Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 3, juni 2016

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev


Nyhetsbrev nummer 3, 2016
**********************************************
OBS !! Att byta ut sedlarna
Hoppas att alla berörda personal och anhöriga kommer ihåg att byta ut sedlarna i de privata pengar som personer med demenssjukdomar har inlåsta i skåpen på alla gruppboenden.
********************
I Demensbutiken
Aktivitets- och samtalskalendern för 2016 vill jag nu göra slut på, så de som är kvar slumpas bort för 98 kr + moms. Passa på !
********************
Södertälje kultursatsar för personer med demens
Svenska dagbladet hade under våren en utmärkt serie om demens, som hette ”När hjärnan sviktar”. En dag handlade det om kulturmäklaren i Södertälje som ordnade mycket bra på Ljungbackens äldreboende. Virtuella resor med surfplattor och projektorduk. Det är bara fantasin som sätter gränser anser undertecknad.
******************
Nya föreskrifterna om arbetskläder
16 % av kommunerna bryter mot de nya föreskrifterna om arbetskläder inom äldreomsorg, som Socialstyrelsen kom ut med den 1 januari 2016 enligt Kommunalarbetaren. Personal ska ha tillgång till nya arbetskläder varje dag. Upprörande att föreskrifterna inte följs fullt ut tycker undertecknad.
**********************
Robotarnas intåg i vardagsrummet
Jag följer med intresse den forskning som finns om robotar inom äldrevården. Det nyaste går att läsa på forskning.se där man berättar om robothuvuden som i framtiden ska kunna kommunicera med oss i vardagsrummet. De ska kunna upptäcka depressions- och Alzheimersymtom via hur vi talar, gestikulerar, pauser i talet etc. Det är Kungliga tekniska högskolan som jobbar med detta. Intressant framtid.
*********************
X och Y är viktiga
Läste en intressant artikel i Uppsala nya tidning för en månad sedan. Alla män har inte med sig tillräckligt med Y-kromosomen livet ut. Det var cirka var 6-e man vars y-kromosom inte fanns längre i vita blodkropparna när de kom upp i 70-års åldern. Den hade tappats bort i celldelningarna. Detta i sin tur var en riskfaktor för Alzheimers sjukdom. Y-kromosomen anses viktig för immunförsvaret.
****************
AST spännande ny specialistutbildning med lön
Jag hoppas att sjuksköterskor som jobbar inom äldrevården tar chansen att få specialistutbildning med lön nu när möjligheten finns. AST är Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning. Utbildningen ges av universitet och högskola. Jag hoppas också att kommunerna tar tillvara dessa sjuksköterskor när de är klara med specialistutbildningen.
**************************
Polis och personer med demens.
År 2002 skrev undertecknad ett häfte tillsammans med Rikspolisstyrelsen ” När du möter en dement medmänniska”. Alla poliser i Sverige fick var sitt. Jag känner mig som en pionjär.
Hösten 2016 kommer Demenscentrum ut med ett rykande färskt material för poliserna. Det är en webutbildning. Det kommer också att bli en app för mobilen med tips och råd. Detta är säkert efterlängtat eftersom det inte finns så mycket om detta i deras grundutbildning heller.
***************************

Vid pennan
Kerstin Lundström