Uppdaterad
6 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 2, år 2013

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Till Dig som är nyhetsbrevsläsare !!

En ny vår med nya utmaningar, glädje och sorg väntar oss alla. Denna dag är speciell för mig, 24 april skulle min mor ha fyllt 98 år om hon levat. För de barn som föds nu så förväntas hälften få uppleva 100-års dagen.
Jag läser ofta om Japan eftersom landets befolkning intresserar mig mycket. I Tokyo finns en stadsdel, Sugamo, som är känd för sina många butiker för pensionärer. År 2060 är 40 % av befolkningen över 65 år. Jag förstår att de måste satsa på robotar. Senast läste jag om Japan, att om det fortsätter att födas lika få barn så föds den sista japanen år 3011 !! . I Sverige går det år 2040, 7 personer i arbetsför ålder på varje person över 80 år, enligt demografin. Vi behöver nog både sälrobotar och hemtjänstgiraffer vi också.

En ROS till överläkare Ragnar Åstrand i Karlstad för hans
nyutvecklade screeningtest: 5 x3

April hälsningar
Kerstin Lundström

***************************************************
Nyhetsbrev nummer 2, 2013

Ny rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)
En genomgång av de studier som gjorts för att se om ett blodprov ska kunna ge en tidig Alzheimerdiagnos, har inte gett något användbart resultat. Det är fortfarande så att personen måste ha fått symtom för att man ska kunna ställa diagnos, trots att sjukdomen då kommit en bra bit på väg. Forskarna söker, för att kunna hitta ett sätt att kunna ställa diagnos mycket tidigare.
**********************************************
OBS Demensutbildning på persiska OBS

Det finns cirka 120 000 persisktalande i Sverige. Sjuksköterskan Rozita Torkpoor arbetar på Minneskliniken på Skånes universitetssjukhus och har översatt svenska demensutbildningssidor till persiska. Rozita vill ha hjälp med spridning av detta, så sprid vidare detta att mina nyhetsbrevsläsare !! EU är medfinansiärer.
* Länken:http://stream.skane.se/sus/usil/utbnbl/Demens_persiska/Webbpublicering/story.html
* Utbildningssidan heter ”Demens för alla – persiska” och det tar cirka 90 minuter att gå genom utbildningens alla delar. Den kan laddas ned i en mobil med en QR-kod.
För mer information kontakta Rozita Torkpoor via mail rozita.torkpoor@skane.se eller via telefon 0766/48 63 83.
**********************************************
Nyheter i demensbutiken
Sommarminnen
Denna underbara DVD med 1 till 1,5 minut korta filmsekvenser finns ni till extrapris när du köper 2 stycken. 250 kr för 2 dvd.
*******
Specifik omvårdnad vid svår demenssjukdom
Med stöd i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg av demenssjuka presenterar författaren här, steg för steg, en strukturerad arbetsmetod som innebär att vårdpersonalen kan erbjuda specifik omvårdnad, baserad på en medvetenhet om olika människors behov.
********
Fira året runt
I boken Fira året runt får du följa med på en festlig tur runt hela året. Firandet kring midsommar, lucia, jul, nyår, påsk, och pingst, dessutom Victoriadagen, kräft- och surströmmingsfirande, Kanelbullens dag liksom FN-dagen, Mårten Gås och Fars och Mors dag, samernas nationaldag och förstås vår egen, och många, många fler.

Så var det förr
En underbar bok som skapar stämning med bilder och text om skola, samhälle, lekar, transport, traditioner, mat och i hemmet.
***********************************************
Intressant Parkinsonforskning
Forskare har börjat fundera i nya banor kring vad som kan orsaka Parkinsons sjukdom.
Man vet att de nervceller som producerar dopamin dör men man vet inte vad som sätter igång detta. En tråd man börjat dra i nu, är att det kanske är prionliknande äggviteämne, som kanske har börjar sprida sig i hjärnan. Forskarna tittar både på Lewy Body demens och Parkinson, man har hittat s.k. lewykroppar i tarmen och i luktcentrat hos Parkinson patienter. Sedan förr vet man att lewykroppar hittas hos lewykroppsdemenspatienterna. Slutsatserna kan vara att en inflammation i näsa eller tarm kan orsaka Parkinson, men detta är bara teorier som man måste forska mycket mer kring.
***************************************
Möten med minnen - museiprojektet
Det spännande projekt som initierades av Nationalmuseum i Stockholm har börjat ta form ordentligt. Alzheimerfonden har via Postkodlotteriet gjort detta projekt möjligt. Svenskt demenscentrum och Demensförbundet är också med i detta projekt.
Fram till nu så har cirka 75 museer i landet bestämt sig för att delta. Museipedagoger utbildas för att kunna ta emot grupper för visning, med max 10 deltagare där den ene har en demenssjukdom + anhörig/personal. I flera kommuner har man redan börjat och intresset har varit stort. Projektet pågår till och med 2015.
5x3 – Ett nytt test
En av de duktigaste bland demensdoktorerna, som jobbar kliniskt på heltid är Ragnar Åstrand i Karlstad. Han har utvecklat många bra saker som används inom demensområdet bland annat anhörigintervjuformuläret för läkare.
5x3 är hans nyaste produkt som jag hoppas kommer att bli mycket använd, framför allt bland distriktsläkare på Vårdcentralerna. De tester som finns där är ofta väldigt trubbiga till exempel MMT och visar inte alltid att en sjukdomsutveckling är på gång i hjärnan, så detta blir ett bra komplement.
5x3 är ett screeningtest som går ut på att personen får lära sig+ uttala 15 föremål/ord (5x3)från 3 olika kategorier. Efter en stund så ska personen försöka komma ihåg det han lärde sig, först genom att han får försöka minnas så många ”hen” kan. Sedan får han hjälp med kategori-ord, för att komma ihåg fler ord ur de 3 olika kategorierna. Vid Alzheimers sjukdom har man bland annat svårt med fördröjd återgivning.
I den studie som Ragnar Åstrand gjort så kunde han se stor skillnad mellan resultaten på MMT och 5x3 testet på kontroll- respektive testgrupp. Personerna med tidig Alzheimer och de friska hade rätt lika resultat på MMT men 5x3 testet gav mycket större utslag.
Detta blir ett viktigt test där personer är högutbildade och anses friska på vårdcentralerna, för att MMT nästan kan ge full poäng dvs. 30.
*******************************************
WHO och demografi
Nu finns det beräkningar från WHO som säger att åt 2050 så finns det cirka 108 miljoner personer med demenssjukdom i världen.
Jag följer även Holland eftersom de är mycket framåt i forskningen också . De satsar nu 32 miljoner Euro !! på demensforskning.
**********************************
Stress och Alzheimers sjukdom
En intressant avhandling ha presenterats av Sara K Bengtsson i Umeå: Accelererar stressteroider Alzheimers sjukdom.
Hon har tittat på möss med Alzheimers sjukdom och sett att ökad mängd stresshormon har påskyndat sjukdomen. Det får mig att åter igen tänka på vikten av utbildning för både personal och anhöriga. All forskning som kan ge mig möjlighet att få vara hyfsat frisk längre, ger ju bättre livskvalitet för mig och mina anhöriga. Kan jag klara mig hemma med rätt hjälp så är mycket vunnet.
********************************
Socialstyrelsens kombinationsutbildning för anhöriga
Socialstyrelsen har genom den forskning som studerats vid framtagandet av nationella riktlinjerna, utformat ett kombinationsprogram för anhöriga. En studiecirkel tillsammans med anhöriga, som bör införas i hela landet. Senaste stressforskningen om hur stress påverkar sjukdomsförloppet visar behovet av kunskap för att ge den sjuke en god livskvalitet.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013februari/kombinationsprogramforanhorigagergodeffektvisarforskning
************************************
Downs syndrom
Det föds cirka 130 barn med Downs syndrom per år i Sverige. Deras medellivslängd har ökat mycket de senaste 50 åren. Nu lever nästan hälften när de kommit till pensionsåldern och vissa kan leva till 80 – 85 års ålder.
**********************************
Nytt begrepp
Orden ”tyst död” har börjat användas. Det står för, personer som fryser ihjäl. Det är mellan 40 och 60 personer som fryser ihjäl varje år och de flesta är äldre. Siffran har ökat med 100 % på 25 år. Detta kopplas till att allt fler personer med demens bor hemma längre och ensamhushållen är många, i Stockholm finns det 70 % ensamhushåll till exempel.
Blir det en brand eller en bilolycka så blir det aldrig lika ”tyst”, för då finns oftast brandbil och polis direkt på plats.
***********************************
Trosa är en framåt kommun
Jag kommer ihåg att Stockholms första äldreombudsman kom från Trosa. Nu har de utmärkt sig positivt genom att deras biståndshandläggare, ett år innan nya föreskrifterna från Socialstyrelsen träder i kraft, har börjat skriva in vilka hemtjänstinsatser som beslutats för den enskilde som bor på särskilt boende. Detta ska även följas upp.
********************************************
Vapen och demens
Nu har regeringen satt ner foten när det gäller läkarnas tveksamhet att anmäla till polisen, att personen är medicinskt olämplig att inneha vapen. Man kommer undan genom att inte fråga och då får frun ta detta besvärliga beslut, åt sin kanske frontallobsdemenssjuke make, som älskar att gå på älgjakten. Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen ska analysera vad som kan göras för att få detta att fungera bättre. Socialstyrelsen ska också ge ut riktlinjer om vilka medicinska skäl som gör det olämpligt att inneha vapen.
År 2006 ändrades vapenlagen så att i princip alla yrkesverksamma läkare ska anmäla när de misstänker eller vet att en medicinskt olämplig person innehar vapen. Läkarna ska inte utreda vapeninnehav, det gör polisen.
******************************************
Hälsoträdgårdar – sjuksköterskan som bytte jobb
Två systrar har öppnat ett nytt spännande företag, Good Garden, som satsar på hälsoträdgårdar. Katarina är utbildad sjuksköterska och systern Anette utbildad inom hälsoträdgårdar och trädgårdsterapi. Jag har uppmärksammat att det finns demensboenden som använt sig att deras kunskap och att trädgårdsmässans besökare röstade fram dem som årets idéträdgård och årets balkong blev en hälsobalkong på ett seniorboende. Jag gillar detta företag för att många personer med demens som bor på särskilt boende har balkongen som sin enda semesterplats för resten av sina liv. Vi behöver dessa kreativa företag.

Vart 18-e år kommer en ny demensdiagnos…..
År 1995 kom de kliniska kriterierna på LBD =Lewy Body Demens. Nu är det dags för en ny sort HDLS = hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids. En sjukdom som är ärftlig och dessa patienter har förut fått diagnos Alzheimer eller Parkinson eller något annat enligt forskaren Christina Sundahl, som redovisar sin avhandling genom Sahlgrenska akademin. Hon har hittat den gen mutation som anses orsaka denna sjukdom. Det är också ett forskarlag i Mayokliniken i Florida som nu, med svensk forskning som grund, har samlat information om många patienter med denna sjukdom. Förut har man bara vetat hur personerna ser ut när de avlidit. Dessa patienter är friska till framåt 40-års ålder och de blir fort sämre och demenssymtomen kommer.
**************************************************
Vid pennan
Kerstin Lundström
Leg Sjuksköterska
Föreläsare/sakkunnig i demensfrågor
Octopus Demens AB