Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 3, 2014

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 3, 2014
*****************************
Intressant frågeställning
Detta står att läsa i oktober i GP tidningen: Kammarrätten ska pröva frågan om en dement 81-årig man i Halmstad har rätt till en daglig dusch. Förvaltningsrätten sade ja till mannens begäran men kommunen överklagade och hävdade att en dusch tre gånger i veckan är tillräckligt, uppger P4 Halland.
Kommunen vill nu få saken prövad eftersom frågan har principiellt intresse. Enligt kommunen finns inget i socialtjänstlagen som säger att en daglig dusch ska ingå i skälig levnadsnivå. Någon bland våra läsare som vet hur detta gått, om något beslut fattats ??

*******************************
Lex Sarah och Nestor
En ny webutbildning om Lex Sarah finns att ta del av på Nestor. Se nedan, en del kommuner behöver betalar för utbildningen.
http://www.nestorfou.se/nestor_utbildningar/webbutbildning-om-lex-sarah/

*****************************
Körkort och kvinnor
Hittade en intressant statistik angående körkort. År 1980 var det bara drygt 12 % av damerna mellan 67 och 79 år som hade körkort. År 2013 var det 534 % fler dvs. 82 %. Hoppas att alla gifta kvinnor kör bil minst en gång i månaden. Om maken får en demenssjukdom och inte kan köra längre så är det bra om frun vågar köra annars blir bilen ett monument…
******************************

Nutritionsprodukt
Alzheimers sjukdom har länge diskuterats ur hälsokostsynpunkt. Under 2014 så har en flaska Souvenaid (125 ml för cirka 30 kr) om dagen, som finns på apotek, studerats i olika forskningsstudier om det ska kunna påverka tidigt sjuka i Alzheimers sjukdom på ett positivt sätt. Det är en mjölkbaserad drink som innehåller mest omega 3-fettsyror, fosfolipider, kolin, uridin, selen, vitamin C, E och B12 samt folat. Vetenskapliga studie pågår av Souvenaid vid olika stadier av Alzheimers sjukdom både här och i USA. Ni kan läsa mer här:
http://plus.lj.se/info_files/infosida40495/Souvenaid_20140225.pdf
*****************************
Tekniken på frammarsch
Det är spännande med digitalt minne. Senast i raden av unga teknikduktiga, är det Basel Kikhia doktor vid Luleå tekniska universitet som tagit fram ett nytt system Det bygger på att personen med mild demens har en liten digital kamera som tar bilder där man går och en mobil som ger tidsangivelser och där man också kan prata direkt med anhörig. När man kommer hem kan man lättare berätta för sin anhörig vad man upplevt och det finns bilder att titta på, en form av reminiscens. Läs avhandlingen, googla på: Remember Me! Supporting Reminiscence through Digital Capture of Lifestories and Activity Recognition

**************************
Tvång och begränsningar inom vård och omsorg
Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för handikappolitisk samordning har i uppdrag att testa om teknik och miljöutformning till exempel kan göra det lättare för personer med demens att med större frihet kunna få vistas utomhus. Västerås och Östersund har fått testa nya sätt under 2014. Spännande att få läsa deras utvärderingar av till exempel Posifon larmet etc.
**************************
Näsan som diagnosställare
En intressant forskningsstudie har redovisats i New England Journal of Medicine. Genom att ta prov på luktslemhinnan tycker man sig kunna diagnostisera Creutzfeldt-Jacobs sjukdom. Man såg att det fanns mer av det skadliga äggviteämnet prion där än i ryggvätskan.
**************************
Arbetsgivare för anhöriga
En handbok har kommit ut i dagarna som vänder sig till chefer och personalansvariga. Den handlar om att synliggöra anhöriga på din arbetsplats. Socialstyrelsen visade att cirka 1,3 miljoner anhöriga vårdar på något sätt och cirka 900 000 av dem är yrkesarbetande.
För mer information besök:
www.arbetsgivare.anhoriga.se
Kontakta oss:
arbetsgivare@anhoriga.se
****************************
CADASIL – ärftlig blodkärlssjukdom
Jag har fått frågor om denna sjukdom och förkortningen står för
Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subkortikala (under hjärnbarken) Infarkter och Leukoencefalopati (förändringar i hjärnans vita substans). Det finns minst 20 släkter och internationellt minst 500 släkter med sjukdomen. Den kognitiva förmågan försämras långsamt. Sent i medelåldern tillkommer koncentrationssvårigheter, och tankeförmågan försämras. Förmågan att ta initiativ och planera och lösa problem minskar successivt. Det finns mycket att läsa på Socialstyrelsens hemsida om denna sjukdom.
***************************
***************************
Nytt i demensbutiken.se
jDome Bike Around
Den bästa uppfinning som gjorts för personer med demenssjukdom, tycker jag som jobbat med demens i 42 år. Äntligen kan den demenssjuke få vara den som vet och kan!!! Sök pengar i nån fond eller tjata på era politiker o chefstjänstemän.
******
Tantkalendern
2015 års Tantkalender handlar om Katter och Tanter !!
******************************************
Ny klassifikation av kognitiv störning.
Nu har DSM-5 kommit som hjälper läkarna att klassificera kognitiv störning enligt nyare och modernare synsätt utifrån den forskning som nu finns tillgänglig.
Mid, måttlig eller svår neurokognitiv störning. Exempelvis skriver man då ”Svår neurokognitiv störning orsakad av Alzheimers sjukdom”

****************************************
Spännande forskning
I en studie från USA där de följt 5000 personer i 18 år tycker sig kunna hitta ett starkt samband mellan god tandhygien och minskad demensrisk. De som sade att de borstade mindre är en gång om dagen, löpte 65 % större risk att få demens. Svenska forskare tror dock att det hänger lika mycket ihop med hur bra tuggförmåga vi har. Att tugga gör att hjärnan får bättre blodcirkulation som befrämjar nervcellerna.

Vid universitetssjukhuset i Umeå kommer man att testa en metod som man hoppas ökar celltillväxten i hjärnan. Med så kallad DBS, alltså elektroder som man opererar in i hjärnan och kopplar till en pacemaker så hoppas man att patienten ska få bättre minne. Det finns en del studier från USA på tidigt Alzheimersjuka som har visat på detta.

Det ska bli intressant att se på Nobelutdelningen i år, fysiologi eller medicinpriset gäller ju demensvärlden. Det handlar om vår inre GPS, som skadas vid Alzheimers sjukdom.

120 000 personer har deltagit i 27 olika studier i Europa, USA och Asien. De visar alla
ett samband mellan övervikt i medelåldern och ökat demensinsjuknande efter 65.

I Uppsala har en forskningsstudie där man följt 1000 stycken 71 åriga män, som följts i 16 år, visat att det finns ett samband mellan högre halt av bisköldkörtelhormon och vasculär demens (blodkärlsdemens)

D-vitamin brist kan ha en koppling till Alzheimerinsjuknande. Det visar att de cirka 1700 amerikaner som följdes i 7 år hade dubbelt så stor risk att insjukna i Alzheimer om de hade lågt D-vitamin. Det behövs fler studier men ger i alla fall en indikation.

Motion visar sig i fler och fler studier vara outstanding när det gäller att skjuta demenssjukdomar framför sig. Att motionera en halvtimme varje dag halverar risken att insjukna sägs det nu. Det nybildas ju hjärnceller om de stamcellerna utsätts för mental stimulans och motion. Det är ett ämne som heter BDNF brain derived neurotophic factor som hjärnan bildar mer av när man promenerar eller springer.

*****************************************
Intressant läsning i Uppsala nya tidning
När vi står i en oåterkallelig stund, när vi ska ordna en högtidlig och fin avskedsstund för vår närstående som avlidit, är denna artikel mycket läsvärd för att få veta vad man får och inte får göra.
http://www.unt.se/asikt/debatt/valfrihet-i-avskedet-3271642.aspx

**************************************
Vid pennan
Kerstin Lundström
Författare, föreläsare, leg sjuksköt.
www.demensbutiken.se