Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 1, 2016

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev


Nyhetsbrev nummer 1, 2016
**********************************
God man och förvaltare
Idag behöver cirka 100 000 personer en god man eller förvaltare. Det finns ingen rikstäckande obligatorisk utbildning för dessa personer. Enskilda kommuner löser detta på olika sätt. Nu har gode män själva börjat efterfråga utbildningar i hur det bäst ska kunna förvalta egendom. Finansinspektionen börjar nu under 2016 att erbjuda överförmyndare och gode män utbildningar i detta.
********************************
Demenssjukdomar och humor
Demensforskningen har börjat titta på hur personers känsla för humor förändras i tidigt skede vid olika demenssjukdomar. I början av mitt yrkesliv så framhöll professor Gottfries i Göteborg att det är viktigt att skratta varje dag, för det håller oss friskare.
Nu visar även forskare på University College London att humorn kan förändras tidigt och på olika sätt i tidiga faser av demenssjukdomar, faktiskt upp till nio år innan diagnoserna ställs. Dr. Simon Ridley, director of research at Alzheimer's Research UK som gett pengar till denna studie, efterlyser fler studier om humor och demens. Mer finns att läsa i Medical news today. Ändrad känsla för humor bör, tillsammans med andra symtom, uppmärksammas av läkarna vid samtalen med familjerna.
***************************
Vårdhundar
Nu har vårdhundskolan fått fler efterföljare för att utbilda hundar. Kommunerna ser de positiva effekter som hundarna har på social samvaro, träning och behandling. Det är roligt att veta att denna vårdhundskola ”föddes” i Uppsala. Titta gärna på denna film trailer om vårdhundar, från Uppsala http://www.vardhundskolan.se/om.html
********************************
Nytt i Demensbutiken
Careousel – läkemedelskarusellen!
Äntligen finns läkemedelskarusellen att köpa i Sverige igen. I England har flera forskningsrapporter gjorts som visat hur mycket denna produkt hjälper de enskilda och deras familjer. Den mer avancerade varianten kan också skicka ett sms till den anhörige om inte patienten tagit medicinen ur karusellen. Att börja med detta kognitiva hjälpmedel i en mycket tidig fas av demenssjukdomen är till stor hjälp långt in i sjukdomen. Hör efter med arbetsterapeuten i din kommun, om de har den för utlåning som hjälpmedel eller om du behöver köpa den själv.
************
Almanackan med 365 aktiviteter/samtalsförslag
Nu finns denna populära almanacka åter i demensbutiken. Ibland får personal/personliga assistenter/anhöriga idétorka om samtalsämnen. I denna almanacka finns ett demens-anpassat samtalsämne för varje dag på hela året tillsammans med lite förklarande ord om hur jag tänkt mig att man kan samtala. Dessutom finns några sidor om demenssjukdomar och tips när personer med demens inte kan sova på natten.
**************
Ny bok för demensutbildningar
Vård och omsorg vid demenssjukdom. Det är en s.k. board book för läraren. Den är skriven av Eva-Lena Lindqvist, sjuksköterska och yrkeslärare.
*****************************************
Ung anhörigträffar
Nu i januari 2016 uppmärksammade vi i Uppsala att det är 2 år sedan jag helt ideellt startade träffar för unga anhöriga från cirka 13 års ålder. Vi ses kvällstid, den första torsdagen varje månad, på ett Café. Min dröm är att det, i alla kommuner med ungdomar med demenssjuk förälder, skulle finnas denna möjlighet till träffar i framtiden. Det finns i några kommuner, ibland ideellt, ibland startat av anhörigkonsulenter och ibland via en förening. Från och med i år så finns Uppsalas ung anhörigcafé inom demensföreningens paraply.
******************************************
Minneslots
Ett bidrag till att öka allmänbildningen om minnets sjukdomar bland alla pensionärer i Uppsala. Många av er vet att jag under 3 år arbetat halvtid i Uppsala kommun som Minneslots. Det är för övrigt ett namn som jag själv hittat på. Från 1 februari 2016 så har jag sagt upp mig, och även tjänsten upphört att finnas i kommunen. Minneslotsverksamheten har handlat om att sitta på en neutral plats, samtala med personer och lotsa dem, som funderar över sitt sämre minne, till rätt instans. I många fall även hjälpa personer till minnesmottagning, när de fått otillräcklig hjälp på vårdcentral. Dessutom en mängd annat nytänkande (jobba med SPF, PRO, SPRF m fl. ) för att få människor att våga prata om sitt minne, ibland i sitt eget tycke sämre minne, och vad de kan göra. Undertecknads gästspel som anställd på en ny tjänst i kommunen, innehöll en mycket uppskattad information om detta i Stuttgart för EU-s sociala nätverk och en nominering av tidningen Dagens Medicin till bästa entreprenör inom offentlig Hälso-och sjukvård.
Vid pennan
Kerstin Lundström
Författare, föreläsare, leg sjuksköt.
www.demensbutiken.se