Uppdaterad
12 dec 2019

Octopus Demens Nyhetsbrev nummer 6, 2009

Klicka här för att gå tillbaka till listan med gamla nyhetsbrev

Nyhetsbrev nummer 6
****************************************************************
Demensteam i hemtjänsten
Det är fantastiskt att se dessa demensteam i hemtjänsten som, i allt fler kommuner, ser dagens ljus. Bromma har varit med ett tag och hunnit etablera sig ordentligt och är permanentat sedan 2 år tillbaka. De har även under hösten 2009 fått egna fina lokaler och har också en "egen" områdeschef till sina 3 grupper. De har cirka 80 personer med utredd diagnos att ta hand om. Natten har de gemensamt med övrig hemtjänst.

****************************************************************
Dagdrömmarnas egen forskning
Det var en mycket intressant artikel i ett nummer av Illusterad vetenskap nummer 14, 2009. Dagdrömsnätverket i våra huvuden arbetar främst inom 3 områden i hjärnbarken och har sen kontakt med Hippocampus ( minnescentrat). Dessa delar av hjärnan använder 30 % mer energi än andra delar i hjärnan. professor Giulio Tononi i Wisconsin, USA forskar runt detta. Vid Alzheimers sjukdom bildas ju plack i hjärnan som stör dagdrömmeriet.

****************************************************************
Socialstyrelsens meddelandeblad
Ett viktigt meddelandeblad från Socialstyrelsen daterat november 2009 vänder sig till chefer inom kommuner och landsting. Här poängteras ett strategiskt tänkande för att den nya bestämmelsen i Socialtjänstlagen 5 kap. paragraf 10 ska efterlevas. Viktigt är också att analysera det stöd man redan har.

****************************************************************
Nytt i www.demensbutiken.se

Ni har väl uppmärksammat diktboken " På en bro över stjärnorna" skriven av Jenny Eriksson 17 år. Jennys unga pappa avled i Alzheimers sjukdom i våras och hon har samlat alla dikter under och efter sjukdomen i en fantastisk diktbok. En författare som kommer att bli känd i framtiden, köp denna bok !!

******************
Sommarminnen - en glädjekälla
En DVD som underhåller under cirka en timme. Korta filmsnuttar på 1 till 3 minuter som är helt fristående från varandra. Exempel, en humla som surrar på en blomma, en knattrande moped på en byväg m m.
Den tillsammans med DVD-n Fångade ögonblick förgyller julen när flera ordinarie personal har ledigt.


****************************************************************
Blåbär - ett bär att räkna med
Det var en intressant läsning i DN för några veckor sedan. Vi har 250 000 ton mogna blåbär i skogarna i Sverige varje år. Vi plockar 5 % av dem. 80 % av dessa säljs till Asien för de vet att våra blåbär är nyttigast i världen. De är fulla av antioxidanter och anticyaniner, vilket inte finns i odlade blåbär. Försök på råttor visar att deras hjärnceller återbildas när de får blåbär.
Det finns också forskning i USA som visar att de kan motverka demens.
I Asien blir våra blåbär hälsokost som omsätter flera hundra miljoner kronor.
Visst är våra blåbär ett bär att räkna med !!!

****************************************************************
En doktorsavhandling av en demensdoktor
Hösten 2009 så kom en avhandling med posten till Octopus Demens AB. Jag blev så glad eftersom det var en "demenskamrat " sedan många år som skrivit den, Nils-Olof Hagnelius, överläkare i Örebro. Hans avhandling pekar på att rätt kost och motion är viktigt också på grund av att en försämrad funktion i blodkärlen kan ses både vid Vasculär demens och Alzheimers sjukdom. Han studerade även folsyra som visade sig vara en bristvara i kroppen om B 12 var lågt. Detta kunde även ha med ärftliga faktorer att göra.

****************************************************************

Sveriges modernaste demensboende har öppnat
Det är nästan hemlandstoner för undertecknad. Älandsgården i Härnösands kommun har öppnat landets modernaste och mest specialutformade demensboende. Doktor Helle Wijk vid Göteborgs universitet har anlitats till färgsättning och den duktige demensledareni Härnösand Per Hägglund har hjälpt till med utformning. Utemiljön är också demensanpassad med krusbär, rabarber, syrener etc.
Allt går att läsa om i Allehanda.

****************************************************************
Ny hemsida
Ett syskonpar har startat en ovärderlig hemsida.
www.huntington.nu

****************************************************************
Nya Alzheimertest har sett dagens ljus
Några sjukhus i Storbritannien har administrerat ett nytt test i jakten på att kunna diagnostisera Alzheimers sjukdom tidigt. Nya testet heter TYM som betyder "test your memory". Testet ger en träffsäkerhet på 93 %.
Det är ett självtest på 2 sidor som handlar om, orientering, förmåga att kopiera en mening, semantisk kunskap (skolminnet etc), namnge saker, likheter, kalkullering, verbalt flöde, visospatial förmåga, komma ihåg kopierad mening, förmåga att genomföra testet och några saker till. Totalt kan man få 50 poäng.
Forskningsledare är Jeremy Brown, Department of Neurology, Addenbrooke ´s Hospital Cambridge.
Mer finns att läsa på BMJ 2009;338:b2030

****************************************************************
Nu har Sveriges första robotsäl installerat sig !!
Äntligen har Sverige fått sin första robotsäl på riktigt inom demensvärlden. Var den finns får ni veta i nästa nyhetsbrev, det är i Småland, så mycket får ni veta.
Sedan tidigare finns den på Hjälpmedelsinstitutet som visningsexemplar. Paro, som den ju heter kostar ca 40 000 kr i inköp och ska nu forskas med och utvärderas "i verkliga livet " under 5 år. Många äldreboenden i Japan har haft den länge. Den finns även i USA och delar av Europa.

****************************************************************
Den nya minneskameran
Nu är den här, kameran som du hänger runt halsen och som kan ta 30 000 bilder på sitt minneskort. Den tar nya bild varje gång den "ser" en ny vy och även när det ställer sig en person framför kameran. Detta blir en bra hjälp för personer med demens som inte kommer ihåg var de gått. När de kommer hem kan den friske och sjuke tillsammans titta i datorn var han/hon gått. Lite dyr än cirka 6 000 kr, men kommer in i demensbutiken så småningom.

****************************************************************
Homosystein i nya forskningsresultat
Det är sällsynt med bara kvinnor i studier. Här kommer en som startade i slutet på 1960-talet. Det var 1500 kvinnor mellan 38 år och 60 år som var med från början. En avhandling har nu kommit från Dimitri Zylberstein, Sahlgrenska akademin. Nu har man sett att kvinnor som hade höga halter homosystein i medelåldern hade dubbelt så stor risk att insjukna i Alzheimers sjukdom. Det ska vara balans mellan B12, B6 och folsyra. Homosystein mäts med ett blodprov.

****************************************************************

Sveriges lantbruksuniversitets "Alzheimerflugor"
Under hösten har det kommit spännande nyheter från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i samarbete med bland annat Professor Lars Lannfelts forskargrupp i Uppsala.
Man har lyckats kapsla in äggviteämnet så att det inte blir farligt för oss. Detta har de gjort i flugor. Forskarna jobbar också med de sk oligomerer,en form av protein, som skadar nervcellerna vid Alzheimers sjukdom. De försöker förstå hur oligomerer arbetar. Ämnet är ett förstadium till de sk plack som bildas.

****************************************************************
Ett tips-sov ordenligt i skön säng
Nu har forskare i USA kunnat fastslå att möss som inte sover ordentligt utvecklar plack i hjärnan, samma typ som vid Alzheimers sjukdom. Det bildades mer plack när musen var vaken också och dessutom sov oregelbundet under långa perioder. Det är nog mycket vi inte vet om sömnen ännu.
Detta stod att läsa i Science tidskrift.

***************************************************************

NPH-normaltrycksvattenskalle
Det är skönt att se genombrott i NPH. I november kunde vi läsa om en man från Hudiksvall som haft en Parkinsondiagnos i 6 år som visade sig vara normaltrycksvattenskalle, vilken opererades.
CELDA är ett instrument som mäter vätskeflödet runt hjärnan och i ryggmärgsvätskan. Detta kan nu användas av sjukhusens läkare för att få fram en säkrare diagnos. Neurocentrum vid Umeå universitetssjukhus är först att beställa det nya instrumentet.

****************************************************************
Rotary Östra Uppsala - ungdomsprojekt
Många kanske missade Aftonbladet måndagen den 9 november 2009. Där fanns 2 hela sidor om Rotary östra Uppsalas projekt, ung med demenssjuk förälder. Målet är att projektet ska spridas till allt fler Rotaryklubbar, idag har cirka 25 klubbar visat intresse att deltaga. Stödet handlar om läxläsning, ringa myndigheter, övningsköra, skjutsa till aktiviteter m m. Hjälpen behövs främst till ungdom med ensamstående förälder med demenssjukdom.

****************************************************************
Äldre bilförare i siffror
År 2008 gjordes 2 500 anmälningar, där förare ansågs olämplig på grund av medicinska skäl till Länstyrelsen!! Transportstyrelsen anser att ungefär 25 000 per år borde anmälas. Det är cirka 25 000 som får demensdiagnos varje år och cirka 30 000 som får stroke och sen alla som får dålig syn och hörsel.
Siffror som manar till eftertanke.
Den 1 januari 2010 överförs körkortsdelen från Länsstyrelsen till Transportstyrelsen, där konsultläkaren ska börja jobba mycket mer ute bland allmänläkarna. Förhoppningsvis sker stora förändringar.

****************************************************************
Stänga av långtidsminnet - ingen omöjlighet
Karolinska institutet har gjort det jag trodde var omöjligt !!
Månadens mest spännande nyhet måste vara att man nu kan stänga av och sätta på långtidsminnet på möss. vart leder det så småningom.......
Proteinet NgR1 som påverkar den växande nervcellen kunde, genom att ökas med genmodifiering, påverka långtidsminnet så att de glömde saker som hänt mer än 2 månader tidigare. Sedan tillverkade man ett ämne som stängde av denna gen så kom minnet tillbaka..

*****************************************************************
All heder åt:
Professor Ingalill Rahm-Hallberg som i Sydsvenskan är kritisk till platta organisationer inom äldreomsorgen där personalen inte får handledning och lämnas själva att lösa de problem som uppstår.

Väckarklockor:
Det finns otaliga bloggar där man även säger sig inte vilja lex Sarah anmäla för att man byter chef så ofta att man inte hinner lära känna sin chef och vet om denne står bakom anmälaren tills det är utrett vad som hänt.

Nära en av tre som bor i särskilt boende använder 3 eller fler psykofarmaka. En av fem har läkemedel som ofta ger förvirring och kognitiva problem. personer över 70 år står för 25 % av alla läkemedel. Detta fanns refererat i Nestor Fou-center, Socialstyrelsen och Stockholms läns landstings senaste konferens om brister i äldres läkemedelsanvändning.

Octopus Demens AB vill i detta sammanhang starta ett upprop till sjuksköterskor och läkare inom demensvård. Nu är det dags att begära att Alvedon kommer som plåster. Tänk så ofta personer med demenssjukdomar får svälja krossad Alvedon, vilket både kostar tid och etiska dilemman. Om vi alla börjar ifrågasätta så blir trycket på företaget större. Personer med svår demens kan inte själva begära.

***************************************************************
Finlands äldrevård i fokus
Professor Sirkka-Liisa Kivelä i Åbo vill ha en lag som skyddar äldre och även ett äldreombud som utvecklar vården. Hon poängterar att läkarna är bra på att söva, operera och att rehabilitera ett benbrott men inte många tar reda på varför de faller.

****************************************************************
Pågående och spännande studier av befolkningen
Betulastudien fortsätter
Den forskning som inleddes 1988 i Umeå får en fortsättning med en testomgång till och det känns bra. Tester har genomförts 4 gånger ( första gången även med blodtester och salivtester) och den 5-e avslutas i vinter 2009.
Förutom kognitiva frågor finns frågor om sjukdomshistorik, boendeförhållanden, personlighet, viktiga livshändelser etc.
Se hemsidan http://www.betula.su.se/

*******************************

En annan intressant forskningssida fast inom äldreområdet är:
http://www.sweold.se/


*************************************
Svenska tvillingregistret är ju också fantastiskt.
I princip alla tvillingar födda mellan 1886 och 2006 är med.
Det finns fler spännande studier inom den forskningen, Harmony, som handlar om demens och tvillingar. Alla tvillingpar över 65 år inbjöds och 13500 personer ville vara med. Professor Nancy Pedersen på Karolinska institutet leder den studien, där man tittar på risken att insjukna.
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=13903&a=30105

****************************************************************

Det kom ett brev !!
Ett varmt tack riktar jag till Ann-Katrin Edlund, Landskoordinator på SveDem som försett mig med informationen:


SveDem, Svenska Demensregistret är ett nationellt kvalitetsregister
avseende demenssjukdomar. Det startade 1 maj 2007 på initiativ av Swedish
Brain Power och finanseras av Sveriges kommuner och landsting och Swedish
Brain Power. Deltagande i SveDem är kostnadsfritt.
Syftet med SveDem är att förbättra kvaliteten på demensvården genom att
samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer,
diagnoser och behandling vid demenssjukdom. Målet är en likvärdig,
optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar.
Registeransvarig är Maria Eriksdotter Jönhagen, överläkare och
universitetslektor ,Ger.klin, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge
och Ann-Katrin Edlund, leg.ssk är landskoordinator. SveDem drivs av en
styrgrupp med representantar från olika delar av Sverige.
Den deltagande vårdenheten registrerar patienter som får en fastställd
demensdiagnos. Enheten väljer själva vilken/vilka yrkeskategorier som
registrerar. Registret är självinstruerande och lätt att använda.
I systemet finns dels rapporter som gör deskriptiv statistik lätt
tillgänglig via webben, dels möjlighet att ladda ner den egna enhetens data
för vidare bearbetning och analys samt möjlighet att on-line jämföra den
egna enheten med sitt län och riket. Från registret publiceras en
årsrapport.
I dag, år 2009 är 74 enheter, varav 31 primärvårdsenheter och en kommun anslutna och
nya enheter ansluter sig kontinuerligt. SveDem är nu etablerat i alla län
utom fyra, Norrbotten, Jämtland, Värmland och Blekinge.
Det är nydiagnostiserade patienter som registreras och sedan årlig
uppföljning. 1 oktober fanns ca 5500 grundregistreringar och 1300
uppföljningar i SveDem. SveDem anges som datakälla till 4
kvalitetsindikatorer i de preliminära "Nationella riktlinjerna för vård och
omsorg vid demenssjukdom".
****************************************************************

Julhälsningar
Kerstin Lundström