Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 3, 2012

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 3, 2012.
***********************************************************************
Förslag på förändringar i myndighetsvärlden
Det har kommit ett nytt förslag där 12 myndigheter inom hälsa o vård ska bli 4 stycken. Intressant att se vad det blir av detta. Idag finns cirka 373 myndigheter så det finns att ta av.
Namnförslagen är:
Kunskapsmyndigheten, för bl a föreskrifter och riktlinjer, kompetens och utbildning
Infrastrukturmyndigheten för bl a datahantering och apotekens service,
Inspektionen för vård och omsorg, som ska ha legitimationer, verksamhetstillsyn, läkemedelsverksjobbet etc Det mest spännande nytänket här är en ”tillsynsakut” som ska kunna komma och kolla på nån dags varsel.
Myndigheten för välfärdsstrategi som ska utvärdera och ha hand om öppna jämförelser mm
********************************************
Nytt i Demensbutiken
De populära fåglarna finns åter i demensbutiken. Enligt ett pressmeddelande så är de ”friska” igen. En talgoxe, en koltrast m fl som har autentiska fågelläten när man trycker på dem. Cirka 10 cm höga. Utmärkt för sinnesrum och en person som enligt levnadsberättelsen tyckt mycket om natur och fåglar, kanske till och med härmat fåglar.
*************
Bowlingset i mjukplast, med 30 cm höga käglor och tyngd som en vanlig kägla.
************
Armbandsklockan Cadex för tidigt diagnostiserade personer. Upp till 12 larm per dag kan ställas in med den text man vill ha. Det blir då lättare i tidigt skede, att komma ihåg att ta sina läkemedel, komma ihåg att äta lunch, att träffa sin vän, att gå till jobbet etc
************
Klossar för minne och motorik
Pedagogisk lådor med klossar, som har olika teman. Klossarna är 5x5 cm och har bilder med blommor, flaggor och figurer.
***********
Boken ”Leva livet med demens - praktiska råd och berättelser från Hattstugans äldreboende”. Bilderna i färg gör boken ännu lättare att läsa. Med levnadsberättelsen som bakgrund, formar man en härlig miljö. Jag skrattade när jag såg bilden på de rosa papiljotterna, för dessa hade jag under hela min ungdomstid, aj vad det gjorde ont att sova med dem. Vilket sitter kvar än idag, jag måste sova med armen under huvudet för att inte ”rullarna ska göra ont”.
Detta är en bok som även arkitekter skulle ha nytta av att läsa. Konsten att utforma en miljö så att personer med demens kan få känna sig trygga och känna sig hemma.
Gun Aremyr och Jane Lindell Ljunggren förmedlar en mycket varm känsla i sin bok.
************
Boken ”Bättre demensvård NU ! ” Den är skriven av Margareta Skog, som är rektor vid Stiftelsen Silviahemmet. Hon har skrivit boken med utgångspunkt från att bygga ett pussel. Först pusselbiten kunskap om demens NU ! Här går hon igenom en del om sjukdomar och de svårigheter personen har. Sedan bygger hon på med pusselbiten palliativt arbetssätt NU !, Sedan positivt tänkande NU !, Etiskt förhållningssätt NU !! osv.
Tänk om allt detta fanns med i utbildningar. Boken är utformad som en arbetsbok om förbättringsarbete.
*******************
Bok, som inte liknar något jag läst förut, titel ”Smart world”. En thriller där huvudpersonen har Alzheimers sjukdom
************************************************************************

iPad som hjälp att hitta minnesproblem
Jag läste i Ekstrabladet från Danmark att man håller på att ta fram ett iPad program som människor ska kunna använda när de undrar om glömskan är onormal och man borde söka läkare. Det ska bli 10 minuters test, till exempel ska 6 figurer/symboler placeras riktigt.
************************************************************************
Demografi och demens
WHO har kommit med nya siffror som säger att 7,7 miljoner människor varje år drabbas av demens i världen. Det blir, säger de, 1 person var 4-e sekund som drabbas av demens! Man räknar med att det finns cirka 115,4 miljoner drabbade år 2050.
*********************************************************************
Spännande ny röntgen av hjärnan
En ny röntgenmetod som heter syntetisk magnetröntgen, håller på att forskas fram. Det är en fysiker vid Linköpings universitet som håller på att göra metoden mer användbar i bland annat demensforskningen. Man ska kunna se vävnad som inte är vit eller grå eller ryggmärgsvätska alltså ärr och annat. Fördelen är också att det tar bara 5 minuter att röntga en patient, vanlig MR kamera tar cirka en timme.
*********************************************************************
Man med nödsändare hittad
Jag blir så glad när man hittar personer som förirrat sig bort från hemmet. Nu senast hade personen i Halland som tur var en nödsändare på armen, så polisen kunde hitta honom via en av sina helikoptrar. Precis nu när jag skriver detta, hör jag att en man utan nödsändare gått hemifrån och sökes förtvivlat av polis, hundar m fl. Åh, om alla som behövde kunde få en nödsändare och alla familjer som kan hantera de andra klockorna med datorinställning som börjar komma, kunde få ta del av dem, så mycket enklare tillvaron skulle bli.
****************
Norge är som vanligt på hugget
Nationalföreningen för folkhälsan i Norge kräver att anhöriga som yrkesarbetar och samtidigt hjälper en demenssjuk anhörig, ska få samma rätt till sjukdagar som småbarnsföräldrar.
Möjligen har en avhandling i Norge hjälpt till att driva detta framåt. ”Dementa and Publice health – with focus on access to society.
************************************************************************
Anhörigriksdagen 2012
Alla ni som inte hade möjlighet att besöka anhörigriksdagen i år kan gå in på
http://www.anhoriga.se/sv/Lanksida-till-startsida/Inspelade-forelasningar/Anhorigriksdagen-2012/ och ta del av den. Titta extra noga på rubriken ”Vad vill unga anhöriga ha för stöd”.
Mora och Avesta kommun driver på för att uppmärksamma ungas situation, dels genom att arrangera läger varje år för 18 till 30-åringar dels genom att tillsammans med unga ha startat upp 3 st facebook-grupper för unga i olika åldrar.
Jag tittade just på det projekt jag drev åt Alzheimerförening år 2000, då hade jag kontakt med 35 unga i Sverige mellan 13 och 25 år med demenssjuk förälder. Nu är det via Facebook mycket lättare att nå dessa ungdomar.
****************************************************************************
Hemförsäkring och stölder
Hur fungerar hemförsäkringen om din anhörig blir bestulen av hemtjänsten? Ja den frågan är ytterst befogad. Försäkringsbolaget kan hävda att du lämnat ifrån dig nyckeln frivilligt, alltså med bostadsinnehavarens samtycke som det heter i avtalet.
Många försäkringsbolag kräver att du tecknar en tilläggsförsäkring för att vara skyddad.
Det kan också vara bra att tala med den kommun/det företag som handhar er hemtjänst, så ni vet vad som gäller, om något som inte får hända, ändå händer.
******************************************************************************
Downs syndrom och demens
En forskningsstudie som publicerats i tidskriften Lancet visar att memantine (Ebixa) inte hade någon effekt på de 173 personer med Downs syndrom Demens som var med i studien. Hälften fick verksam substans och hälften fick placebo(sockerpiller).
********************************************************************************
Intressant avhandling
Det börjar bli större och större intresse runt pannloben, vilket är bra. Denna avhandling ”The aging frontal lobe in health and disease”, som lades fram på Karolinska under början av sommaren är spännande. Avhandlingen hjälper till att visa vilka delar av pannloben som försvinner snabbast vid pannlobsdemens. Detta i sin tur hjälper oss som vårdar att förstå hur vi ska anpassa bemötande, beroende på vilka delar som har en tendens att påverkas först.
********************************************************************
Normaltrycksvattenskalle
Det är skönt att se att det börjar finnas en ökad medvetenhet med att utreda om en person har en sjukdom som heter normaltrycksvattenskalle (NPH). För 10 år sedan utredde Akademiska cirka 25 pat per år, nu är det cirka 140 per år. Cirka 80 % blir märkbart förbättrade med gång och balans mm. Det var ju en sjuksköterska i Hudiksvall för några år sedan, som kämpade för att hennes make skulle få rätt diagnos. Hon trodde inte på alla diagnoser han fått förut och till slut blev det rätt diagnos och maken kunde operera in en shunt som leder bort vätskan från hjärnans hålrum. En avhandling är på ingång för att läkare ska få hjälp att lättare kunna ställa diagnos.
********************************************************************
Körkortsindragningar med drag under galoscherna
Sedan Socialstyrelsen ändrade i läkarnas skyldighet att anmäla körkortsindragningar så har det hänt en del. Det var ju 1 februari i år som det ändrades i texten, så nu räcker det att man är olämplig vid medicinska skäl.
Under första halvåret i år så har indragningarna ökat med 50 %. Det är ju naturligtvis alltid bra om man kan komma överens om att personen inte ska köra men det går ju inte alltid. Trots indragning så är det ändå alltid anhöriga som måste ta sista stötestenen, att göra sig av med bilen. Det går ju som bekant utmärkt att köra utan körkort.
*********************************************************** ****
Ny forskning
Blodproppar. Det verkar vara dags att ta bort åldersgränsen på 80 år för behandling av personer som fått blodproppar i hjärnan. Nu har man gjort en jättestudie på 3000 patienter och sett att personer över 80 år är precis lika hjälpta av att få propplösande behandling inom 4,5 timmar, som de yngre är. Detta är en studie i flera länder och en professor på Uppsala Akademiska har lett den svenska delen och är en väldigt strokekunnig läkare som även skriver böcker i ämnet. Han har också hållit i många projekt, ”Rädda hjärnan 112” kallar han sin avdelning, mycket fyndigt.
******
Alzheimers och oligomerer ( en grupp giftiga små äggviteämnen). Detta är ett genombrott, som kommer från svenska forskare i patologi i Linköping. I tidskriften The Journal of Neuroscience redovisas hur man har färgat oligomerer röda med ett självlysande ämne och sprutade in dem i odlade nervceller, för att se vad som hände. För första gången i världen kan man visa att dessa små oligomerer sprider sig vidare till närliggande nervceller. Något för läkemedelsindustrin att bita i. Hur ska man hindra att dessa små oligomerer sprids mellan nervcellerna i Alzheimerhjärnan? Mycket forskning återstår.
*********************************************************
Hälsa och omsorg
Hoppas det blir fler program efter Distansgatan 7-s koncept, dvs. fungerande äldre- och demensomsorg. De skickar till exempel, ett mail till anhöriga varje vecka om vad man gjort på boendet i veckan, vilken bra idé, för att hålla en kontakt.
Jag har en kompis som under vintern är på Malta. Hon berättar att där finns en läkare på varje apotek, man sätter sig på en stol och väntar på sin tur max 10-20 min, sen får man medicin direkt. Himmel så praktiskt det vore men det fungerar väl inte i Sverige…
Till eftertanke är också att bara 1 % av Sveriges sjuksköterskor som arbetar inom äldreomsorgen har specialutbildning. Tänk om det skulle vara samma inom barnavården. Vad som är gemensamt..? jo massor till exempel att personer över 65 år har 20-50 % sämre genomblödning via njurar och lever än vad en 40 årig frisk man har. Det är oftast på dessa unga män som man gör testerna om läkemedel. Varför, jo bla för att vi kvinnor har så många försvårande biologiska saker som man måste ta hänsyn till vid läkemedelstester, så det blir dyrare och svårare. Barnen behöver mindre av olika läkemedel, det behöver även äldre och om inte ens sjuksköterskeutbildade har specialiserat äldrekunnande hur går det då. Läkarna kommer till dem som vi uppmärksammar eller får info om, som vi ska välja att berätta om eller handha själva.
Vid Pennan
Kerstin Lundström