Uppdaterad
20 aug 2018

Demensföreläsningar och uppdrag

Octopus Demens populäraste korta föreläsning 1 till 3 timmar är just nu:

ONT I MINNET
-tidiga tecken
-de vanligaste demenssjukdomarna
-vilka lagar gäller
-vilket stöd finns att få i familjen

*******************
*******************

ALLMÄNBILDNING OCH FÖRDJUPANDE KUNSKAPER
Denna föreläsning/kurs planerar du själv i samråd med föreläsaren Kerstin Lundström Octopus Demens AB för allt från 1 timmes demensföreläsning eller en kurs på upp till 4 heldagar i din kommun eller på din arbetsplats. Demensföreläsningen anpassas till de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen kom ut den 13 december 2017, dessutom de demensstrategier som regerinegn antog i maj 2018.

Ur innehållet:
- Nationella riktlinjer 2017 från Socialstyrelsen och de nya strategierna.
- Demens mitt i livet
- Tidiga tecken
- Olika demenssjukdomar
- Nationella riktlinjer -evidens/forskningsresultat
- Ny forskning - livskvalitet
- Bemötande och människosyn
- Att arbeta utifrån lagstiftningen om lås, larm och brickbord och grindar. Nollvision.
- Levnadsberättelse - kontaktmannaskap
- BPSD-beteendemässiga och psykiska symtom vid demens
- Övergrepp
- Smärta och demens
- God man
- Att vara anhörig
- Unga anhöriga - pappa/mamma har en demenssjukdom
- Född utomlands - drabbad av demenssjukdom
- Teknik och demens - demenshjälpmedel för vardagen
- Vardagsjuridik,tandvårdsstöd
- Litteratur och demenshjälpmedel förevisas

*************************
KONSULTUPPDRAG
Exempel på genomförda åtaganden:
- Politiker önskar stöd och råd inför planering
- Arbetsledare önskar lotsning för att åtgärder runt glömsk medarbetare
- Arkitekt önskar hjälp av sakkunnig
- Arbetsgivare önskar stöd inför planering och beslut
- Företag/myndighet/organisation önskar projektarbetare
- Hjälpmedelstillverkare önskar information

Några uppdragsgivare

Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Rikspolisstyrelsen
Sandvik företagshälsovård
Feel Good företagshälsovård
Swedbank
IST/Vivago
Micasa fastigheter i Stockholm AB
Uppsala Hem
Emeritus Trygghetsboende AB
Uppsala universitet
SBU
Hjälpmedelsinstitutet
Alzheimerföreningen i Sverige
Alzheimerfonden
Danderyds kommun
Demensförbundet
Athena Nordic
Jönköpings kommun
Nordanstigs kommun
PRO
Sigtuna kommun
SPF
Uppsala kommun
Ånge kommun
samt cirka 260 andra kommuner


Internationella uppdrag

Amtsgericht Stuttgart
Berliner Freie Universität
Bodö, Norge
Gerontologiske Institute Oslo
Japan
Exportrådet i Kuwait
Social Affiars an Health,Baden-Württemberg
Yrkesakademin och Äldrecentrum i Österbotten
Hangshou,Zhejiangprovinsen i KinaÅhörarkommentarer:

"Kerstin kan verkligen få folk att förstå och lyssna"
"mycket givande, en stark kvinna som vet vad hon talar om. Hon vågar".
"Den här 4 dagars demenskursen har ryktet att den är bra och jag håller verkligen med"
"jag kommer att ha nytta av mycket i kursen"
"Mina förväntningar uppfylldes då kursledaren var så kunnig och brann så för demenssjukdomar och dementa i alla dess former"
"Denna kurs ger en tryggare arbetsmiljö för både patient och anställd"
"jag kommer att ha otroligt mycket nytta av kursen för jag har lärt mej så mycket som jag förr inte tyckt var så viktigt"
"Kunnig kvinna som brinner för demensvård, det smittar av sig"
"har stor nytta av detta i mitt liv som anhörig till dement"
"en av de bästa demensföreläsningar jag varit på"