Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 1, 2015

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 1, 2015
*******************************************************
Gedigen livsstilsforskning av professor Miia Kivipelto.

Nu börjar forskarna veta mer om hur vi kan förskjuta eventuell demenssjukdom framåt i livet. I dagarna har professor Miia Kivipelto redovisat 2 års forskning ur den så kallade FINGERSTUDIEN. 1260 personer från riskgrupp för demens har deltagit, de var mellan mellan 60 och 77 år. Halva gruppen har fått leva som vanligt fast med allmänna hälsoråd och andra halvan har fått följa ett visst livsmönster.
Här har ingått utförliga kostråd, motionsprogram, kognitiv träning, social träning, koll på hjärt- och kärlsjukdomar. Två likartade studier i andra europeiska länder har också slutförts, när dessa 3 sammanfogas, så har man cirka 6000 personer som ingått. Man kan se stora positiva skillnader mellan de personer som följt studien som testgrupp jämfört med kontrollgruppen. Nu ska grupperna följas ytterligare 7 år.
_________________________________________________________
Svensk telefontillverkare tänker nytt

Det är spännande att följa Doro telefonen. I sommar kommer de att lansera en spännande nyhet till sina telefoner. En app, mjukvara Connect & Care, där anhöriga kan larmas om telefonen varit inaktiv länge och även spåra var den är. Redan nu finns en appfunktion, My Doro Manager där anhöriga på avstånd kan ändra inställningar och ändra telefonnummer i förälderns telefon, om mormor tycker det är svårt.
Det har också kommit en Doro för blinda.
____________________________________________________________
Demens drabbar inte alla

En underbar påminnelse om att inte vi alla drabbas av demenssjukdomar. I november 2014 gifte sig ett par som träffats 6 år tidigare. De är nu 89 och 92 år och åker på bröllopsresa till Korsika nu i vår.
Den äldsta personen är nu 117 år och hennes barn är 92 år. Båda bor i Japan.
_________________________________________________________
Nytt i Demensbutiken.se
JustoCat – terapikatten som både kan spinna och jama finns nu i demensbutiken. Kissen levereras med 2 pälsar som du själv kan byta och de kan tvättas i 40 grader. En underbar kisse som inte behöver låda eller mat. Den ger stor mysfaktor och väcker minnen och startar samtal.
__________________
Nya böcker om Tages och Beatles finns också i demensbutiken, för nu börjar vi 50 och 60 talister diagnostiseras med demenssjukdomar.
Evert Taubes visor finns i en underbar bok som också kan spela upp de olika visorna.
___________________________________________________________
Diabetes typ 2 och Alzheimers sjukdom

Nyligen presenterades forskning, där man hittade intressanta samband mellan abnorma äggviteämnen i bukspottkörteln och i hjärnan vid Alzheimer hos möss. Det skulle kunna vara så att dessa äggviteämnen som börjar bete sig märkligt i bukspottkörteln också kan smitta till andra delar av kroppen till exempel hjärnan. När man får diabetes typ 2 så förändras både insulinproduktionen och IAPP-proteinet, det senare hittas också i hjärnan vid Alz. Det kan möjligen förklara varför typ 2 patienter löper ökad risk att få Alz. Professor Gunilla Westermark i Uppsala har publicerat detta i American Journal of Pathology.
Undertecknad funderar över en sak. Vi vet ju att diabetes typ 2 ökar dramatiskt i Kina och Indien, kommer dessa länder att få ännu fler med Alzheimers sjukdom då tro.
______________________________________________________________
Störande pressmeddelande från SKL om bemanning

Jag mådde lite illa när jag läste ett pressmeddelande som kom från Sveriges kommuner och landsting, tidigare i år. Så har stod det. God nyhet för landets kommuner kring demensföreskrifter. Socialstyrelsen återkallar demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende senareläggs och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015. God nyhet när det gäller pengarna, ja visst, men hur länge ska äldreboenden behöva vara obemannade delar av natt många ställen. Personer med demens finns överallt och behöver omsorg dygnet runt, de har ju till och med betalat för att få omsorg dygnet runt.
______________________________________________________________
IVO – Inspektionen för vård och omsorg

IVO jobbar hårt med att gå igenom anmälningar som kommer in, om hur vården fungerar i Sverige. Det är ändå anmärkningsvärt att det under 2013 bara kom i Lex Sarah anmälningar från 121 kommuner, allt som allt 271 fall.
Alltså, 169 kommuner skickade inte in en enda Lex Sarah anmälan!!! Lex Sarah handlar om att alla som arbetar inom socialtjänsten och jobbar med service och omvårdnad ska anmäla missförhållanden och risker i verksamheten.
_______________________________________________________________
Utredningsanmälan

Från 1 februari 2012 så finns något som heter utredningsanmälan. Det betyder att läkaren efter att ha gått igenom journalen kan komma fram till att personen inte bör ha körkort. Han kallar då personen till en fortsatt undersökning eller utredning och om personen inte infinner sig så skickar läkaren anmälan till Transportstyrelsen. Det är då den myndigheten som utreder om personen anses medicinskt lämplig att inneha körkort.
En läkare kan till exempel ha ställt demensdiagnos men inte tagit tag i körkortsfrågan då kan en annan läkare kontaktas av någon för att få det klarlagt om personen verkligen ska köra bil.
Allt detta är alltså en ändring i körkortslagen SFS 2011:1580.
__________________________________________________________________
Läkemedel och äldre

Jag vill informera om Socialstyrelsens webutbildning om läkemedel och äldre. Denna text är tagen från deras hemsida:
Socialstyrelsen har i samråd med en rad aktörer inom och landstingen och hälso- och sjukvården arbetat fram en webbutbildning för AT-läkare om läkemedelsbehandling av äldre. Utbildningen innehåller patientfall som knyter an till allmäntjänstgöringens block invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri och opererande specialiteter.
Vi har även tagit fram en webbutbildning om läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen är tänkt som ett stöd i vardagen för läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.
________________________________________________________________
Englands demensutredningar får en skjuts framåt

Läste nyss en artikel i en kvällstidning att England planerar att ge läkare 650 kr i bonus per nyupptäckt patient som de utreder, med en demenssjukdom. Det beräknades finnas flera hundra tusen som inte diagnostiserats.
____________________________________________________________________
Nya benämningar på demens

DSM-5 som klassificerar psykiska sjukdomar, har också diskuterat fram en annan syn på hur demens ska benämnas. I framtiden så kan man få se detta: En allvarlig neurokognitiv störning orsakad av Alzheimers sjukdom. Detta betyder att läkare måste skriva vad som orsakat den neurokognitiva störningen, man framtvingar alltså en klarare diagnos är demens NUD (utan närmare diagnos, som det står på många journalpapper).
_____________________________________________________________________
Intressant Mexikansk forskning

I april kommer en intressant Mexikansk universitetsforskning att publiceras som handlar om att personer med Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom har betydligt högre nivåer av tau-proteiner i kroppsvävnaden än friska. Detta står att läsa i Time. Nu funderar man på om man skulle kunna hitta dessa avvikande proteiner innan de når hjärnan. Undertecknad funderar på en sak: Tänk om det skulle vara så enkelt att hundar i framtiden skulle kunna lukta sig fram till vilka av oss som får Alzheimers sjukdom.
_____________________________________________________________________
Parkinsons sjukdom och demens

En avhandling skriven av Urban Ekman vid Umeå universitet, Funktionell hjärnavbildning av kognitiv status i Parkinsons sjukdom, visar att dessa patienter redan tidigt i sjukdomen ofta har låga syresättningsnivåer i de delar som har med kognitiva förmågor att göra. Det kan sannolikt kopplas till ökad demensrisk. Det är alltså viktigt att hitta tidiga tecken på kognitiv svikt för att få rätt behandling så tidigt som möjligt.
______________________________________________________________________
Frontallobsdemens – forskning

Caroline Graff är professor i genetisk demensforskning och hon har tillsammans med sina kollegor konstaterat att en muterad gen på kromosom nio bidrar till nästan en fjärdedel av alla frontallobsdemenser. Sedan finns en mutation i en annan gen, progranulin men den är ovanligare.
Detta finns att läsa om på ki.se/forskning/demens
Forskningen vid frontallobsdemenser är på frammarsch och det är mycket viktigt för dessa sjukdomar har fått stå tillbaka lite tidigare.
_______________________________________________________
Kompetenskontroll för läkare

De senaste veckorna har kompetensutvecklingskontroll för läkarkåren diskuterats i Sverige. Vi har inga kompetensuppföljningstester för läkarkåren i Sverige, utan vi har lämnat detta till arbetsgivaren, dvs. landstinget, som mig veterligt inte gör sådana. En specialistutbildad läkare kan alltså jobba i 30 år utan att någon kontroll av hens kunskaper om nya riktlinjer och forskningsresultat mm görs. I USA till exempel måste läkarna göra ett test vart 5-e år för att visa att de håller sig á jour med ny vetenskap och beprövade erfarenheter. Varför har inte Sverige någon kontroll. Detta verkar i mina öron mycket konstigt !
______________________________________________________
En hemsida väl värd att uppmärksamma
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/kunskapscentrum-for-demenssjukdomar/
_______________________________________________________________

Vid pennan
Kerstin Lundström