Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens nyhetsbrev nummer 3, 2017

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 3, 2017
***************************
Anhörigbehörighet
Föräldrabalken har utökats med kapitel 17. Anhörigbehörighet är ett mycket, mycket viktigt tillskott och en hjälp för anhöriga, så att man i de flesta fall kan slippa skaffa en god man.
Anhörigbehörighet gäller om du är över 18 år och är för sjuk för att företräda dej själv, då kan en nära anhörig göra det utan fullmakt. Hen kan hjälpa dej betala räkningar, ansöka om bidrag, ansöka om stödinsatser till exempel hemtjänst, anmäla om behov av vård- och omsorgsboende. Däremot får hen inte köpa eller sälja fastighet, aktier eller ge bort gåvor. Nära anhörig är i första hand make/maka/sambo, därefter barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. Har den sjuke flera barn så företräder de gemensamt.
Framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt, dvs att du själv när du är frisk, kan bestämma vem/vilka som ska vara din/dina ställföreträdare när du själv är för sjuk för att fatta beslut. Detta står att läsa i nya Lagen om framtidsfullmakter från 1 juli 2017. Det liknar ett testamente, för det ska vara skriftligt och bevittnas av 2 närvarande personer som inte är omnämnda i framtidsfullmakten. Den får inte gälla hälso- och sjukvårdsfrågor eller djupare personliga saker. Det är frivilligt att också utse en s.k. granskare som ska se till att den sjukes vilja efterlevs. Granskare kan vara en advokat och granskaren kan också återkalla framtidsfullmakten. Danmark, Norge, Finland och många andra länder har haft detta länge.
*************************************************************
Blodförtunnande läkemedel minskar risken för demens
Danderyds sjukhus har redovisat ett forskningsresultat som fått uppmärksamhet i stora delar av världen. Det är cirka 440 000 patienter från patientregistret, som ätit blodförtunnande mot hjärtarytmirubbningar, som följts mellan år 2006 – 2014. Man såg att risken att utveckla demens minskade med upp till 48 procent. Det handlar mycket om att minskad risk för små proppar. Allt enligt ett pressmeddelande från professor Mårten Rosenqvist
**************************************************************
Nytt i www.demensbutiken.se

En perfekt musikspelare för personer med demens och även för personalen.
Så fungerar den
•Starta musiken - lyft på locket
•Hoppa över en sång – tryck på den stora knappen (finns bara en)
•Stäng av musiken – stäng locket
Volymknappen sitter i botten av musikspelaren och inställs av en närstående eller personal genom att trycka in en penna i ett hål. Detta för att användaren inte av misstag ska sänka volymen (och kanske tro att den gått sönder) eller öka den (och därmed blir störd av musiken.) En USB-kabel följer med så du kan föra över musik. Musikspelaren levereras med en massa Glenn Millerlåtar som du kan ha kvar eller byta ut. Ryms cirka 840 låtar.
***********************
Försvinner och stannar kvar är Jenny Erikssons kritikerrosade självbiografiska debutroman. Jenny var 10 år när hennes unga pappa fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Jenny är äldst av 3 syskon. Hon har tidigare skrivit diktböcker om sitt liv med en demenssjuk pappa.
236 sidor. Utgiven 2017.
***********************
Handbok om bemötande. Till Dig som arbetar inom hemtjänsten. Ny uppdaterad upplaga av denna populära prisvärda bok som även är mycket användbar för anhöriga. Här går det också att läsa om hur hemtjänstchefer kan söka pengar ur en hemtjänstfond för projekt och fortbildning inom hemtjänsten.
***********************
Almanacka med 365 demens-aktiviteter/samtalsämnen, 2018 finns nu i lager. En mycket användbar almanacka som blivit oerhört populär.
************************
Fotoboken Mitt 60-tal bjuder på härliga återblickar och skildrar det bästa och mesta av 60-talet. Toppenbok för lite yngre med demenssjukdom.
************************
Minifinder är ett hjälpmedel som funnits ett tag och det absolut viktigaste, allra helst nu när det blir vinter och flera med demenssjukdomar irrar bort sig. Det behöver inte involvera någon utomstående, bara de närmaste. Läs mer om den under tekniska hjälpmedel.
***********************
Golfkarusellen har också funnits ett tag men blir mer och mer populär eftersom första stora golfgenerationen nu blivit så pass till åren så demenssjukdomar även blivit vanligare bland dem. Denna golfkarusell är väldigt fiffigt byggd och gjord även för inomhusbruk.
*********************************************************************
SweDem – Svenska demensregistret

Senaste siffrorna som kommit från detta register visar att den vanligaste som diagnostiseras är kvinna och 80 år gammal. En stor orosfaktor är att dessa personer har BMI 22 eller lägre vid diagnostillfället. Det är egentligen inte konstigt tycker undertecknad eftersom dessa personer säkerligen under lång tid har haft problem med både inköp och tillagning av mat, samt att ingen förstått eller sett symtombilden på att något varit allvarligt fel.
***********************************
BPSD-registret
Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Detta register syftar till att ge svar på varför personer med demenssjukdomar visar upp symtom som inte hör till grundsymtomen vid någon demenssjukdom (förutom synhallucinationer vid Lewy Body sjukdomen), samt kunna lista ut varför något förekommer hos den enskilda demenssjuka och kunna åtgärda och hjälpa den sjuke.
Nu har registret utvecklats så att kommunernas enhetschefer kan jämföra graden av BPSD-problematik mellan olika boenden i den egna kommunen. Det kan vara ett sätt att se vilka av äldrevårdschefens boenden som är duktiga på att arbeta med denna problematik. De flesta kommuner är numera kopplade till detta register även om inte alla boenden i kommunen är det.
****************************************
Nationella strategier för demensomsorg
Socialstyrelsen har lämnat över 150 sidor till regeringen om nationella demensstrategier fram till år 2022. Sverige var det enda land i Norden som inte hade sådana strategier.
Det är intressant läsning med stora och väldigt viktiga framtidsplaner. Frågan är hur finansieringen ska se ut. Jag sitter med en kortversion framför mig som även finns på Socialstyrelsens hemsida.
Här tas bland annat upp att grundutbildningen i alla utbildningar inom hälso- och sjukvård måste innehålla mycket mer om demenssjukdomar.
***************************************
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
Blanda inte ihop detta med Nationella demensstrategierna i föregående stycke. Riktlinjerna kom 2010 och som nu kommer i omarbetad och uppdaterad form den 13 december 2017.
Här kommer direktiv om att satsa mer på speciell hjälp för unga med demenssjukdomar och utlandsfödda med demenssjukdom samt att handläggare ska ges mer kunskap om LSS-lagen. Det trycks också på att läkarna ska bli duktigare på att utreda så att diagnosen – demens utan närmare specifikation- minskar radikalt.
*************************************
Vid pennan
Kerstin Lundström