Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 1, 2009

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev


Nyhetsbrev nummer 1, 2009
****************************************
Siffror att förundras över eller att skrika högt över, välj själv.

I Sverige arbetar ungefär 200 000 undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.
Det finns inga krav på att de ska ha formell omvårdnadsutbildning. Av dessa är cirka 40 000 timanställda och hälften av dem har ingen omvårdnadsutbildning. Ungefär 130 000 är månadsanställda och en fjärdedel av dessa saknar formell utbildning men har jobbat fast i över fem år.

****************************************
Läkemedel och siffror

När alla berörda (apotekare, läkare anhöriga, omvårdnadspersonal) deltog i läkemedelsgenomgången för 42 personer på ett äldreboende i Falun, så kunde 80 000 kr sparas på ett år !! Detta enligt Dalarnas Tidningar.
Undrar vad den summan skulle bli om alla äldre på boende fick den möjligheten....
Folkhälsoinstitutet har kommit fram till att 8 % av befolkningen ( = de över 75 år) äter 35 % av alla läkemedel.
20 % av alla sjukhusinläggningar bland äldre beror på läkemedel.
Av demensvårdskostnaden på 51 miljarder per år, går endast 1% !!! till så kallade "bromsläkemedel".(enl Socialstyrelsen 2007)

****************************************
Vårdhundskolans utbildning

De 14 certifierade vårdhundarna som gick ut skolan hösten 2008 har nu börjat sitt jobb, flera inom demensvården.

****************************************
Intressant avhandling om våld i demensomsorgen

Avhandlingen heter "Våld i särskilda boenden - språk och sociala interaktioner", Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och är skriven av sjuksköterskan/adjunkt på Högskolan i Kalmar Åsa Sandvide. Den bygger på intervjuer av personal inom särskilt boende. Här tas fram aspekter som politik, arbetsledares roll, organisation och ur det praktiska omvårdnadsarbetets synvinkel. Personalen såg gärna våldet som något som fanns där utifrån den pågående sjukdomen. Man motiverade gärna tvånget som att "det var för den sjukes bästa". Man efterlyste också mer specifik kompetens.
****************************************
Beprövat recept för ny personal inom demensvården

Pajalagröt för 5 pers.
1/2 dl linfrö, 1/2 dl russin, 1/2 dl katrinplommon, 1/2 dl aprikoser. Hacka allt och blanda det med 7 dl vatten och 1/2 tsk salt. Låt detta stå över natten. Häll allt i en kastrull på morgonen och tillsätt 1 dl havrekli och 2 dl fiberhavregryn. Koka det i 3-5 minuter under omrörning. Du kan ta lite mer vatten om det behövs. Färdigt att äta. Mums ! Orkar ni inte allt så värm i mikron dagarna efteråt.

****************************************
Det kom ett brev.......

2008 startade Eslövs kommun sin nya satsning på en kvalitetsdag med ett kvalitetspris för sin personal. En jury bestående av politiker, tjänstemän och frivilligorganisationer valde bland de inskickade berättelserna, ut 3 pristagare. Socialpsykiatrin fick pris för sitt sätt att integrera brukarna på en vanlig arbetsplats. Trollsjögårdens äldreboende fick pris för ett planeringsschema som utgår från brukarens vanor och en tydlighet vem som gör vad, vilket gett mer tid till brukarna. Vedelsvägens serviceboende fick pris för en modell för att brukarna skulle få större inflytande i sin vardag. Dessa 3 fick sedan representera kommunen på Vård och omsorgsmässan i Malmö, där de hade utställning och seminarium. Ett härligt initiativ, det är viktigt att sprida de goda exemplen.
Detta är inskickat av Lilian Gullberg, Projektledare Kompetensstegen, Vård och Omsorg i Eslövs kommun.
Tack för detta !!

En kvalitetsdag verkar vara en modell som alla kommuner borde kunna införa, för att visa upp duktiga medarbetare och sprida deras arbetssätt.
Jag blir så glad över alla brev.
*******************************
En smärre positiv revolution för Sveriges unga personer med demenssjukdom !
En regeringsrättsdom från den 10 november 2008, fastställer att unga hör till LSS personkrets 2.
Vid datorn
Kerstin Lundström