Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 4, 2016.

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 4, 2016
***************************
Spännande ny forskning
År 2016 har det publicerats mycket spännande inom forskningen. Det som jag tycker är mest spännande är en ny typ av röntgenundersökning. Forskare har fått bekräftat att personer med Alzheimers sjukdom får ökad mängd utav äggviteämnet som heter tau, i hjärnan. Nervceller dör och man får symtom. Man har fått det bekräftat genom att göra denna röntgen av personen innan hen dött och sen jämföra med hur det ser ut när man avlidit.
Kan man sen i framtiden se vilken effekt läkemedel har på tau-äggviteämnet så har man kommit en bra bit.
******************
En annan viktig forskning som publicerats handlar om att man har kunnat visa att Alzheimermedicinerna inte förlänger slutfasen på demensboendet, alltså ökar inte samhällskostnaderna som man haft som argument för att hålla nere användandet av dessa läkemedel. Däremot så har de personer som fungerat bra på läkemedlen fått en bättre livskvalitet hemma.
********************
Nya läkemedel genomgår tester på människor i 3 faser innan de kommer ut på marknaden, om testerna fungerat väl. Nu har ett nytt läkemedel kommit till fas 3. Det kallas Aducanumab och verkar minska den skadliga plackbildningen som blir i hjärnan vid Alzheimers sjukdom, genom att kroppens immunförsvar tar bort placken.
*******************
En studie som verkligen sätter fingret på hur lite kunskap som finns ute på många vårdcentraler är en studie från Skåne. Den visar att var 10-e patient som bor på demensboende har fått diagnosen demens UNS = utan närmare specifikation. Vad värre är att bakom den diagnosen dolde sig 43 % med Lewy Body demens och dessa patienter behöver ju också rätt medicinering för att kunna må så bra som möjligt.

***********************************************
Nytt i demensbutiken.se
OBS Beställ nu: 365 samtalsämnen och aktiviteter samlade i den mycket populära almanackan, för 2017.
*********************
En ny musikdocka, Music Doll, finns nu att beställa. Den är speciellt framtagen för att dämpa BPSD-symtom när man inte hittar någon behandlingsbar orsak som smärta, läkemedelsrelaterat, bemötanderelaterat. Har i tester dämpat symtom upp till 70 %. Denna flick- eller pojkdocka har en ”musikdel” i sig som gör att man via sin dator, smart phone eller iPad kan spela upp den sjukes älsklingsmusik. Man laddar ner den via t.ex. Spotify och spelar upp den via bluetooth i dockan.
***********
Det åldrande minnet, är en spännande bok om det åldrande minnet! Är du smartare än din mormor? Vad är supergamlingar? En mycket läsvärd bok! 5000 personer har följts under 30 år i ett unikt svenskt forskningsprojekt.
***********************************************
Nya demensriktlinjer finns från hösten 2017
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-11-7
Nu den 24 november, ska de ut på remiss, nya riktlinjer och utredning och behandling, utifrån den utvärdering som gjordes 2014, av 2010 års Nationella riktlinjer om demens.
Här står bland annat att
läkarna inte ska undvika att skriva demens UNS utan utreda vilken demensform det är
personcentrerad omvårdnad blir ännu viktigare ledord
dagverksamheterna behöver byggas ut mera
personal och handläggare behöver bättre utbildning. Så här står det, citat från Socialstyrelsens hemsida: I dag utförs den mesta vården och omsorgen av personer med demenssjukdom av undersköterskor och vårdbiträden – personal som ofta endast har en kortare teoretisk utbildning. För att dessa och andra yrkesgrupper ska kunna arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda långsiktig och kontinuerlig utbildning kombinerad med praktisk träning och handledning, enligt de nya riktlinjerna.
********************
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
I tidskriften Jama Neurology går det att läsa att forskare kan se de prionäggviteämnen som man har vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (i folkmun kallat galna kosjukan, vilken det finns 4 sorter av), när man tar ett urinprov. Tidigare har man bara kunnat se detta när man tagit hjärnvävnad eller i ryggmärgsvätskan. En framgång i diagnosställandet av denna sjukdom.
****************
Adhd hos äldre
Det är första gången jag läst en avhandling om äldre med adhd. Denna handlar om att doktoranden kunde se att dessa personer i högre utsträckning drabbas av astma, depression, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det fanns också oftare rökning och alkoholism och annorlunda matbeteenden. Jag väntar fortfarande på forskning runt adhd och demens, dvs. hur symtomen kan te sig när en person med adhd får en demenssjukdom.
*********************
Hälsningar
Kerstin Lundström