Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 2, 2015

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 2, 2015

Brandskydd i egna hemmet
Senaste tiden har jag börjat fundera på brandskyddet i de egna hemmen, efter att ha lyssnat på en föreläsning av brandskyddsföreningen.
Vi ska bo hemma längre och längre, trots sjukdomar och kanske ensamboende med hemtjänst många gånger per dag/natt. Tar kommunen ansvar för att det finns brandvarnare, brandfilt, mobila sprinklers, brandmattor etc. där det behövs….?? Vad vet gode män, anhöriga, fastighetsägare m.fl. om hur sjuka personerna är som bor hemma och om/hur de kan ta sig ut??
_________________________________________________________
Nya substanser inom Alzheimerforskningen testas
Det kommer nya namn att följa, till exempel:
Aducanumab, ett krångligt namn på ett antikropp-medel som nu testas. Forskarna vet ju att ett elakt äggviteämne samlas i hjärnan och så småningom bildar de berömda placken. Detta ämne har på försök givits till personer i mycket tidigt och tidigt stadium av Alzheimers sjukdom, då har man sett att dessa håller sig friskare längre än gruppen som fick sockerpiller. Man är nu inne i fas 3 av läkemedelstesten av detta ämne.
En schweizare intresserar sig mycket för denna forskning ” hur kommer det sig att en del är kristallklara och mycket gamla”, finns det något ämne/antikropp hos dem som gör att dom inte drabbas av Alzheimer. Detta är spännande forskning tycker jag, och är grunden till läkemedlet här ovan.
_________________________________________________________
Nytt i demensbutiken
Boken Ellen av Christina Kellberg, är en mycket läsvärd bok.
Fortfarande Alice finns ju nu både som pocketbok och DVD.
Anders vill ha sex - om kärleksrelationer och sex inom demensvården. Detta är en första bok i ämnet.
Som får ditt hjärta att sjunga är en bok skriven av en personal på ett demensboende, en varmt skriven bok om vardagen på boendet.
Tekniska produkter:
Spisec AddOn spisvakt, ett nytänk inom spisvaktsvärlden, en Rolls Royce utformad efter de nya riktlinjer/krav som EU tagit fram från april 2015 när det gäller spisvakter.
__________________________________________________________
Demensforskningen går in djupare på miljöområdet
Nu i sommar kom en forskningsrapport som fick stor genomslagskraft. Det är forskare från Umeå som följt 2000 personer över 55 år under 15 års tid. Forskarna har hittat 16 % ur gruppen 300 insjuknade, där man tycker sig se en starkare koppling mellan demenssjukdomen och att man utsatts för mer avgaser än de andra. Man har tagit bort andra kända riskfaktorer.
________________________________________________________
De Nationella Demensriktlinjerna från 2010 omarbetas
Det sitter expertgrupper och omarbetar de nationella demensriktlinjerna. Arbetet beräknas vara klart 2017. Vid utvärderingar har konstaterats att tumskruvarna behöver dras åt inom en del områden. Det har länge varit ett problem att läkarna på vårdcentralerna ofta skriver ”Demens UNS” (utan närmare specifikation) när de ställer diagnos. Jag undrar hur många med till exempel Lewy Body demens som inte får sin rätta diagnos….?? Det är tur att den överläkare i Skåne som jobbar med den forskningen E. Londos jobbar intensivt med att lära kollegor om symtomen på den sjukdomen, så de inte får fel medicin och i fel ordning dessutom.
Dessutom görs det fortfarande alltför lite för gruppen unga med demenssjukdomar och deras familjer. Ni kommer väl ihåg att gå in på www.unganhorig.se/ berättelser emellanåt och läsa om unga anhöriga som berättar om livet med en demenssjuk förälder.
_________________________________________________________
Bemanning på särskilda boenden
Jag är mycket spänd på vad som kommer ut av den plan för bemanning som diskuteras. Den första planen blev underkänd av framför allt Sveriges kommuner o landsting som jag skrev om i förra nyhetsbrevet.
Det finns kommuner där man försöker sig på att förklara ett helt hus som en enhet och därigenom komma undan, när det skrivs att varje enhet ska vara bemannad nattetid. Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) har säkert fått höra många orsaker till att man inte alltid har personal på natten överallt i landet.
_______________________________________________________
Transportstyrelsens rop på hjälp
Nu har Transportstyrelsen börjat ledsna på att läkarna inte anmäler körkortsindragningar av medicinska skäl, så ofta som dom borde och vill ta till andra sätt. Det säger sig självt att 2500 körkortsindragningar på ett helt år hos äldre (2014) inte rimmar med behovet, 25000 insjuknar i nån demenssjukdom och cirka 25-30 000 får stroke per år först o främst. Pensionärsorganisationer stretar emot och kallar det diskriminering vilket jag inte förstår, demens är medicinska sjukdomar som mest drabbar oss äldre. Något sätt att komma åt detta bör Sverige också kunna ha. Jag möter gärna 80-90åriga chaufförer på vägarna bara de inte har en medelsvår Alzheimer eller annan demenssjukdom i framskridet stadium. Lika lite som jag vill träffa en älgskytt i höst med samma sjukdomar, för att läkaren inte frågat om personen har vapen, för det ska också anmälas.
________________________________________________________
Svensk standard för äldreomsorgen
På www.sis.se (Swedish Standards Institute) hemsida kan man läsa följande:
”Ny kvalitetsstandard för äldreomsorgen.
Kan människan stå i centrum – samtidigt som man strävar efter effektivitet? Den frågan kan nu besvaras. Genom att ta hjälp av kvalitetsstandarder som lyckats väl i andra sammanhang, har kunniga människor med lång erfarenhet av omsorgsområdet utarbetat en ny metodik för god och jämförbar äldreomsorg. Arbetet har skett på uppdrag av Socialdepartementet, i regi av SIS, och resulterat i en svensk kvalitetsstandard. Vi kallar den Äldrestandarden.”
Gå gärna in och läs och/eller ladda ner den. Purfärsk, den kom 2015.
________________________________________________________
På Anhörigas Riksförbunds kongress i fjol valde man att utlysa år 2015 till ett anhörig-år. Jag hoppas att den 6 oktober som är anhörigas dag, blir mycket uppmärksammad i år.

Ett exempel som jag vill ta upp är att Försäkringskassan i Skåne syd, som först i landet, håller på att lära sig barnperspektiv när en förälder blir allvarligt sjuk!!
_________________________________________________________
Guldskalpellen 2015
För 10-e året så delade tidningen Dagens Medicin ut priset ”Guldskalpellen”. I år var den uppdelad på 3 olika priser. Det är tre kategorier inom svensk sjukvård, årets förnyare, årets banbrytare och årets entreprenör. Priset som årets förnyare hamnade glädjande nog inom demensområdet. Professor Lennart Minthon i Malmö vann priset för att han skapade BPSD-registret, Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Registret har lett till att allt färre personer med demenssjukdom får antipsykosläkemedel, vilket är fantastiskt. Efter att ha jobbat i 2,5 år på den nya halvtidstjänsten kallad Minneslotsen, tillhörande Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun (undertecknad), var jag nominerad i klassen årets entreprenör, vann inte klassen men känner mig väldigt hedrad.
________________________________________________________
Det kom ett brev från Anna S. efter mitt förra nyhetsbrev.
Tack för ett intressant nyhetsbrev, Kerstin!
Tänkte spontant på det du skriver om diabetes/Alzheimers. Vi hade ett föredrag för Närståendecentrum med en näringsmedicinare från nordiskt Näringscenter. Han informerade om att man börjat benämna Alzheimers för diabetes typ 3. Främst i USA tror jag. Så att se parallellerna mellan dessa sjukdomar är högst relevant. Tips: sök på diabetes type 3 för engelsk information om detta.

________________________________________________________
Tänkvärt
20 000 pensionärer har inget lönekonto på banken. Man betalar 50 – 100 kr per räkning.
___________________________________________________________
Vid pennan
Kerstin Lundström
Författare, föreläsare, leg sjuksköt.
www.demensbutiken.se