Uppdaterad
11 nov 2019

Dagverksamheter och boenden

Dagverksamhet och boende för unga
En del kommuner har byggt upp särskilda boenden och dagverksamheter för yngre personer med demenssjukdomar, men de flesta har öppnat dessa boenden under Socialtjänstlagen, vilket gör att de boende måste betala omvårdnadsavgiften. Detta är fel, dessa personer hör till LSS lagen, där man inte betalar omvårdnadsavgift utan bara hyra och mat. Det finns en Regeringsrättsdom om detta gällande Alzheimers sajukdom med vasculära inslag och en kammarssättsdom om pannlobsdemens, se under vardagsjuridik här på demensbutiken.se De vanligaste demenssjukdomarna ibland yngre är Alzheimers sjukdom,Frontotemporallobsdemens (pannlobsdemens), alkoholdemens och Lewy Body Demens. Tag kontakt med biståndsbedömaren/LSS-handläggaren i kommunen där din anhörig bor. Förutom dessa finns det många ställen som drivs privat, på entreprenad eller som kollektiv.

LSS - Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, finns att läsa under allmänt om demens under vardagsjuridik.

Daglig verksamhet för unga personer med demenssjukdom enligt LSS-lagen, kan ansökas upp till 67 års ålder:

Kristianstads kommun, Snälltågsvägen 74, heter en dagverksamhet för unga personer med demenssjukdomar.
Den är kommunal.
Det är ett eget hus och tar emot 6-8 personer måndag till fredag kl 9-15.
Kontakt. Marie Engblom, tel: 044-132227

Uppsala kommun, Utsikten, dagverksamhet för unga med demenssjukdom.


Gruppboenden för unga personer med demenssjukdom enligt LSS personkrets 2, vilket det finns domar för att det ska vara.Detta finns i ett fåtal kommuner. Alzheimer med vaskulära inslag och frontallobsdemens Regeringsrättsdom från 2008 och kammarrättsdom från 2010.

Kristianstads kommun. Snälltågsvägen 76-78,Kristianstad är ett boende för yngre personer med demenssjukdomar.
Det drivs enligt LSS lagen och har 10 lägenheter.
Det öppnade oktober 2014.

Skellefteå kommun, Klockarbergsvägen 56 är ett särskilt boende för yngre personer med demenssjukdom.
De har 6 lägenheter. Tfn: 0910-73 50 00

Uppsala kommun, Sköldmövägen, LSS boende för unga med demenssjukdom. 6 lägenheter och 2 korttidsplatser. Ett separat enplanshus, öppnade oktober 2017, drivs av kommunen.
Verksamhetschef
Heléne Jöerand, tel 018 7278279

Kvicksund, Björkbackavägen i Västerås, drivs av Attendo. 6 lgh.Öppnade september 2018.
Verksamhetschef Johanna Deblén tel 0730-358040


Dagverksamheter för unga med demenssjukdom enligt SoL.

Klubb Reimersholme,Vindragarvägen 18, Stockholm, tar emot 8 personer per dag. För mer information tel 08-508 12 602

Café Spalje, Planteringsvägen 36, Helsingborg
Kan ta emot max 8 personer per dag. Öppet 8.30 till 15.00.
Direkttel 042-104751
Enhetschef Christina Pamies Jensen 042-104875

Club Cefalon Dagverksamhet för yngre demenssjuka. tar emot max 8 personer per dag.
På fredagar kl 10.00-15.00 bedrivs även öppen verksamhet på Club Cefalon i form av en "träffpunkt" för yngre demenssjuka personer och deras närstående.
Besöksadress: Ängelholmsgatan 2, Malmö
Telefon 040-34091225:an, Norrköpings kommun, 8 platser. Ett enplanshus med 2 enheter, där den ena är för yngre och den andra är för äldre.
Kontaktperson: Ann Kullander 011-152536 eller 073-0782010

Carpe Diem, Sollentuna tar emot 8 personer per dag. För mer information:
Charlott Hovgren
Tel. 08-631 01 78

Röda Stugan tar emot 6 personer per dag och ligger i Järfälla. För mer information kontakta:
Carl-Axel Palm
Tel. 08-761 55 05

Dagverksamheten Brevduvan i Farsta - 6 platser
För mer information kontakta:
Anna-Karin Ek
08-508 18 198

Silviahemmet, Drottningholm
2 dagar i veckan, tisdagar och torsdagar, tar emot 8 personer.
För mer information kontakta:
Föreståndare Lotta Roupe 08-759 00 71

Gula Paviljongen, Södertälje kommun, 6 platser
Tel +46 (0)8 52306954

Villa Drömkåken, Trollvägen 24, Södertälje
Träffpunkten för nydiagnostiserade demenssjuka personer
Lena Kock 08 52306954

Flygarhöjden, Skarpnäck - Stockholm, 7 platser
Marzieh Lusth
Tel +46 (0)8?604 45 72

Club Lyra, Linköpings kommun, 8 platser
Chef Camilla Weidefelt
telenr. 013-205632

Klubb Vega, Tre Stiftelser, Vegagatan 55 i Göteborg. De tar emot 6 personer per dag.
Verksamheten är öppen fem dagar i veckan. Den är kostnadsfri och inget bistånd behövs. Klubb Vega riktar sig enbart till personer som bor och är skrivna inom Göteborgs Stad.
För mer information:
Klubb Vega,telefonnummer 031-7042608 och klubbvega@trestiftelser.se.


Villa Högbrunn,Nyköpings kommun.
Villa Högbrunn är en dagverksamhet för yngre personer som har en demensdiagnos eller som precis fått sin diagnos. Beslut om dagverksamhet från kommunens handläggare behövs.
För mer info om verksamheten:
Carina Bark
Enhetschef
Tfn 073-325 30 50
Gruppboenden enligt SoL (Socialtjänstlagen) för unga personer med demenssjukdom.Här måste de boende betala omvårdnadsavgiften och det är inte sjukskötersketäckning som i LSSboende och det är färre personal. SoL har endast skälig levnadsomsorg (LSS kräver en god levnadsomsorg).

Stiftelsen Stora Sköndal,i Sköndal, (Stockholmsområdet). Björkgården för yngre personer med demenssjukdom, diagnos innan man fyller 65 år. Detta är ett SoL-boende.
Nyrenoverade lägenheter i en liten verksamhet i en vacker naturskön miljö. Här finns 16 lägenheter på två avdelningar där alla bostäder ligger i ett mindre hus i markplan.
Verksamhetschef
Morvarid Moaven,
tel 08-400 29 170


Stockholms sjukhem. Nytt vårdboende med 9 lägenheter för personer under 65 år med demens diagnos.
Detta är ett SoL-boende
Standard: lägenheter på 33 kvm, fullgod boendestandard med egen wc, dusch, tvättmaskin och pentry. Demensträdgård.
För mer info kontakta:
Gunilla Westerlund
Boendesamordnare
Besöksadress: Mariebergsgatan 22
Tel: 08-617 12 26


Gläntan på Lyckbacken i Njutånger har ett boende med 5 platser. Det ligger mellan Hudiksvall och Sundsvall.
Detta är ett SoL-boende
Kontakt:
Enhetschef Eva Kullgren 0650 - 19 70782


Trollflöjten i Linköping är ett boende för yngre demenssjuka med 9 platser enligt SoL.
Kontakt:
Verksamhetschef Camilla Weidefelt, telenr. 013-205632


Övre Stallbacken på Solliden, ligger mitt emellan Lund och Malmö.
Detta är ett SoL-boende
Yngre och särskilt aktiva demenssjuka. 11 platser, även korttidsboende kan erbjudas.
Kontakt:
Chef Maria Hemåker Apell
Tel: 0722-14 10 74


Rönnbacken i Skarpnäck, Stockholm. 12 platser.
Detta är ett SoL-boende
Drivs av Carema äldreomsorg.
Kontakt:
Chef Annika Eriksson
Tel: +46 (0)8-604 28 69

Lindegård har 18 platser för yngre personer med demenssjukdom.
Detta är ett SoL-boende
Det är ett nytt boende (totalt 36 platser) som öppnade 1 februari 2012 och ligger i Bromma.
Boendet är totalrenoverat och ligger i ett av Beckombergas gamla hus.
Enhetschef Elisabeth Lindeman
Mobil: 0709-76 63 86


Graninge i Huddinge. 17 platser. Drivs av Carema äldreomsorg.
Detta är ett SoL-boende
Kontakt:
Chef Annika Eriksson
Tel: +46 (0)8-604 28 69

Broby Gård, Täby. 13 platser. Drivs av Carema äldreomsorg.
Detta är ett SoL-boende
Kontakt:
Tel: +46 (0)733-77 53 43

Flygarhöjden i Skarpnäck, Stockholm. 18 platser. Dessutom finns 7 platser för Chorea Huntington. Drivs av Attendo Care.
Detta är ett SoL-boende
Kontakt:
Chef Marzieh Lusth
Tel: +46 (0)8-604 45 72 el. (0)70-244 12 87

Fyrklövern 9 platser. Drivs av Fogdaröd omsorg, vård och utbildning. Ligger i Höörs kommun.
Detta är ett SoL-boende
Kontakt:
Chef Elisabeth Folkeson
Tel: +46 (0)413-55 97 07
www.fogdarod.se