Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 4, 2013

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev


***************************************************
Nyhetsbrev nummer 4, år 2013.
*****************************************************************
Det kom ett mail till mig, från en ung man, som heter Olle. Han har skrivit en egen sång till sin älskade farfar, som är demenssjuk. Texten och hans sång är sååå fin och berörande. Gå gärna in och lyssna. Hör av er till mej om ni vill komma i kontakt med honom.
http://youtu.be/N6EutFpAUEA
****************************************************
Primärvård och demensutredningar är inte i samklang
Senaste veckorna har det kommit allt tydligare signaler om att primärvården struntar i att utreda minnesproblematik enligt det basala utredningsschema man ska följa. De nationella riktlinjerna som kom 2010 följs alltså inte, dessa patienter prioriteras inte! I den basala utredningen ska ingå sjukdomshistoria från den sjuke och anhörig, läkarundersökning, Kognitiv test med MMT OCH klocktest, blodprover, datortomografi eller magnetröntgen, strukturerad funktionsbedömning. Detta ska vårdcentralen göra. Klocktestet är det test som är evidensbaserat, dvs. forskningsmässigt utvärderat som ett viktigt test vid diagnosställandet.
*********************************************************************
Se över era anhörigas bostadsbidrag
I dag är det 140 000 av landets pensionärer som inte får ut det bostadsbidrag de har rätt till eftersom de inte sökt det!! Det är över 2 miljarder som fryser inne på grund av detta. Jag är säker på att i denna grupp finns många demenssjuka och kanske ensamboende utlandsfödda pensionärer som inte vet att de har rätt till bostadsbidrag. En del missar cirka 1000 kr per månad.
*******************************************************************
Vårdhundar på recept
Nu utbildas cirka 20 vårdhundar per år i Sverige. De minskar behovet av psykofarmaka och ger också mer motion på boenden. I år införs också en nationell standard för vårdhundar.
*******************************************************************************’
Sömn är viktig för att sopor ska rensas bort
Ny forskning på möss visar att sömn är viktigt, inte bara för att korttidsminnen ska gå över till långtidsminnet. Det äggviteämne, beta-amyloid som förknippas i hjärnan med utvecklingen av Alzheimers sjukdom, försvann dubbelt så fort ur hjärnan när vi sov. Detta har forskare vid University of Rochester Medical center i New York kommit fram till.
*****************************************************************************
Nytt i Demensbutiken.
********************************
Minnesbilder – fotografier att samtala kring. Minnesbox med 48 bilder och en handledning hur bilderna kan användas.
**********************
Två av de vita nattdräkterna finns nu med knäppning eller dragkedja i grenen och finns nu i både vitt och svart.
*********************
Nytt år betyder en almanacka. Kom ihåg att skaffa almanackan för demensboenden och dagverksamheter, med ett nytt tema för varje dag. 365 olika aktivitetsförslag !!
***************
Demensförbundets nya DVD – Det var en gång en melodi. Detta är en mycket bra dvd på 30 minuter, som förutom inspelningar från musikstunder, också tar upp hur viktig musiken är för personer med demenssjukdom. Flera av våra mest framstående forskare uttalar sig om musikens betydelse i demensvården.
**********************
Rykande färska boken - Jag och min Alzheimer. Den är skriven av Yvonne Kingbrandt, som själv fick sin Alzheimerdiagnos vid 55 års ålder. Hon har nu haft diagnosen i 5 år och boken är mycket läsvärd.
Detta var allt från nytt i demensbutiken.
**********************************************************************************
Intressant forskning om sköldkörtelhormon
I Göteborg har forskare funnit att personer som är i ett tidigt stadium av Alzheimers sjukdom har signifikant lägre sköldkörtelhormon i hjärnan. Kan vara något för framtiden, att kanske få tillskott av Tyroxin.
***************************************************************************************
Bristande munhälsa
Nu börjar det bli dags att ta i med hårdhandskarna för att lyfta vikten av munhälsokontroller. Jag såg i en undersökning att bara 5 % av biståndshandläggarna tar upp tandvårdsfrågan vid sina besök. Det finns så mycket dokumenterat om vad dålig munhygien kan leda till.
************************************************************************************
Ny och mycket spännande studie på gång
En av världens första interventionsstudier börjar nu snart släppa sina första resultat. Det är en studie där en försöksgrupp ska leva kontrollerat efter speciella kostråd, fysisk aktivitet enligt ett träningsprogram, minnesträning och behandla blodkärlsrelaterade faktorer. Sen finns det en kontroll grupp som ska leva som de alltid har gjort. Cirka 1200 personer ingår och de är mellan 60 och 77 år. Studien pågår under 2 år.
Nu hoppas den finska professorn som driver studien att det ska visa sig skillnader när man insjuknar i demenssjukdomar, i de två grupperna.
*******************************************************************************
Riktlinjer när det gäller Alzheimers sjukdom och kliniska prövningar
Det är på väg att tas fram nya riktlinjer, hur tidigt man kan få göra kliniska prövningar vid Alzheimers sjukdom. USA-s läkemedelsverk utarbetar nya regler om hur tidigt i sjukdomen man ska få prova läkemedel. Det är 11 år sedan ett nytt läkemedel godkändes för Alzheimers sjukdom. Man vill kunna sätta in läkemedel tidigt i sjukdomen och inte bara när man fått uppenbara symtom. Man blir ju dukigare på att diagnostisera.
**********************************************************************************
Telefonoperatörer och larm
Det finns försäljare som inriktar sig helt på kunder med fast telefon på kopparnätet. Dessa kunder är oftast äldre och eftersom flera äldre har eller är på väg att utveckla demens så är risken stor att det är just en sån kund som säljaren når. Säjer man ja till operatörsbyte så kan man stå utan larm från ena dagen till den andra. Nu varnar Post- och telestyrelsen och konsumentverket för detta bolag.
************************************************************************************
Kuratorerna får äntligen statushöjning
Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en gemensam utbildning som leder till legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Jag minns när Ädelreformen kom till 1992 och äldre omsorgen gick över i kommunernas regi. En enda kurator togs med över och det var i Säffle, trots att detta är en såå viktig grupp. Hoppas på att detta ger fokus på denna yrkesgrupp.
**************************************************************************************
Trycksår – ett eftersatt område
Jag läste i en facktidskrift International Wound Journal att de största bristerna i kunskap om trycksår, har sjuksköterskor, undersköterskor och sjuksköterskeelever. Man hade gjort en forskningsstudie i Mellansverige via enkäter som dessa grupper fick fylla i. Det är hårresande att mindre än 60 % svarade rätt på frågorna om trycksår. Med tanke på att var sjätte patient på sjukhus får trycksår så är det inte konstigt. Under de 20 år som jag var chef på demensboende med svårt sjuka så såg vi det som ett enormt nederlag om vi skulle fått trycksår på en patient. Man blir beklämd över de nya siffrorna.
************************************************************************************
Kommunal hemsjukvård
Då var det äntligen dags för landstingen att lämna över hemsjukvården till kommunerna i hela landet, utom i Stockholm. 2014 tar de sista kommunerna över, 14 år senare än det egentligen var tänkt, bland annat mitt hemlän Västernorrland. Det var ju meningen att detta skulle ha skett i samband med ÄDEL-reformen år 1992. Nu ska det bli lättare med en huvudman för äldrevården, hoppas vi alla.
***************************************************************************************
Clowner och tygdockor i demensvården
Det är 10 år sedan jag första gången hörde om clowner i demensvården på gruppboende. Tygdockorna som finns i demensbutiken har också funnits länge. Vad har dessa gemensamt? Jo de är alltid personal och anhöriga som tyckt eller inte tyckt att de ska användas i demensvården. Min uppfattning är att det är den demenssjuke som genom sitt ansiktsuttryck ska få bestämma om de gillar clowner och tygdockor.
Fram för större användning av clowner och tygdockor i demensvården på den demenssjukes villkor inte omgivningens.
*****************************************************************************************
Vid pennan
Kerstin Lundström