Uppdaterad
11 nov 2019

Information om företaget

Octopus Demens AB

Octopus Demens AB kännetecknas av kvalitét och kunskap inom demensområdet.

Kerstin Lundström vd är leg.sjuksköterska och har arbetat med demensproblematik i 47 år varav 18 år som chef på demensenheter inom psykiatrin i Uppsala läns landsting med svårt utåtagerande personer, även kallat BPSD - beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. 2012-2016 var hon anställd halvtid på Uppsala kommun som Minneslots för 65+. Ett namn som hon hittat på själv. Sedan drygt 20 år driver hon företaget Octopus Demens AB, som har en webbutik, www.demensbutiken.se och ger demensföreläsningar för personal.
Du bestämmer själv vilken inriktning föreläsningen ska ha och vilken och målgrupp.
Kerstins specialitét är en timmes föreläsning om "Ont i minnet" för allmänheten och föreläsningar uppdelade på 3-4 hela dagar om demenssjukdomar och bemötande, förslagsvis en dag i veckan.
Allt anpassat efter senaste forskning och nationella riktlinjer.

Kerstin har skrivit många böcker inom demensområdet till exempel När Asta blir arg, utgiven på Liber.


Mycket populära böcker är:
Aktivitetsalmanacka med 365 aktiviteter, ett demenstema för varje dag på året. Började ges ut 2016.

Handbok om bemötande vid demens. Till dig som arbetar inom hemtjänsten. Skriven av Kerstin Lundström i samarbete med Hemsysterskolans fond.

Hon har även en världsunik egenproducerad DVD där hon med intervjuer under 8 år,följt en Alzheimersjuk ung kvinna i hennes sjukdom, Möte med Lena.

Allt finns att beställa på www.demensbutiken.se

Specialuppdrag

2017-2018 styrelseledamot för Borgerskapet i Uppsala

2016 -fortf, styrelseledamot för Stiftelsen Uppsala Hemsysterskolas Fond

2016 Studiebesök från Sydkorea, arbetsterapeuter.

20140601 - 20160131 Tillsvidareanställd halvtid som demensvårdsutvecklare på Uppsala kommun
2013 - fortf. träffar på Waynes café i Uppsala för ungdomar med demenssjuk förälder.
2012-2016 Anställd på halvtid av Uppsala kommun. Kerstin Lundström är projektledare senare tillsvidareanställd och stöttar tidigt sjuka med information och samtal över en kopp kaffe, har visning av demenshjälpmedel svarar på frågor från oroliga äldre som fått sämre minne, gjort och ansvarar för informationspärm mm.

2011 - 2019 engagerad i de årliga lägren i Sjövik, för ungdomar med demenssjuk förälder från hela Sverige, som Avesta kommun driver med stöd av Alzheimerfonden. År 2013 startades även ett helgläger för ung respektive med minderåriga barn.
2010 november ansvarar Kerstin och Socialstyrelsen för en 2 dagars kurs och föreläser själva i huvuddelen av kursen, inbjudna föreläsare är polis och brandman. Kursen är arrangerad av Conductive och heter Kvalitet och skydd för personer med demenssjukdom.
2010 augusti, en veckokurs för utlandsfödda inför arbete inom demensvården, på uppdrag av arbetsförmedlingen i Uppsala i samarbete med Uppsala kommun.
2010 i juni arrangerades ett 4 dagars studiebesök för Professor E.Hammer, Ludwigsburg, Tyskland.
2009 genomförs under hösten 4 dagars utbildning av personal i Finland på uppdrag av Yrkesakademin i Österbotten.
2009 i augusti-september arrangerades 4 veckors studiebesök för en tysk student.
2009 i juni hade hälsoministern i Baden-Württemberg Monika Stolz ett 3 timmar långt enskilt möte med Octopus Demens AB, angående tysk demensvård.
2008 i juni ordnade Kerstin på uppdrag från Tyskland, en 4 dagars demenskurs för arkitekter, kommunala beslutsfattare och sjuksköterskor bland annat från Demenz Support i Stuttgart.
2006 anlitades Kerstin för att tillsammans med Inge Dahlenborg skriva "Lilla Hjälpmedelsboken" till Hjälpmedelsinstitutet.
2005-2007 satt Kerstin i Hjälpmedelsinstitutets styrgrupp för Teknik och Demensprojektet, där hon representerade Alzheimerföreningen i Sverige.
2005-2007 har Kerstin arbetat med ett projekt om utlandsfödda och glömska för Uppsala Demensförenings räkning.
2002-2003 var Kerstin projektanställd som ämnessakkunnig på Socialdepartementet och strax därefter projektanställd under en period på SBU.
2002 anlitades företaget för att skriva ett häfte "När du möter en dement medmänniska" på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.
2000-2002 anställd som projektledare för "Ung anhörig" på uppdrag av Alzheimerföreningen i Sverige.
1990-2017 verksam i Uppsala demensförening.
1990-1994 anställd som förbundskonsulent på Demensförbundet
Kerstin har varit inbjuden, som föreläsare, till flertalet kommuner.
1972 - 1990 Tillsvidareanställd som sjuksköterska/avdelningsföreståndare på psykogeriatrisk avdelning, Ulleråkers sjukhus Uppsala.

Octopus Demens AB har genomfört uppdrag i många länder, Japan, Tyskland, Kina, Finland, Island, Kuwait, Norge, Frankrike, USA m fl.
Octopus Demens AB förtrogen med de flesta kommuner i Sverige och har även många demensduktiga läkare, sjuksköterskor, demensvårdsutvecklare, psykologer och arbetsterapeuter i sitt kontaktnät.

Utmärkelser

2015 Kerstin Lundström blev nominerad till årets entreprenör inom offentlig hälso- och sjukvård, av Tidningen Dagens Medicin.

2010 Kerstin Lundström fick Rotarys utmärkelse Paul Harris Fellow för sitt ideella arbete med ungdomar med demenssjuk förälder.

2008 Kerstin Lundström initierade och startade tillsammans med Lennart Wågström ett ideellt projekt i Uppsala Östra Rotaryklubb där de båda är medlemmar. Detta för att hjälpa unga anhöriga med demenssjuk förälder.

2008 Kerstin Lundström har nominerats till Beautiful Business Award 2009. En nationell tävling som arrangeras av Driftig.nu och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

2008 har Kerstin Lundström blivit utsedd till en av regeringens ambassadörer för kvinnors företagande.

2003 blev Kerstin Lundström vd, finalist(3-a av 41 länder)i EU-s (UNECE-united nations economic comission for europe ) tävling för kvinnliga entreprenörer för funktionshindrade.

1998 blev Octopus vd vald till: Årets kvinnliga företagare i Uppsala län "Kerstin Lundström tilldelas priset för sitt engagemang och ihärdiga arbete inom vårdbranschen, där hon på ett inspirerande och sakkunnigt sätt informerar/utbildar om demensproblematiken i syfte att göra berörda personer mer medvetna och följaktligen initiera till förbättringar inom demensvården. Eftersom vi alla på något sätt kan bli påverkade av demens, genom anhöriga eller vänner, vill Kerstin medverka till att kvaliteten på demensvård successivt höjs. Kerstin är oerhört kompetent och en sann eldsjäl vilket gör henne till en mycket efterfrågad kvinna, både i Sverige och utomlands."

1998-2000 Utsedd till demensrådgivare i Zheijangprovinsen i sydvästra Kina.

Evaluation of a study visit at Octopus Demens in June 2010

Dear Kerstin,

back to Germany and looking back to my visit in Uppsala I want to thank you very much again for all your troubles and your kind welcome! I must say that those three days I spend with you have been the most interesting and rewarding of my whole study trip to Scandinavia. With your great experience in all matters of dementia care not only in Sweden but also in many other countries and with your huge network you composed a very interesting, informative and dense program, which gave me a good overall view of Swedish dementia care, of the political background and many practical aspects. With your good knowledge of dementia care in other European countries you knew which aspects are new to foreigners and where to focus special dimensions. Thanks to your program I have achieved a wide knowledge of your home care and dementia nursing system, of your group and nursing homes, of technical assisted living, of real person centred care, of convincing milieu concepts, of animal assisted care, of new approaches to teenage kids of dementia parents. Especially your innovative Rotary project with the latter is something worth while spreading in Germany.

As important as this excellent program was your friendly and charming guidance, the time you took to accompany me, to prepare me and reflect with me, your background informations and last but not least our rests at very special places, which allowed me to see some other aspects of Sweden I could not have seen without you.

So my view of dementia care was enriched by many aspects and it will change my lectures to my social work students at my university, my counselling of dementia care projects in Germany and my discussions with collegues.

Kind regards and all the best for you and your work!

Prof. Dr. Eckart Hammer
Social-Gerontologist
Director of Institute of Advanced Studies
Evangelische Hochschule Ludwigsburg - University of Applied Sciences
e.hammer@eh-ludwigsburg.de
www.eh-ludwigsburg.de


Fotograf: Peter Östlund