Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 3, år 2013

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 3, år 2013.
Tankar runt trycksår.
Det är bara cirka 12000 av landets 22000 sjukhussängar som är försedda med en speciell trycksårsmadrass. Hamnar din anhörig på sjukhus, be att få instruktion om var du kan massera honom/henne en stund medan du sitter där. Det finns vissa ställen på kroppen som är speciellt utsatta för trycksår, det är inte bara baken som kan drabbas, utan även hälar, axlar, öron, armbågar m fl ställen. Ibland kan det vara svårt att hitta samtalsämnen om den anhörige är svårt sjuk och demenssjuk, då kan lite massage med en skön hudkräm kännas bra.
***********************************************************
Tyskt initiativ som borde funnits i Sverige…
Köln har på ett av sina sjukhus, öppnat en liten avdelning speciellt för akut sjuka personer som har en demens. Den heter mycket passande Station Silvia, eftersom man tagit hjälp av Silviahemmets koncept. Det vore inte mer än rätt att några av våra sjukhus gjorde samma sak, tänk så mycket man skulle vinna på att ha demenskunnig personal och anpassade lokaler. På Svenskt Demenscentrums hemsida finns det mer att läsa om denna satsning.
**************************************************************
Nytt i Demensbutiken.se
Livet sitter i hjärnan, en utbildningsfilm med helt underbara bilder tagna av den fantastiske fotografen Lennart Nilsson.
Minnas – Spelet att prata om. Ett spel med stora robusta kort, med bilder att prata om t ex en ”petmojtelefon”, en eka, en telefonkiosk mm
En eldriven gungstol, som även har inbyggd musik anpassad för att ge ro. Gå in och läs om denna förträffliga nya uppfinning. Den kan ställas in på olika hastigheter och levereras med rejäla armstöd. Den kan dras mellan olika rum eller enheter där den behövs bäst. Hjälper till att skapa ett lugn hos en orolig demenssjuk person.

*******************************************************************
Demensbyar på frammarsch i Europa
Att anpassa ett helt kvarter för personer med demens prövas i Europa. Här kan cirka 100-150 personer med demenssjukdom bo i mindre enheter och ha egen affär, frisör mm på området. De kan gå omkring i kvarteret och har en frihet att röra sig på ett stort område, betala godiset med sina gamla vykort i affären etc. Det finns en in- och utgång till området som är bevakad dygnet runt. Svenskarna är lite frågande till denna lösning. Det känns egentligen precis som de skyddade kvarter som finns ibland annat USA, där rika har sina områden skyddade, egentligen ingen skillnad. Om det kommer till Sverige återstår att se, som vanligt har friska alltid synpunkter och det är svårt att fråga de som själva berörs. Själv tycker jag det låter rätt gemytligt och skönt att kunna få gå ut och in som man vill på ett stort område.
***************************************************************
Teknikstöd - ny avhandling.
En avhandling ”Daily life of persons with dementia and their spouses supported by a passive positioning alarm” skriven vid Högskolan I Gävle visar att familjerna som använder dessa larm känner både en större frihet och en större trygghet. Man byggde upp en tillit genom tester och kontroll, av den nya tekniken. Det finns rätt många passiva positioneringslarm på marknaden nu, att välja bland.
****************************************************************
Nya nervceller bildas varje dag
Det känns skönt att veta att det bildas cirka 1400 nya nervceller varje dag. Det visar forskning från Karolinska institutet med Johan Frisén, professor i stamcellsforskning. Vi hinner byta ut cirka en tredjedel av minnescentrats celler under vår livstid, för det är där som det verkar vara nybildning. Hjärnbarken verkar få nöja sig med de celler som vi har, där ser man inte denna nybildning. Man anar också att vid depression så får man färre celler i minnescentrat, vilket kanske kan ge förhoppningar om nya läkemedel i framtiden.
******************************************************************
Filmen Amour
Ni som inte har sett filmen Amour har ni möjligheten, eftersom den kommit ut på dvd. Den handlar om ett franskt pensionärspar som bor i Paris. Den handlar om att frun drabbas av en stroke och får minnesproblematik, förlamning mm. Filmen handlar om deras innerliga kärlek och hans omsorg om henne.
*******************************************************************
Försäkring och demenssjukdom
Det är mycket viktigt att kontrollera sin försäkring, för att se vad som gäller om man får en demenssjukdom och blir beroende av hjälp i hemmet eller flyttar till ett demensboende.
Försäkringsbolagen har väldigt olika regler när man lämnar ut sin nyckel till hemtjänst. Det är också olika regler om man, som demenssjuk förstör något. Flytta man till ett boende tror en del att boendets försäkring gäller men man måste ha en egen.
********************************************************************
Gode män förvaltar cirka 40 miljarder
Det känns bra att justitiedepartementet äntligen håller på att strama upp god mans uppdraget. I 20 år har jag varit med och påtalat det absurda i denna funktion. Det finns ingen statistik alls på hur många uppdrag gode män har eftersom man kan ha uppdrag i flera kommuner samtidigt, men 50-60 uppdrag har en del gode män tagit på sig. Det finns tyvärr också, enligt vad jag läst, gode män som anställt folk för att hjälpa sig så att de kan ha flera, vilket inte kan ha varit lagmannens avsikt med Föräldrabalken, som styr gode mansuppdraget.
En gång om året lämnar gode mannen in kvitton för redovisning, vilka ibland kan komma i fulla skokartonger. Vilken tjänsteman på överförmyndarkontoret hinner arbeta sig igenom detta när det kan finnas 2000 ärenden i kommunen? Knappast någon, alltså blir det stickprov.
**********************************************************************’
Slottebo demensboende i Ljusdal visar framfötterna
Det var underbart att läsa om Slottebo demensboende De tog ett samlat grepp om den långa nattfastan som de upplevde att deras boende hade. Den var 12,5 timme och är nu i snitt 2 timmar kortare. De har sett många positiva förändringar, allt från läkta bensår till lugnare pensionärer. Här serveras för-frukost av nattpersonalen och nattmål finns i lägenheterna för dem som brukar komma upp på natten. Passar mig utmärkt som gärna tar en nattmacka när jag vaknar och inte kan somna om.
*************************************************************************’
Intressant ny mobil från Japan
Nu har japanerna varit framme igen. De är makalöst duktiga på teknik för äldre. Ni såg i mitt förra nyhetsbrev att jag skrev om en stadsdel i Tokyo som enbart var fylld med affärer för pensionärers behov. Nyfiken att titta på den på Internet? Den heter Stylistic SO1 och görs av Fujitsu.
Nu har det kommit en mobil som vänder sig till äldre och bland annat kan sänka ner talhastigheten på snabbpratande barnbarn !!!
***********************************************************************
Socialstyrelsens pressmeddelande om bemanning
Det har säkert inte undgått någon att Socialstyrelsen senarelägger kravet om bemanning inom äldreomsorgen till att gälla 2015. Det är inte ens klart att det blir från 1 januari utan under 2015. Detta gör man för att det blir ett digert jobb för kommunerna eftersom det ska gälla både äldreboenden och demensboenden. Det ska bli intressant att se hur detta ska kunna genomföras ekonomiskt. Vi vill alla ha en bra äldreomsorg men det ska helst inte kosta något… När jag var chef på demensboende var vi 2 nattpersonal till 16 boende !!!!!! Kommer vi nånsin tillbaka till det , nej, MEN där kan man säga att vad gäller bemanning så var det bättre förr även om mycket blivit bättre också.
*************************************************************************
Silviahemmet satsar på hjälpmedelsrum
Från mitten av oktober 2013 kommer det att finnas ett speciellt, nytt hjälpmedelsrum på Silviahemmet. Det är mycket bra att det sätts ytterligare fokus på demens och hjälpmedel. Kunskapen om detta behöver spridas till både drabbade, anhöriga och personal.
***********************************************************************
Nya riktlinjer för kliniska prövningar är på gång
Läkemedelsverket i USA, FDA (Food and Drug Administration) är på väg att ta fram nya riktlinjer när man ska testa läkemedel vid Alzheimers sjukdom. Man ska godkänna små förbättringar i minne och i så kallade biomarkörer som följer sjukdomsförloppet. Eftersom man hittar oss tidigare och tidigare, så blir det svårare att påvisa förbättringar, detta är en av anledningarna till att man måste ändra metoderna. Man ska också kunna sätta in läkemedel tidigare än idag eftersom man kan hitta oss tidigare än förr.
Ni som arbetar med äldre utvecklingsstörda har väl….
inte glömt att denna sida finns för tidiga tecken.
http://www.tidigatecken.se/tidiga.tecken_ver1.1.pdf
*************************************************************
Lagom till sommaren kom champagneforskningen….
Tre glas champagne i veckan är bra för minnet ansåg forskare vid University of Reading. Fenolföreningarna som finns i drycken är bra för att lära sig hitta och orientera sig, visade man på möss som fick detta. Återstår att göra om denna forskning på människor.
**********************************************************************
Pensionerade fångar på fängelserna.
På 10 år har antalet fångar som är pensionärer fördubblats. Den äldste mannen nu har fyllt 87 år och den äldsta kvinnan är 70 år. Snart måste man nog bygga demensenheter som man har gjort i USA.
****************************************************************************
Norrköping blir testområde för IT
Vinnova har gett Norrköpings kommun 2 miljoner kronor för att de ska etablera mobila IT-lösningar i det nya bostads området Vilbergen, bl a surfplattor och mobila larm. Allt som allt kommer de att få cirka 15 miljoner över 3 år. Detta ska göra att äldre, framför allt de som är över 80 år, ska kunna bo kvar längre i sina bostäder. Vilbergen har idag lika många över 80 år som Europa kommer att ha 2060.
Ett mycket spännande projekt som driva av Linköpings universitet och Hälsans nya verktyg som är en regional satsning.
En profil inom demensområdet har lämnat jordelivet
Sten-Sture Lidén avled den 25 juli, 2013. Han var en mycket välkänd person för alla som har varit engagerade i Demensförbundet och dess lokalföreningar. Jag lärde känna Sten-Sture 1989 och han arbetade oförtrutet under alla år med att förbättra vården för demenssjuka genom att sätta sig in i alla lagar och skrivelser som kom ut från regeringskansliet och sedan hjälpa Demensförbundets medlemmar att tolka dem. Han var oerhört duktig och en stor tillgång inom demensvärlden. Sten-Sture satt fram till sin bortgång, bland annat med i styrelsen i både Uppsala och Stockholms lokalföreningar. In memorium finns på Alzheimer Europé hemsida http://www.alzheimer-europe.org/News/Alzheimer-Europe/Saturday-31-August-2013-Sten-Sture-Liden-former-national-secretary-of-Demensfoerbundet och Uppsala demensförenings hemsida http://www.uppsalademensforening.se/.
Sten-Sture, du är så saknad !
**************************************************************************
Vill ni inte ha detta nyhetsbrev så gå in på www.demensbutiken.se
och tryck på nyhetsbrev flärpen. Skriv in er emailadress under ”ta bort” och skicka det.