Uppdaterad
11 nov 2019

Nyhetsbrev nummer 1, år 2019

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 1, år 2019
****************************
NATIONELLA LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER
Varje sommar sedan 8 år, hålls nationella anhörigläger för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Jag har själv deltagit med min kunskap, under alla år.
Deltagandet är gratis då Alzheimerfonden, som finansierar verksamheten, står för både resa, kost och logi.
LÄGER FÖR UNGA ANHÖRIGA 18-3O ÅR Skåne/Ystad: 14–17 juni Dalarna/Avesta: 16–19 augusti Västernorrland/Örnsköldsvik: 23–26 augusti BARNLÄGER – FÖR BARN 7-17 ÅR TILLSAMMANS MED EN ANHÖRIG Dalarna/Avesta: 15–18 juni
http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/82593
***********************************
Nytt i Demensbutiken
Terapikatten har tagit Sverige med storm, liksom många andra länder. Finns nu också i demensbutiken.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/robotkatter-skapar-trygghet-for-dementa
*******
Den efterfrågade DVD-n Fångade ögonblick, finns åter att köpa. Den är 2 timmar och den har stillbilder som visas 20 sekunder vardera utan ljud. Det visas foton på allt från bullbak, katter och hundar till blommor och gamla traktorer.
********
Skosulelarm, Posifon GPS Smartsole är ett GPS-larm som placeras i skorna. En vattentät sula med inbyggd teknik. Sommaren kommer snart och det kan vara lätt att gå bort sig i skogen eller på semestern med anhöriga. Läs mer i demensbutiken.
************
Skomemory, ett roligt memoryspel där skor från 1930 talet och framåt finns avbildade.
************************************************
Forskning om Downs Syndrom
Europa ligger en bra bit efter USA när det gäller forskning. USA satsar miljarder för att stimulera denna forskning för att minska personer med Downs syndroms risk att drabbas av demens. Här handlar det bland annat om genterapi. I USA har man även startat en vaccinationsstudie speciellt för personer med Downs syndrom för att försöka hindra demensutveckling. ACI-24 heter vaccinet. I Sverige finns inga kliniska studier vad jag vet.
*****************************
Demens och kriminalitet
Det finns en stor fara i att personer med demenssjukdomar inte har tillgång till tillräckligt demenskunniga handläggare, chefer och personal. Det händer ju också att personer med demenssjukdomar attackerar varandra inne på särskilda boenden. Mörkertalet för våld där demenssjuka är inblandade är säkerligen mycket stort. I USA finns avdelningar för personer med demenssjukdomar inom kriminalvården, de flesta har nog blivit sjuka under tiden de suttit av straff. I Sverige har vi också personer som funnits i häkte för att ha begått brott under påverkan av en demenssjukdom och var förvirrad.
*********************

Socialstyrelsens öppna jämförelser
Tänk att andelen på särskilda boenden som har fler än 10 läkemedel är över 30 %. Sedan har 17 % psykofarmaka på de särskilda boendena. Personer med demenssjukdom och psykofarmaka är mycket sällan en bra kombination. Intressant är att andelen som gillar maten som serveras på särskilda boenden i kommunerna varierar mellan 33 och 85%. Det är spännande att läsa dessa öppna jämförelser.
*****************
Vad ska vi med Regeringsrätten till om inte domar följs??
Nu börjar jag ledsna på de många kommuner som inte följer regeringsrättens dom från 2008 om att personer under 65 år med Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag (och frontotemporallobsdemens dom 2010) ska tillhöra LSS lagen personkrets 2. Allmänheten kan naturligtvis inte detta men handläggarna bör vet det. Skillnaden i omvårdnad och möjligheter till aktiviteter är så ofantligt stor. Den enskilde betalar heller inte någon omvårdnadsavgift. Jag har skrivit mycket mer om vad detta innebär på demensbutiken.se under vardagsjuridik.
*******************

Vänliga hälsningar
Kerstin Lundström
Sakkunnig i demensfrågor
Octopus Demens