Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 3, 2009

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 3
****************************************
Undersköterskors kunskap om äldre efterfrågas

Efter en rundringning till ett antal kommuner så hör jag med glädje att äldre utvecklingsstördas behov är på väg att uppmärksammas alltmer. Många kommuner väljer att även anställa undersköterskor med kunskap om åldrande, i sina boenden för utvecklingsstörda. Det blir en bra mix av kunskap, där man lär av varandra och kan styra upp de äldres speciella behov.

****************************************
Diagnosproblem visas i ny studie

En svensk studie gjord på 176 patienter, visar att det finns behov av mer kunskap när det gäller att ställa demensdiagnos. Man kontrollerade om diagnosen som ställdes när patienten levde, stämde överens med facit när man gjorde en hjärnobduktion. Det stämde i 49 % av fallen men stämde inte alls i 37 % av fallen !! Forskningen är gjord av doktoranden och läkaren Hans Brunnström vid Universitetssjukhuset i Lund. Detta stod att läsa i Dagens Medicin den 16 april 2009.

****************************************
Jag tycker att detta även visar att patientens rättighet att få en s.k. "second opinion" av en annan läkare, om man känner tveksamhet över läkarens kunskaper, är något alla bör känna till. Om man misstänker att man lider av en allvarlig eller dödlig sjukdom, har man rätt att få en second opinion.

****************************************
Åldrande och nya ord

Telomerer är ett nytt ord, som vi kan lägga minnet. Det är en samling DNA som bestämmer hur gamla vi däggdjur blir. jfr mus - 4 år och mussla - 410 år, den äldsta människan 122 år, en fransyska. Även ordet röntgenkristallograf, som undersöker äggviteämnen är bra att känna till. Stamceller och cancerceller håller sig ständigt unga och kanske kanske kan man så småningom göra så att vanliga celler blir yngre. I boken "Ending Ageing" tror författaren att man, inom 20 år, kommer att hitta antiåldringsstrategier. När jag var i Kina första gången och jobbade så hittade jag läkemedel på burk på apoteket som hette " Antiageingtablets", men har inte vågat ta dem......än!

****************************************
Demens och dygnsrytm
Äldre personer har svårare att behålla dygnsrytmen på grund av många saker. Det handlar om förtvining av vissa nervceller. Detta i sin tur ger svårt med nattfastan, behov av att gå upp o kissa, fler uppvaknanden nattetid.
Tänk om personen dessutom har Alzheimers sjukdom och får problem med dygnsrytmen och orienteringen. Omgivning som inte har kunskap om dessa saker kan förorda mer långtidsverkande sömnmedicin istället för lite nattmat.

****************************************
Lex Sarah i ny tappning

Denna lag är en känslig fråga tycker jag. Under mina föreläsningar så diskuteras denna fråga ständigt. Många säjer " jag törs inte anmäla för vi byter chef så ofta och jag vet inte om den vi har nu skulle stå bakom mej om jag anmäler. Jag känner henne inte tillräckligt ännu för att ha ett förtroende och när jag tycker att jag känner henne då slutar hon." Andra säjer " jag vågar inte anmäla för då blir jag uppsagd av företaget"
Personal kan inte tillräckligt om kommunernas upphandlingar och om inte företaget gör sitt jobb så kan ju kommunen säja upp avtalet. Personal måste bli trygga med att lex Sarah är ett mycket bra hjälpmedel för att systemfelet ( vilket det nästan alltid är) ska kunna rättas till, t ex mer utbildning, andra rutiner etc. Jfr nyföddhetsavdelning på sjukhusen, där anmäls det alltid, för att inte felet ska göras igen.
Detta är mitt hjärtebarn i demensvården.

****************************************
Läkemedelskarusellen Careousel nu ännu smartare

Det är underbart när "uppfinnaranhöriga" själva sett bekymren för personer med demens att komma ihåg sina läkemedel. Då kan produkter som Careousel komma fram. Se produkten i www.demensbutiken.se Nu väntar serietillverkning av en uppdaterad version. Anhöriga kan få ett sms om den sjuke inte kommit ihåg att ta läkemedlet ur careousel-hjälpmedlet. Dessutom kan den laddas med en färdigifylld engångskasett, som man ev. hämtar ut på apoteket. Till på köpet så kan en USB kabel göra så att man kan tidsinställa den via datorn om man vill det.

****************************************
Sälen Paro, en japan på väg !

Sälen Paro har kommit till Skandinavien. Den är än så länge under projekt och testning i ett 5-årsprojekt.
Vid pennan
Kerstin Lundström