Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 2, 2009

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 2
***************************************
Intressanta holländska studier

Jag följer med stort intresse vad de gör i Holland eftersom min son bor där. Nu har de studerat hur djupsömnen påverkar vårt minne. Det visade sig att friska personer över 60 år, som stördes i sin djupsömn utan att väckas upp helt, hade en annorlunda aktivitet i minnescentrat. De mindes inlärda saker sämre i direkt förhållande till hur mycket de stördes i sin sömn.
Detta visar att personer med demens kanske minns sämre för att de har för dålig djupsömn, allt kanske inte kan skyllas på demenssjukdomen. Omvårdnad av personer med demens kräver ökad kunskap inom detta område. Finland har duktiga sömnforskare som jobbar mycket inom äldreområdet.

****************************************
Kaffe-kaffetåren den är bra.........

Det var länge sedan ett forskningsresultat hade sådan genomslagskraft som kaffetårens betydelse för demensinsjuknande. Det fanns nog inte en tidning i Sverige som hoppade över den nyheten. Den svensk-finska studien som sa att 3 till 5 koppar kaffe om dagen halverar risken att få Alzheimer, blev kommenterad av många. Det är ju innehållet av antioxidanter i kaffet som har betydelse. MEN det kom en del beska kommentarer också. Denna forskning har inte tagit hänsyn till om man satt och drack kaffet ensam eller tillsammans med vänner. Mentala stimulansen som samtal ger, måste också vägas in. Detta gällde 1400 personer som man följt i över 30 år. Man frågade inte hur man drack kaffet bara hur mycket man drack.

****************************************
Silviasjuksköterska - ny titel

Nu har Silviasystrarna, som är undersköterskor med en specialutbildning i demens, fått nya kollegor för att öka kompetensen i landet. De första Silviasjuksköterskorna, närmare bestämt ett 40-tal, har fått sin brosch. Majoriteten är från olika kommuner men Sollefteå har satsat på 3 sjuksköterskor, som fått gå den nätbaserade utbildningen på Sophiahemmet i samarbete med Silviahemmet. Grattis !! Säger jag som lokalpatriot till Sollefteå eftersom jag bodde där hela min ungdomstid.

****************************************
Östrogen och demens

Det återstår säkert mycket av forskning innan man har facit men amerikanska forskare har sett att minescentrat (hippocampus) krymper hos personer som ätit klimakteriehormoner. Detta tror man kanske kan förklara varför det är fler som insjuknar i gruppen som ätit sådana läkemedel. Kom dock ihåg att personerna som testades var över 65 år när de startade behandlingen. Det var dessutom personerna som redan före studien upplevt minnesstörningar som man såg denna minskning på. De som var friska såg man inget på. Forskaren Susan Resnick är ansvarig för studien.

****************************************
Ett upp-"swing" för dansen.

Nu finns det forskning som ger dansbandssverige en skjuts framåt. En amerikansk undersökning visar, vilket dansfreak redan visste, att dans ger social, rolig och fysiska träning. Detta i sin tur ger friskare ålderdom.

****************************************
Diabetes och demens

Det kommer forskningsresultat omkring diabetes som en riskfaktor att utveckla demens. I denna undersökning har 13 000 pensionerade tvillingar studerats. Det visade sig att risken att få demens var större hos dem som insjuknat i diabetes före 65 års ålder. Överhuvudtaget så hade man 90 % större risk att få demens om man hade diabetes. Man såg också att det var viktigt med motion, bra kost och att inte röka för att minska risken att få demens.

****************************************
Anhöriga lyfts fram

Nu är det beslutat att kommunerna ska få 300 miljoner per år från staten för att sköta anhörigstödet. Det är ju en lagändring som träder i kraft den 1 juli 2009 i Socialtjänstlagen, där det styrs upp så att anhörigstödet ska bli obligatoriskt för alla kommuner. Det handlar om allt från avlösning, dagverksamheter, korttidsboenden, utbildning till anhörigcentraler i kommunerna.

****************************************
Kotinin - ord att lägga på minnet

Nu blir det ännu besvärligare att vara passiv rökare också. Det nya ordet är kotinin. Det finns i saliven hos rökare. När man kontrollerade de kognitiva förmågorna hos personer som hade detta i saliven så visade de på sämre resultat. Kotinin fanns även hos de som rökt förut och de som aldrig rökt själva men utsatts för rökning. Forskning från Cambridge och Michigan.

****************************************

Wakamaru - annat ord att lägga på minnet

I framtiden kanske vi ska gå ut och gå med vår Wakamaru i handen. Vad är nu detta? Jo en robot som programmerats med social kompetens. Japanska uppfinningar både fascinerar och skrämmer.

****************************************

"Träning i soffan ger resultat"
Friska personer - tränar minnet så det syns! Nu har det visats på röntgen att mottagarna av Dopamin i hjärnan blir fler om man tränar minnet en halvtimme om dagen, fem dagar i veckan. Socialstyrelsen kan få en ny slogan att jobba med. Professor Torkel Klingberg på Karolinska ligger bakom denna intressanta studie.

****************************************
Persisk demensavdelning
Sverige har fått sin första persiska demensavdelning. Ett boende där både spanska och persiska och svenska har sina egna enheter men där man firar många fester tillsammans i gemensamma lokaler. Cirka 30 % av de boende är svenskar. Tänk så fantastiskt att kunna fira både persiska, spanska och svenska högtider tillsammans!! Personer med demens behöver kunna fira något så ofta som möjligt. Rinkeby utanför Stockholm heter platsen, där detta fantastiska ställe ligger. Chefen är en mycket bra föreläsare.

Vid datorn
Kerstin Lundström