Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 2, 2014

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 2, år 2014
**********************************************************************************
Digitala fotodagboken blev doktorsavhandling
Stöd och livsberättelse, heter en doktorsavhandling från Luleå som försvarades den 28 februari. Det är trevligt att se hur mycket den digitala världen kan underlätta i demensomvårdnad. Nu har alla dataduktiga barn och barnbarn fått en viktig uppgift att fylla, för att förbättra omvårdnaden av personer med demenssjukdomar. Att få ha en IPad med bilder och text om sitt liv, är en fantastisk möjlighet. Fler och fler upptäcker denna möjlighet, vilket är underbart.
****************************************
Socialstyrelsens första utvärdering - demens
Nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens från 2010 har nu utvärderats i en första rapport. Jag blir förtvivlad och mörkrädd när jag läser att bara hälften av dem som har en misstänkt minnesstörning blir utredda enligt riktlinjerna, av primärvården. Mina egna upplevelser i mitt arbete styrker tyvärr den utvärderingen också. Klocktestet som är evidensbaserat till en 2-a, dvs. en bra markör, används inte alls speciellt ofta av distriktsläkarna, trots att duktiga geriatriker ser den som en bra hjälp.
Läs gärna denna rapport och titta på de enorma skillnader i utredningsförfarande, som finns i landet både inom primärvården och på specialistsjukhusen. Magnetröntgen är förhållandevis dyrt och vissa sjukhus använder det till bara ett fåtal patienter medan andra gör det i 70 % av fallen.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-2-4
*****************************************
Enkla test på sjukhuset sparar mycket lidande
Tänk om sjukhusen kunde göra följande 3 saker vid utskrivning:
Minnestest, ett telefonsamtal från en kontaksköterska en vecka efter utskrivning och genomgång av läkemedlen.
Vid en studie i Lund såg man att de som fått dessa tre stödåtgärder kostade 3 gånger mindre när det gällde återinläggning, eftersom de inte återinlades i samma utsträckning. Det är alltså mycket kostnadseffektivt, men….olika plånböcker som vinner på åtgärden!! Vem tar tag i detta tro?
****************************************
Tvångsfri demensvård – en utopi??
Socialstyrelsen planerar att införa en nollvision när det gäller tvångsvård vid demens. Jag följer den med intresse. Det är så många delar som behöver förändras men varje ny förändring åt rätt håll är en kick. Några spontana tankar från mig när man kommit till ett boende är:
Min önskelista innehåller först och främst demenskunniga chefer som kan leda sin personal och se när olämplig personal finns i gruppen. Alla passar faktiskt inte i demensvården utan skulle passa mycket bättre inom andra områden. Demenskunniga geriatriker kopplade till demensvården är också ett måste. Kliniska adjunkter i kommunerna som kan föra ner omvårdnadsforskningen på golvnivå. Vilket parti har det som en valfråga…? Demensutbildad och BPSD-kunnig personal och schemalagd kontinuerlig handledning. En levnadsberättelse som är så fullödig som möjligt. Kunskap om smärta, aktiviteter och spännande miljö inne och ute behöver utvecklas, för ingen ska behöva riva servetter, ha tandvärk och se på reklam-tv på dagarna…!
***************************************
Ung med Alzheimers sjukdom
Det har varit stort fokus på unga personer som insjuknat i Alzheimers sjukdom. Jag har ofta fått frågan, hur ung kan man insjukna. Mig veterligt är, enligt forskare, den yngste som fått diagnos, 24 år gammal.
****************************************
Stor studie om demens hos män
En studie som blivit mycket omtalad är den svensk studie där man följt över en miljon män från mönstringen och 42 år framåt. Här kan man se att de som presterade dåligt på konditionstester och dåligt på IQ-testerna hade 7 gånger så hög risk att utveckla en tidig demens. Denna studie visar verkligen att om man tränar och går ner i vikt så att inte riskfaktorerna för demens såsom högt blodtryck, diabetes mm får grogrund, kan man verkligen hjälpa sig själv.
**********************************
Bemanningsreglerna på äldreboenden skjuts kanske fram
Socialstyrelsen sade att det ska bli regler på hur bemanningen på äldre- och demensboenden ska se ut. Det är meningen att detta ska börja gälla april 2015, först var det sagt 2014. Ni minns detta med den undermåliga nattbemanningen mm.
Nu kan jag läsa att Sveriges kommuner och landsting börjat tycka att detta blir för dyrt, cirka 15 miljarder skulle de kosta. De tycker att staten ska gå in och finansiera detta, för kommunerna har knappast råd att bemanna dygnet runt både på demensboenden, vilket redan Socialstyrelsen beslutat om och nu ska detta också gälla vanliga äldreboenden…….Intressant att se hur detta kommer att bli.
*********************************
Apropå bränder i hemmet.
Nu har det hänt igen. En brand utbröt i en lägenhet. Lägenhetsinnehavaren dog inte men, polisen kom och lägenhetsinnehavaren är nu misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet. Personen kom inte ihåg att han slagit på någon platta. Det är viktigt med spisvakt och tidig diagnos om man har en demens.
***********************************
Återbesök i demensbyn i Weesp i Holland
Nu måste jag berätta att jag blivit ”frälst”. Jag besöker demensbyn Hogeweyk utanför Amsterdam varje gång jag besöker min son, som ju bor alldeles bredvid. Min dröm är att vår drottning som ju också besökt demensbyn denna vår, tar med sig tanken hem och initierar ett liknande bygge i Sverige. Det skulle passa bra som komplement till Silviahemmet som ju är en världsberömd dagverksamhet.
Tänk er ett område med hus byggt i ring med en stor stor uteyta innanför. En lång gång-och cykelboulevard med träd i mitten reder ut sig framför mig, när jag kommit igenom ”första rummet från gatan där en föreståndare sitter och manuellt öppnar de stora glasdörrarna för mig” . Små boulevarder åt sidorna med spännande små dammar, fontäner, djurstatyer av sten och små röda trädgårdshus där man kan plantera, allt med färgglada parkbänkar och stolar omkring. Längs ”stora boulevarden” finns skyltar: teater och frisör och ett trevligt café och livsmedelsaffär och restaurang. Frisersalongen var jättetrevlig, restaurangen var välutrustad med en hel vägg med olika viner och restaurangkök. På skylten utanför teatern kunde jag läsa, måndag besök av sångaren….,, tisdag gudstjänst, onsdag osv.…. Alla som bor i byn kan komma ut på den stora innegården och njuta av allt detta. Tänk att kunna gå på en fin restaurang med sin demenssjuka hustru och där jobbar demenspersonal som även är servitörer, kunna gå till en demenskunnig frisör etc.
Detta är Europas modernaste demensboende med många studiebesök och jag hoppas på många efterföljare, helst i Sverige också!!
********************************
Nytt lagförslag om journaler
Riksdag och Departement meddelar att det ligger ett nytt lagförslag framme som väntas träda i kraft den 1 oktober 2014. Det handlar om att personer med demenssjukdomar ska kunna få information i sina journaler delade mellan vårdgivare, även när de själva inte kan ge sitt samtycke. Det är viktig förändring för att de inte ska få sämre vård.
Konsumentverket och telefonförsäljning
Det finns mycket som kan gå snett när personer med demenssjukdomar säger ”ja” till telefonförsäljare. Det senaste handlar om att trygghetslarmet inte fungerade när personen ofrivilligt sagt jag till ett operatörsbyte. Var sjätte anmälan till konsumentverket handlar om telefonförsäljare!!
Bloggadress till ung anhörig
En ung anhörig som har en förälder med frontallobsdemens har mycket läsvärd blogg.
www.vifemtillsammans.blogg.se
*********************************************
GRP – profil
En geriatrisk riskprofil för patienter inom primärvården har rönt stor framgång i landstinget i Västmanland. Det är ett enkelt bedömningsinstrument, ett papper med 5 olika punkter. Det handlar om, bor personen själv, hur många läkemedel, har personen svårt att gå, hur ser kontakterna med vården ut, eventuell kognitiv svikt.
******************************************
Nytt i www.demensbutiken.se
Allsjung, karaokefilm med 15 olika psalmer, sånger o visor. En dvd som hjälper alla att sjunga med!!
******************
Det man minns, Thomas Bodströms bok om sin barndom och mor med Alzheimers sjukdom. Han är också ambassadör för Alzheimerfonden.
***********************************
En gammal och demenssjuk Mamma. Detta är en viktig bok från Demensförbundet. Dottern beskriver boken ur perspektivet, ”mina minnesanteckningar om upplevelsen av att tampas med myndigheten – överheten”.
********************************
Nya ord, ”digital demens” och ”gräshoppshjärnor”
Jag läste om en forskare i Sydkorea som upptäckt att människor som satt länge uppkopplade vid datorn utvecklade sin vänstra hjärnhalva, där det logiska och matematiska sitter. Den högra hjärnhalvan där intuition och konstnärlighet sitter blev underutvecklad. Han kallar det digital demens.
Ordet gräshoppshjärnor kommer från en finsk forskare som undrar vad som händer med oss när vi hela tiden ska kunna göra många saker samtidigt. Blir det så att vi bara kan koncentrera oss på en sak 3-4 minuter sen behöver vi andra intryck .
*****************************************************
Skåne satsar på att sprida kunskap om demensvård för utlandsfödda
Nu har regeringen beviljat 4 miljoner kronor till Kunskapscentrum Demenssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus, enligt ett pressmeddelande. Pengarna ska användas för att på nationell nivå sprida ett framgångsrikt koncept för att förbättra vården av utlandsfödda personer som drabbas av demens. Det är så härligt att följa. Det finns redan utbildning på persiska, polska, kroatiska, serbiska och bosniska. En mycket engagerad person som jag haft kontakt med driver detta. Sprid det bland era kommuninvånares föreningar i respektive språkgrupp. Jag skrev mer utförligt om detta projekt i nyhetsbrev nummer 2, 2013, som finns på min hemsida.
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/Migrationsskola/Webbutbildning/Webbutbildning-pa-persiskafarsi/
*********************************************
Mera Skåne
Nu driver Skåne på, för att skapa Minnesmottagningar på vårdcentralerna. Nästa kurs för att få mer kunskap inför att öppna en minnesmottagning sker den 2 oktober i Region Skåne.
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/Minnesmottagning-inom-primarvarden/
*************************************


Ser till sist att förre premiärministern i Spanien Adolfo Suárez avlidit i Alzheimers sjukdom. Han var en nyckelperson när Spanien blev demokrati
**************************************************

Vid pennan
Kerstin Lundström
Leg Sjuksköterska
Föreläsare/sakkunnig i demensfrågor
Octopus Demens AB