen gjorde tillsyn på natten på cirka 217 ställen, för flera år sedan.
De upptäckte då att ställen var obemannade mellan en halv och två timmar varje natt
under tiden man gick runt i resten av huset. Denna tillsyn gjordes för att en kvinna i norra
Stockholm hade blivit liggande med bruten arm (tror jag det var) och man ville kolla med
nattpersonalen hur länge hon ev. skulle kunna ha legat. Vad jag förstår så hände inget mer vid den tidpunkten.
Årets Norrbottning Elisabeth H. fick hela svenska folket att uppmärksamma ställen där man
låste och gick hem. Det blev droppen.
Jag hade konferenser ihop med Komrev. i mitten av 90-talet angående säkerhet och
enhetschefer tillstod att det var obemannat under del av natt. Jag minns särskilt en politiker i
den kommunen som då sa " va, det har inte jag varit med och bestämt!"
Nu är jag glad att Socialstyrelsen säger att "det får vara obemannat som längst några minuter"
( jag menar, eget toabesök eller liknande).
Hoppas nu att alla lever upp till detta, även de som nyss skrivit på kontrakt om övertagande.
Någon sorts deal för de ökade kostnaderna för att få en god demensvård måste ju till mellan
kommun och de som startar upp på nytt.
**********************************************************************
Undrar vad som hände sen.....
Jag blir både ledsen och arg när jag läser om övergrepp men det behöver också luftas att detta
tyvärr finns och får ej sopas under mattan. Vi är en stor grupp som kommit över 60 års
ålder och närmar oss omvårdnad på olika sätt.
Det skulle vara intressant att höra av någon insatt, vad som hände sen med de boende, personalen, och
den stackars chef som valde att sluta för att hon inte fick stöd från förvaltning och politiker
när hon påtalade bristerna långt tidigare. Varför lyssnade ingen på henne, kan man undra!!
Boendet som under flera år haft övergrepp innanför sina väggar och som sen briserade i september 2010.
******************************************************************************
Svårt demenssjuk och måltiden
Riktlinjer om nutrition kom från europaspecialister i European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) och presenterades 2009, angående äldre patienter. Sondnäring ska användas när man ser att det är behandlingsbara ätproblem.
Här framgår två saker: att sondnäring inte rekommenderas i slutskedet av en sjukdom, tex svår demens.
Man ska inte heller använda det som en metod för att det ska gå fortare (underlätta) för personalen att ge mat.
****************************************************************************************************************
Att sluta röka-en investering på flera plan.
En väldigt stor forskningsstudie visar med all tydlighet rökningens faror. Man har följt 20 000 amerikanska män och kvinnor i 20 år. De var 50-60 år när forskningen började och ser nu att de som rökt 40 cigaretter per dag hade dubbelt så stor risk att insjukna i demenssjukdom. Den som slutade röka kom ner i samma risk som ickerökarna. Detta är forskning av Miia Kivipelto, känd forskare på Karolinska och i Finland.
****************************************************************************************************************
Flera robotar på intåg
Det senaste inom robottekniken är hårtvättningsrobotar i Japan. Det är Panasonic som utformat dem. Den använder två händer-16 fingrar för att massera och schamponera huvudet/håret. Jag tycker detta låter underbart, då kan jag få längre skön huvudmassage hos frissan.
***************************************************************************************************************
Tuggummi i forskningen
Har du människor omkring dej som tuggar tuggummi, eller tuggar du själv. Det har funnits många
åsikter om hur fint det är att tugga i tid och otid. Nu finns forskning som visar att
inlärningsförmågan är bättre hos dem som tuggar tuggummi. Det är alltså gymnastik för hjärnan säger Björn Klinge,
professor som tillika med min kusin Anders W. håller på med tänder vid Karolinska.
********************************************************************************
Det kom ett brev
från Borgholms kommun........
Jag fick ta del av ett mycket lättläst häfte som gjorts för anhöriga till demenssjuka i denna kommun.
Jag blev mycket
glad över att se " Praktiska råd för anhöriga om bemötande vid demens". Anhörigstödjaren Annette
Gren Johansson har gjort ett jättefint jobb med häftet. Häftet är lokalt utformat med
namn etc och inget som går att köpa.
*****************
från Bollnäs kommun
Marianne, demenssjuksköterska och Karin, anhörigkonsulent har anhöriggrupper för yngre
från cirka 25 år och uppåt. De träffas en gång i månaden, cirka 2,5 timme. Nu är de 10-15 personer
som deltar i gruppen.
Det är härligt att höra om dessa grupper som så väl behövs. Det finns mycket att hantera, att bli småbarnsförälder till exempel, och ha en mor som insjuknat i demens. Att inte kunna fråga "hur var din graviditet mamma?.
************************
Vänliga hälsningar
Kerstin Lundström