Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 2, 2017

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 2, 2017
***************************
WHO och demens
Nyheterna meddelar idag från konferensen i Stockholm med WHO att 47 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Kostnaden uppgår till 800 miljarder dollar konstaterar doktor Saxena som arbetar med Mental hälsa på Världshälsoorganisationen WHO. Han tar med kostnader för familjer som inte kan jobba och den sjuke som inte kan jobba längre. Han beräknar också att det finns cirka 131 miljoner sjuka runt år 2050, vilket är hissnande siffror. Det planeras en handlingsplan som ska presenteras i Geneve för att stötta anhöriga och underlätta livet för personer med demenssjukdom genom att försöka anpassa funktioner i samhället.
********************************
Nytt i Demensbutiken
Rykande färsk uppdaterad upplaga kommer om cirka 1 vecka. Handbok om bemötande. Till Dig som arbetar inom hemtjänsten. Mycket populär bok på 43 sidor i A5 format. Passa på att förbeställa till sommarvikarierna.
**************
Extra slitstarka overaller för personer med demens som har starka nypor finns nu i demensbutiken.se
**************
Skapa trygga möten i demensvården
Durevall institutet har tagit fram en bok som ger tips om hur personalen ska bete sig i känsloladdade möten.
*************
Samtals- och aktivitetsalmanackan för 2017 finns kvar att köpa. ”Prat före mat” som en arbetsterapeut tycker den är väldigt bra till, för att hitta samtalsämnen.
***********************************************
Att diagnostisera utlandsfödda med minnesproblem
I nya nationella demensriktlinjerna som kommer ut 2018 så finns bedömningsinstrumentet Rudas med som rekommendation för de som pratar annat språk än svenska. Testet visa orienteringsförmågan och kognitiva funktioner.
************************************************
Specialistutbildningar
Nu satsar också Faluns högskola på nätbaserad specialistutbildning om demensvård, för dem som är sjuksköterskor. Det är utmärkt att detta sprids.
**************************************************
Tekniklösningar för äldre
Nu halkar Sverige efter Norge o Danmark när det gäller teknik och äldre. Det är bara Göteborg och Västerås som håller ställningarna.
Bara för att ta ett exempel så finns läkemedelskarusellen, som är en svensk uppfinning, uppkopplad i snart 50 kommuner i Norge. Hemtjänstpersonalen kan via en internetportal se vilka som tagit sin medicin och vilka som de behöver påminna eller åka och hjälpa. Allt för att planera verksamheten.
Ett nytt svenskt projekt ska djupdyka i teknik. Projektet heter ”Ung teknik, äldres vardag”. I Sverige har 20% av befolkningen mellan 65 och 85 år inga apparater alls, alltså inte smartphone, ingen dator etc. man tror att det är fler för personer utan apparater svarar inte lika ofta på enkäter heller.
**************************************************
Vårdhund på recept
Ni har väl sett att ni kan titta på den 20 minuter långa filmen om vårdhundar, Hund på recept på
https://vimeo.com/17431571
***************************************************


Ny avhandling
Sjuksköterskan Christina Bökberg konstaterar i sin avhandling ”Care and service at home for persons with dementa. Structure, process and outcomes” att vården fungerar sämst när den behövs som bäst. Ofta är personalen outbildad och sjuksköterskorna i hemsjukvården syns för lite. Undertecknad läser också i pressen nu att sommarvikarierna i hemtjänsten som har utbildning, är det huggsexa om. En nattsköterska har ofta 2-300 patienter och i storstäderna har de många fler.
***********************************************
Att hitta försvunna med GPS
En hemtjänstgrupp i Uppsala hade väldigt god hjälp av en smart son till en mor med demenssjukdom som var ute o vandrade. Han hade satt fast en GPS på moderns rollator så han kunde lotsa dem som letade, fast han satt i USA.
************************************************

Försommarhälsningar
Kerstin Lundström
Octopus Demens AB