Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 1, 2013

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Hej alla nyhetsbrevsläsare !!
Nu börjar ett nytt år och med det kommer nya lagar. Det är till exempel förändringar i tandvårdslagen och i Ärvdabalken, som den lag heter som bland annat styr arv m.m: Den som är sambo till en person som upprättar testamente får numera inte bevittna testamentet.
2013 är naturligtvis också ett jubileumsår för diverse händelser, något som kan passa som samtalsämne. Detta exempel visar jag eftersom jag har starka kopplingar till Holland: Amsterdams kanaler fyller 400 år och Konungariket Nederländerna har 200-årsjubileum.
Uppsala demensförening fyller 25 år !! Landskrona och Åtvidaberg och Hjo fyller 600 år!!
Varuhuset i Ullared fyller 50 år !! Londons tunnelbana, som är världens äldsta tunnelbana firar 150-års jubileum 2013. Den 9 mars fyller Lill-Babs 75 år. I Stockholm fyller Berns 150 år och Hamburger Börs fyller 200 år. Värmlands läns landsting fyller 150 år.
Liseberg i Göteborg fyller 90 år. 2013 års växt är Blåklint, enligt Svenska botaniska föreningen, vilket är en blomma som jag tycker mycket om.
1963 startade ”Vi i femman ” så radioprogrammet har 50 års jubileum i år.
Ni firar många fler jubileum ute i landet, jag kan inte nämna alla. Det är trevligt att hitta något att fira, när vi lever med eller arbetar med personer med demenssjukdom.
Sist men inte minst så är det Alla hjärtans dag den 14 februari, så köp något som den demenssjuke tycker är mycket gott, den dagen !!
Februarihälsningar
från
Kerstin Lundström
*************************************************************************************************.
Nyhetsbrev nummer 1, februari 2013
Detta går idag den 1 februari att läsa på Socialdepartementets hemsida !!!
Pressmeddelande
1 februari 2013
Socialdepartementet
Ingen proposition om skyddsåtgärder i demensvården
Socialdepartementet har funnit skäl att ompröva inriktningen när det gäller införandet av skyddsåtgärder inom demensvården. Motiven för en ny reglering har förändrats i samband med lagrådsbehandlingen och med anledning av information som tillkommit under beredningen av propositionen. Bedömningen är att ett fortsatt lagstiftningsarbete i nuläget kan komma i konflikt med den positiva utvecklingen inom demensvården, som i första hand behöver stödjas och säkras.
Propositionen kommer mot denna bakgrund inte läggas. Ett tydligt utvecklings- och uppföljningsuppdrag och tillsyn av otillåtna tvångsåtgärder kommer istället att ges till Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg. I de fortsatta satsningarna De mest sjuka äldre och Omvårdnadslyftet kommer utvecklingen inom demensområdet att stödjas. Regeringen kommer också att överväga om en ny utredning ska tillsättas.
Regeringen och socialdemokraterna, som träffade en överenskommelse om lagrådsremissen, är eniga om bedömningen att en proposition inte bör läggas.
**********************************************
Norge överväger lagändring – vill ge demenssjuka större frihet
Norge planerar för att låta personer med demenssjukdomar använda GPS i mycket större utsträckning än idag. De vill låta anhöriga och personal besluta om personen ska bära GPS, inte som i Sverige att det ska vara den sjuke som bestämmer.
**************************************
Ny forskning
Det har kommit en studie som visar att passiv rökning kan påverka så att demensrisken ökar. Det är studier gjorda i ett samarbete mellan Kina och England. 6000 personer över 60 år kontrollerades vid 2 tillfällen av forskaren Dr Ruoling Chen.
**************
Nytt läkemedel testas
Ett nytt försök att hitta ett läkemedel som kan påverka Alzheimers sjukdom har börjat testas. Denna gång vill man prova att förhindra att placken ( äggviteklumpar) bildas i hjärnan. Läkemedlet går under beteckningen MK-8931. Hittills ingår 200 patienter och målet är att 1700 patienter i världen ska ingå om testerna går bra. Det behövs flera faser av tester innan läkemedel kan anses vara säkra och ha effekt.
***********************************************
Kärlek på gruppboende
Det händer ibland att en person med demens fattar tycke för en annan person med demens. Då uppstår det förståss olika reaktioner hos både personal och närstående. Många är kluvna till den förälskelse som kan uppstå. Till personal kan jag säga att vi inte får gripa in, på anhörigas uppdrag. Socialstyrelsens etiska råd har nu slagit fast, att personal inte har någon rätt att ingripa, när båda uttrycker tydligt vad de vill ha i nuet dvs. varandra.
*****************************
Anhöriggrupper
Socialstyrelsen har kommit ut med en informationsbroschyr som slår fast att anhöriga måste få stöd enligt ett kombinationsprogram. Anhöriga som intervjuats har samstämmigt efterlyst mer kunskap. Det ska ingå demensutbildning, utbildning i bemötande, kunskap om depression och annat som kan drabba den som är anhörig.
************************************Ungdomsläger på Sjövik utanför Avesta
Är du 17 år eller yngre och har en mamma eller pappa med demens? Du/ni inbjuds till ett kostnadsfritt läger i Sjövik, arrangerat av Avesta och Mora kommun, sponsrat av Alzheimerfonden. Kom till sommarlägret med din friske förälder den 14 till 16 juni. Är du mellan 18 och 30 år då kommer du själv den 14-16 augusti. Be om mer information av anhörigsamordnaren i din kommun eller gå in direkt här http://www.mora.se/sommarlager . Det är 3-e året som det anordnas läger och nu även ett speciellt läger för yngre barn med frisk förälder.
*******************************
Nytt i Demensbutiken
Mayvor – en fri människa, är en dvd som handlar om en 79-årig kvinna och hennes vardag. Det är en underbar och mysig film om hur livet kan vara när man är en krutgumma och bestämmer över sitt eget liv.
***********
Ballongracket, kan vara ett kul sätt att få iväg en ballong i luften. Rörelse för armar som kan behöva lite motion.
*****************************************
Finlandsnytt
En ny finsk studie gjord av intresseföreningen visar att demenssjuka som vårdas hemma får i sig för lite protein och andra näringsämnen som ger energi. Sämst var det för demenssjuka kvinnor som vårdades av sina män. Jag befarar att det är likadant i Sverige för den äldre generationens män har inte lagat mat som den yngre nog har gjort.
****************************************
Vid pennan
Kerstin Lundström